قرآن سفره ی آسمانی برای زمینیان

سوره مبارکه فصلت
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:فصلت

معنی:بخش بخش وفصل فصل شده، شرح داده شده.

علت نامگذاری: آیه سوم می باشد که می فرماید ایات قران ، بخش بخش نازل شده است.

نامهای دیگر: مصابیح – حم سجده.

 محتوای سوره:

·        اهمیت قرآن ، بقای حاکمیت قرآن وتسلط آن در تمام ادوار (ایه 41 و 42 :کتابی است شکست ناپذیر که باطل هرگز به ان غلبه نخواهد کرد).

·       عدم تحریف قرآن در طول تاریخ

·        موضعگیری های سر سختانه دشمنان در مقابل این کتاب آسمانی تا جاییکه مردم را از شنیدن آیات قرآن نهی میکردند

·       آفرینش اسمان وزمین ،آ غاز آفرینش جهان از ماده گازی شکل «دخان»، مراحل پیدایش کره زمین وکوهها وگیاهان وحیوانات.

·        آراستن اسمان توسط ستاره ها که چراغهای آسمان هستند.(آیه 12 مصابیح)

·       سر گذشت اقوام مغرور سرکش از جمله قوم عاد وثمود وسرنوشت دردناک انها ، واشاره ای به داستان حضرت موسی (ع).

·       انذار وتهدید مشرکان وکافران،با ذکر آیات تکان دهنده درباره قیامت  وگواهی اعضای بدن  حتی پوست تن انسان وتوبیخ شدید پروردگار نسبت به آنها به هنگام عذاب الهی.

·       دلایل رستاخیز وقیامت وویژگیهای آن.

·       مواعظ واندرزها ، دعوت به استقامت در راه حق وروش برخورد با دشمنان وطرز راهنمایی آنها به آیین خداوند.

·       آیاتآفاقی وانفسی پروردگار.

 ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع اوری، چهل ویکمین سوره است وبه ترتییب نزول،هفتاد وچهارمین سوره است که بعد از سوره «مومنون» وقبل از سوره « طور» نازل شده است.

·       این سوره از نظر کتابت (41 ) سوره است مکی هست ودارای (54آیه ) و(796 کلمه) و( 3350 حرف) میباشد واز سوره هایی هست که سجده وا جب دارد (ایه 37).

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره:( حم تنزیل من الرحمن الرحیم)

پایان سوره:( الا انهم فی مریه من لقاء ربهم الا انه بکل شی ء محیط).

 فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: کسی که سوره فصلت را تلاوت کند این سوره  در قیامت نوری در برابر او میشود تا انجا که چشمش کار میکند ومایه سرور وخوشحالی او خواهد بود.


 
 
سوره مبارکه ی غافر
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: غافر

معنی : بخشنده گناه – آمرزنده – خطاپوش ، واز اسامی خداند  است.

 علت نامگذاری: در آیه سوم با صفت غافر(غافر الذنب) از خداوند یاد شده است خداوند بخشنده گناه وخطاپوش و «مومن» نامیده شده  به علت شرح داستان آموزنده«مومن آل فرعون» در زمان حضرت موسی (ع).

 نامهای دیگر: مومن ، الطول (فضل ورحمت فراوان الهی) ، حم اولی.

محتوای سوره:

·       توجه به خدا وقسمتی از اسماء حسنی او مخصوصا آنچه خوف ورجا را درلها برمی انگیزد مانند «غافر الذنب وشدید العقاب».

·       تهدید کافران به عذابهای این جهان وعذابهای قیامت با ذکر خصویات وجزییات ان.

·        داستانهای حضرت موسی(ع) وفرعون ، در گیری هوادارن حق وباطل.

·       مجاهدتهای « مومن وآل فرعون» در بیش از  20 ایه «از ایه 27 به بعد» به عنوان سنگر مطمئن دفاع از حضرت موسی وآیینش ونجات حضرت موسی از مرگ به وسیله او.

·       صحنه هایی از قیامت برای بیدار کردن دل خفتگان وقدرت مطلقه خدا در روز قیامت.

·        توحید وشرک ونشانه های  توحید ودلایل بطلان شرک.

·       دعوت پیامبر (ص) به صبر وشکیبایی.

·       رمز سرنگونی قدرتهای باطل وجبار پیشین.

ترتیب سوره:

به ترتیب جمع آوری ، چهلمین سوره قرآن وبه ترتیب نزوپنجاه ونهمین سوره است که بعد از سوره «زمر» وقبل از سوره «سجده» نازل شده است.

این سوره از نظر کتابت (40 ) سوره است  مکی است وداردی (85 آیه) و(1199 کلمه) و(4960 خرف ) می باشد.

 داستانهای سوره: حضرت موسی(23 تا 30 و30 تا 54 ) ، مومن آل فرعون (27 به بعد).

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره:( حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم).

پایان سوره:( سنت الله التی قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون).

 فضیلت سوره:

پیامبر اسلام(ص) فرمودند : «سوره های  حامیم (سوره هایی است که با «حم» شروع میشود ویکی هم سوره غافر است) هفت سوره اند ودرهای جهنم نیر هفت  در است، هر یک از حامیم ها می آید ودر مقابل یکی از درها می ایستد ومی گوید خداوندا کسی که به من ایمان اورده ومرا خوانده از این در وارد مکن».

 


 
 
سوره ی مبارکه زمر
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره:زمر

معنی: گروهها ودسته ها.جمع زمره

علت نامگذاری: از (آیه 71 و73 ) گرفته شده  که در روز قیامت مردم گروه گروه به سوی جایگاه خودشان سوق داده می شوند.

نامهای دیگر: غرف- العرب.

محتوای سوره:

·        دعوت به توحید خالص وتوصیه  در تمام ابعاد وشاخه هایش: توحید افعالی وتوحید عبادی ومخصوصا روی  مسا له  اخلاص در عبادت وبندگی ( برای جذب قلوب به سوی اخلاص).

·       معاد ودادگاه بزرگ عدالت.

·        مساله ثواب وجزا، غرفه های بهشتی وسایبانهای آتشین دوزخی.

·       مساله ترس ووحشت روز قیامت واشکار شده نتایج اعمال.

·       مساله سیاه شدن صورت دروغگویان وکسانی که بر خدا افترا بستند.

·       رانده شدن کافران به سوی جهنم، سرزنش فرشتگان عذاب نسبت به آنها.

·       دعوت بهشتیان به سوی بهشت وتبریک وتهنیت فرشتگان رحمت به انها.

·       ترسیم جالبی از قرآن واهمیت ان وتاثیر نیرومند در قلبها وجانها.

·       سرنوشت اقوام پیشین ومجازات دردناک نسبت به تکذیب ایات الهی.

·        توبه وباز بودن درهای بازگشت به سوی خدا، ذکر موثر ترین ایات توبه ورحمت.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری ، سی ونهمین سوره است  وبه ترتیب نزول، پنجاه وهشتمین سوره است که بعد از سوره (سبا) وقبل از سوره (مومن ) نازل شده است.

 این سوره از نظز کتابت (39 )سوره است مکی هست ودارای (75آیه) و(1192کلمه) و(4708 حرف) می باشد.

آغاز وپایان سوره:

آغازسوره:( تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم).

پایان سوره:( یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمدلله رب العالمین).

فضیلت سوره:

پیامبر اسلام (ص) فرمودند:کسی که سوره زمر را قرائت کند خداوند امیدش را از رحمت خود قطع نخواهد کرد وپاداش کسانی که از خدا می ترسند به او عطا می شود.


 
 
سوره مبارکه ی ص
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره:ص

معنی : از حروف مقطعه

علت نامگذاری:اولین آبه این سوره میباشد که با حروف مقطعه«ص» آغاز می سود

 نامهای دیگر: ندارد

محتوای سوره:

·        توحید ومبارزه با شرک.

·       مساله نبوت پیامبر (ص) وسر سختی ولجاجت دشمنان مشرک(بیان موضوع مخالفین وموافقین ورویا رویی جبهه حق علیه باطل وسر انجام هر دو گروه).

·       تاریخ زندگی ورسالت نه نفر از پیامبران الهی از جمله: حضرت داوود(ع)،  حضرت سلیمان (ع) وحضرت ایوب(ع) وبیان مشکلات آنها در زندگی و رسالت ومشکلات آنها در زندگی ودعوت به سوی خدا به عنوان درسی آموزنده برای مومنان در سختی ها.

·       سرنوشت کفار طغیانگر در قیامت وجنگ وجدال آنها در دوزخ.

·       تذکر به افراد بی ایمان ومشرک در مورد پایان کارشان.

·       آفرینش انسان ومقام والای او در سحده کردن فرشتگان به آدم، دشمنی های ابلیس با بنی آدم در جهت گمراه کردن واینکه فقط مخلصین از دام شیطان رها میشوند.

·       تهدید دشمنان لجوج تسلی برای پیامبر (ص) واینکه تو در دعوت خودش هیچ اجر ومزدی نمیخواهد.

ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع آوری ، سی و هشتمین سوره است وبه ترتیب نزول ، سی وهفتمین سوره است که بعد از سوره«قمر» وقبل از سوره « اعراف » نازل شده است.

 داستانهای سوره: داوود«17 تا 26» ، سلیمان«30 تا 40» ، ایوب « 41 تا 44» ، طالوت وجالوت«21 تا 26» .

  این سو ره از نظر کتابت (38 9 سوره در قرآن کریم هست واز سوزه های مکی هست ودارای (88آیه) و ( 722 کلمه) و(3029 حرف) میباشد

 از جمله سوره هایی هست که دارای سجده مستحب (مندوبه)  است. «ایه 24».

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره: ( ص والقران ذی الذکر)

پایان سوره: ( ولتعلمن نباه بعد حین).

 فضیلت سوره:

 امام محمد باقر(ع) فرمودند: کسی که سوره ص را در شب جمعه بخواند از خیردنیا وآخرت  انقدر از سوی خداوند به او بخشیده میشود که به هیچ کس داده نشده است.

 


 
 
سوره مبارکه ی صافات
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره: صافات

معنی: به صف کشیده ها( فرشتگان صف کشیده

علت نامگذاری: آیه اول سوره میباشد که خداوند به فرشتگان صف کشیده یا (صفوف منظم پیکار گران ویا صفوف نمازگزاران) سوگند یاد کرده است.

نامهای دیگر: ندارد

 محتوای سوره:

·       کفار وانکار نبوت ومعاد وعاقبت کار آنها در قیامت .

·       بحث کفار با یکدیگر در قیامت وانداختن گناه به گردن هم وگرفتاری تمام آنها در چنگال عذاب الهی.

·       نعمتهای مهم بهشتی ولذات وزیباییها وشادی بهشتیان.

·       تاریخ پیامبران بزرگی مانند: نوح (ع) ، ابراهیم (ع) ،   اسحاق (ع) ،  موسی (ع) ، هارون (ع) ، الیاس (ع) ،  لوط (ع)  ویونس (ع) به صورت فشرده وبسیار موثر.

·       شرح مراحل مختلف رسالت حضرت ابراهیم(ع) به صورت مشروح وامتحان او در فرمان ذبح اسماعیل.

·        کوبیدن ونکوهش بدترین شرک یهنی اعتقاد به رابطه خویشاوندی میان خدا وجن وخدا وفرشتگان.

·       پیروزی لشکر کفر حق  بر لشکر شرک ونفاق وگرفتار شدن آنها در چنگال عذاب الهی.

·       تنزیه وتقدیس پروردگار از نسبتهای ناروا

ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع آوری ، سی وهفتمین سوره است وبه ترتیب نزول ،  پنجاه وپنجمین سوره است که بعد از سوره« انعام» وقبل از سوره «لقمان» نازل شده است.

 داستانهای سوره:

 نوح «75 تا 82» ،  ابراهیم  واسحاق« 83 تا 119»، الیاس « 123 تا129» ، لوط« 133 تا 138» ،  یونس « 139 تا 149» .

 این سوره از نظر  کتابت (37) سوره قرآن کریم هست واز سوره های مکی هست ودارای ( 182آیه) و (820 کلمه) و( 3823 حرف) میباشد.

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره: (والصافات صفا)

پایان سوره:( والحمدولله رب العالمین).

فضیلت سوره:

امام صادق (ع) فرمودند:کسی که سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر افتی محفوظ می ماند، وهربلایی در زندگی دنیا از او دفع می گردد، خداوند وسیعترین روزی را در اختیارش میگذارد واو را در مال وفرزندان وبدن گرفتار شیطان رجیم وگردنکشان نمی سازد واگر  در آن روز وشب از دنیا برود خداوند او را شهید مبعوث میکند واو را در بهشت با شهدا هم درجه می سازد.


 
 
سوره مبارکه ی یس
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:یس

معنی: یکی از حروف مقطع ویکی از نامهای پیامبر (ص).

علت نامگذاری: آبه اول میباشد که با پیامبر (ص) سخن گفته است وبا «یس» هم سروع سده است که هم حروف مقطعه است وهم از القاب ونامهای رسول خدا (ص) است.

 نامهای دیگر: قلب قرآن – ریحانة القران- دافعه « دفع کننده بدی ها وزشتی ها از زندگی انسان» - معممه « تمام خیر دنیا وآخرت در این سوره جمع است».

محتوای سوره:

·       رسالت پیامبر اسلام (ص) وقرآن مجید وهدف نزول این کتاب مقدس «تا ایه  11»

·       رسالت 3نفر از پیامبران الهی وچگونگی دعوت آنان به سوی توحید ومبارزه پی گیر وطاقت فرسای آنها با شرک که نوعی دلداری به پیامبر اسلام (ص) نیز هست.

·       از «آیه 33 تا 44» ایات ونشانه های عظمت پروردگار در عالم هستی وبحث توحید از جمله: رویش گیاه در زمین مرده، روییدن باغها ومیوه ها ،  زوجیت عمومی در مخلوقات ،  شب وروز وخورشید وحرکت کشتی ها در دریاها و.........

·       معاد ودلایل گونا گون آن وچگونگی حشر وسوال وجواب وروز قیامت وبهشت ودوزخ.

·        نکات تکان دهنده برای بیداری وهوشیاری غافلان وبی خبران.

·        صحنه های مختلفی از آفرینش ، ومرگ وزندگی ، قیامت.

·       سرانجام مجرمین ومتقین.

ترتیب سوره:

 به ترتیب جمع آوری ، سی وششمین سوره است وبه ترتیب نزول ، چهلمین سوره است که بعد از سوره «جن» وقبل از سوره «فرقان» نازل شده است.

این سوره از نظر کتابت  (36) سوره قرآن کریم هست و از سوره های مکی هست که دارای (83 آیه) و(729 کلمه ) و( 3000  حروف ) می باشد.

در روایت ها  از سوره «یس» به عنوان قلب قرآن نام برده  شده است.

 آغاز وپایان سوره:

 آغاز سوره:( یس والقرآن الحکیم)

پایان سوره:( فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء والیه ترجعون).

فضیلت سوره:

 امام صادق (ع) فرمودند : هر کس که سوره یس را در روز پیش از آنکه غروب شود بخواند در تمام روز محفوظ وپر روزی خواهد بود ، هر کس آن را پیش از خوابیدن بخواند خداوند هزار فرشته را برای او مامور میکند که او را از هر شیطان رجیم وهر آفتی حفظ کنند.


 
 
سوره مبارکه ی فاطر
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره :فاطر

 معنی :شکافنده وپدید آورنده«آفریننده»

نامهای دیگر: ملائکه

محتوای سوره:

·       نشانه های عظمت خداوند در عالم هستی ودلایل توحید.

·       ربوبیت پروردگار وتدبیر او نسبت به عموم  جهان  مخصوصا انسان.

·       خالقیت ورزاقیت او و آفرینش انسان از خاک ومراحل تکامل.

·       معاد ، نتایج اعمال در آخرت ،  رحمت گسترده الهی در این جهان وسنت تخلف نا پذیر او در باره مستکبران .

·       مساله رهبری پیامبران ومبارزه پی گیر ومستمرشان با دشمنان لجوج وسر سخت ودلداری پیامبر (ص) در این زمینه .

·        بیان پندها واندرزهای الهی در زمینه های مختلف.

·       خلقت انسان وتسخیر ماه وآفتاب وآمدن شب وروز وآبها وماهیها هم در جهت شکر انسان انسان وشناحت خدا و اطاعت اوست.

ترتیب سوره :به ترتیب جمع آوری ، سی وپنجمین سوره است وبه ترتیب نزول ، چهل ودومین سوره است که بعد از سوره «فرقان» وقبل از سوره « مریم » نازل شده است.

 این سوره مکی هست و از نظر کتابت (35 سوره) در قرآن کریم میباشد که دارای (45 آیه) و(797 کلمه ) و( 3130 حرف ) می باشد.

آغاز  وپایان سوره:

 اغاز سوره:( الحمدلله فاطر السموات والارض جاعل الملا ئکه رسلا اولی اجنحه).

پایان سوره:( یوخرهم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا).

 فضیلت سوره:

پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره فاطر را بخواند در روز قیامت سه در از درهای بهشت او را به سوی خود دعوت میکند که از هر کدام میخواهی وارد شو


 
 
سوره ی مبارکه سبا
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:سبا

 معنی:نام قومی که درزمان حضرت سلیمان (ع) می زیستندوحاکمشان زنی به نام بلقیس بود.

علت نامگذاری: (آیه 15 ) این سوره میباشد که بخشی از داستان قوم سبا را در رابطه با سلیمان نقل میکند هملن قومی که حاکمشان زنی به نام «بلقیش » بود قوم سبا خورشید  پرست بودند. شهر سبا که قوم بسیار د ر آن می زیستند ،شهر بسیار زیبا وسر سبزی بود اما قوم سبا به خاطر ناسپاسی وطغیان از نعمتهای اللهی سوء استفاده کردند وخدا نیز سیل ویرانگری معروف به «سیل عرم» بر آنان فرستاد ونابودشان کرد.

نام دیگر: داوود.

محتوای سوره:

·        توحید وبخشی از نشانه های خدا در هستی ، وصفات او

·       معاد وبحثهای متنوع در این زمینه.

·    مساله نبوت پیامبران پیشین ومخصوصا پیامبر اسلام (ص) ورسالت جهانی ایشان در «ایه 28 » وپاسخ به بهانه جویی های دشمنان درباره او.

·       نمونه ای از معجزات پیامبران پیشین.

·        حمایت از رسول خدا حضرت محمد (ص) در دعوت الهی اش .

·       بیان نعمتهای بزرگ خدا وسرنوشت شکر گزاران وکفران کنندگان.

·   شرح گوشه ای از زندگی سلیمان وقوم سباء که بر اثر کفران نعمتهای بی حساب الهی زندگی شان در هم کوبیده شد.

·       دعوت به تفکر واندیشه وایمان وعمل صالح وتاثیر این عوامل در سعادت بشر .

·       طرح برنامه جامع برای تربیت پیروان حق.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری ، سی وچهارمین سوره است وبه ترتیب نزول ، پنجاه وهفتمین سوره است که بعد از سوره «لقمان» وقبل از سوره «زمر » نازل شده است.

 داستانهای سوره:  معجزات حضرت داوود « 10» ، سیل عرم وسد مارب «15 تا 20» .

 این سوره از نظر کتابت  «34 سوره » در قران کریم   می باشد. مکی هست ودارای  «54 ایه » و «883 کلمه » و «1512 حرف» می باشد.

آغاز سوره ( الحمد لله الذی له ما فی السموات وما فی الارض وله الحمد.......).

پایان سوره:( وبین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل انهم  کانو فی شک مریب».

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره سبا را بخواند در تمام پیامبران ورسولان رفیق وهمنشین او خواهند بود

 


 
 
سوره مبازکه احزاب
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: احزاب

معنی: حزبها وگرو ها.

علت نامگذ اری:بر اساس (آبه 20 ) لشکریان کفار مکه ودیگر قبایل عرب که برای جنگ با مسلمین به مدینه آمدند علت نامگذاری این سوره  میباشد.(ماجرای جنگ احزاب یا خندق).

نامهای دیگر : ندارد.

محتوای سوره:

·       دعوت پیامبر به اطاعت خدا وترک پیروی  از کافران وپیشنهاد های منافقین

·       قول حمایت خداوند از پیامبر (ص) در برابر کار شکنی های مخالفان.

·   خرافات زمان جاهلیت مانند (ظهار) که ان را وسیله طلاق وجدایی زن ومرد میدانستند. ومساله پسر خواندگی وخط بطلان بر همه خرافات.

·   جنگ احزاب( خندق) وخوادث تکان دهنده ونقش تخریبی  (یهودی داخل مدینه) وپیروزی اعجاز آمیز مسلملن بر کفار.

·       نکات اخلاقی وتربیتی.

·       دربازه همسران پیامبر (ص) که باید در همه چیز الگو برای زنان مسلمان باشند.

·        داستان  (زینب) دختر (جحش) وپاسخ قرآن به بهانه جویان.

·       مساله رعایت حجاب به زنان با ایمان .

·        معاد وراه نجات در آن عرصه عظیم.

·       امانت داری بزرگ انسان یعنی مسئله تعهد وتکلیف ومسئولیت.

·       افشاگری منافقین ورسواییهای مردان وزنان قریش.

·       خاتم الانبیاء بودن حضرت محمد (ص).

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری،سی وسومین سوره است وبه ترتیب نزول ، هشتاد ونهمین سوره است که بعد از سوره (آل عمران) وقبل از سوره(ممتحنه) نازل شده است.

 داستانهای سوره:حضزت داوود 10 تا 11 ، حضرت سلیمان 12 تا 14 ، نبرد احزاب  10 .

 این سوره (32 )سوره ا ز نظر کتابت در قران هست. مدنی هست. ودارای (73 آیه) و (1280 کلمه ) و (5796 حرف)  می باشد.

 (33 آیه) این سوره به آیه تطهیر معروف هست.

آغاز سوره:« یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما»

پایان سوره:« ویتوب  الله علی مومنین والمومنات وکان الله غفورا رحیما»

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره احزاب را تلاوت کند وبه خانواده خود تعلیم دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود.

 


 
 
سوره مبارکه ی سجده
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: سحده

معنی: سجده کردن(پیشانی بر زمین نهادن برای عبادت خدا)

علت نامگذاری: (آیه 15 این سوره که دستور سجده در برابر خدا را داده است . از نشانه های مومن  این است که هنگام یاد اوری آیات ونشانه های خدا به علامت تعظیم وسپاس به خاک افتاده ودربرابر او سجده میکند وخدا را می ستاید.

نامهای دیگر: مضاجع ، الم سجده ، الم تنزیل ، سجده لقمان ، جزر .

محتوای سوره :

·        عظمت قرآن ونزول آن از سوی خداوند ونفی اتهامات دشمنان از آن .

·        نشانه های خدا در آسمان وزمین وتدبیر جهان.

·        آفرینش انسان از خاک وآب نطفه وروح الهی واعطای وسایل فراگیری علم ودانش یعنی چشم وگوش وهوش از سوی خداوند به انسان.

·        رستاخیز وحوادث قبل ار آن یعنی مرگ وبعد از آن یعنی سوال وجواب.

·        بشارت مومنین به بهشت وانذار فاسقان به عذاب آتش.

·         اشاره  به تاریخ بنی  اسرائیل وسر گذشت موسی (ع) وپیروزی امت  او.

·        توحید ونشانه های عظمت خداوند.

·        تهدید دشمنان لجوج.

·        سر گذشت امتهای پیشین وسر نوشت دردناک آنها.

 

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری ، سی و دومین سوره است وبه ترتیب نزول شصتمین سوره است که بعد از سوره (غافر= مومن) وقبل از سوره (شوری) نازل شده است.

این سوره (32)سوره ار نظر کتابت در قرآن است  مکی هست ودارای (30 آیه ) و (380 کلمه ) و(1500 حرف ) میباشد. و سحده  (واجب ) در (آیه 15 ) این سوره می باشد.

آغازسوره: (الم تنزیل الکتا ب  لا ریب فیه من رب العالمین).

پایان سوره:( فاعرض عنهم وانتظر انهم و منتظرون).

 فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند خداوند نامه اعمال او را به دست راست او میدهد وگذشته او را می بخشد واز دوستان محمد(ص) واهل بیت او (ع) خواهد بود.


 
 
← صفحه بعد