قرآن سفره ی آسمانی برای زمینیان

سوره يوسف
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: یوسف

معنی: نام یکی از پیامبران وپسر حضرت یعقوب (ع)

علت نامگذاری:آیه 4 سوره است وتقریبا سراسر این سوره به داستان یوسف پرداخته است . همان یوسف که قهرمان پاکی وپارسایی وتقوی در برابر نفس است. نام یوسف در این سوره 25 بار به کار رفته است ودر کل قرآن 27 بار.

نا م های دیگر:در آیه3 این سور ه قصه یوسف (ع) را (احسن القصص) یعنی نیکوترین سرگذشت نامیده است

محتوای سوره:

* سر گذشت جالب وشیرین وعبرت انگیز پیامبر خدا یوسف(ع) در بیش از ده بخش با بیان فوق العاده گویا. جذاب و فشرده وعمیق.

* عالیترین درسهای عفت وخویشتنداری وتقوی وایمان وتسلط به نفس در لابه لای این داستان به عنوان الگو.

* آیات آخر یادی از دعوت پیامبران وموضعگیری مخالفان وپیروزی ونصرت نهایی خداوند برای دلگرم تر شدن مومنین یه راه خدا.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری دوازدهمین سوره است . وبه ترتیب نزول پنجاه ودومین سوره است بعد از سوره(هود) وقبل از سوره(حجر) نازل شده است.

داستانهای سوره: یوسف وبرادرانش ویعقوب به صورت مشروح:(آیه 4 الی 101).

این سوره.12 سوره در قرآن است. مکی است. دارای(111 آیه)و(1766کلمه)و(7166حرف ) می باشد.

آیه53 این سوره اشاره به نفس اماره میکند.

آغاز سوره: (الر تلک آیات الکتاب والمبین).

پایان سوره:(الذی بین یدیه وتفصیل کل شیء وهدی ورحمه لقوم یومنون).

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره یوسف را هم روز وهم شب بخواند خداوند او را رستاخیز برمی انگیزد در حالیکه

زیباییش همچون زیبایی یوسف است وهیچگونه ناراحتی در روز قیامت به او نمیرسد واز بندگان صالح خدا خواهد بود.

(تفسیر مجمع البیان) التماس دعا


 
 
سوره هود
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:هود

معنی: نام یکی از پیامبران

علت نامگذاری: (آیه 50 سوره هود) ورسالت وماموریت او در رابطه با قومش سخن گفته است. داستان زندگی هود در (آیه11 ) و (آیه 50 الی 60) به طور زیبا و مشروح بیان شده است ونام وی 3 بار در این آیات ذکرشده است.

این سوره نام دیگری ندارد.

محتوای سوره:

* دلداری وتسلی ودستور استقامت به پیامبر (ص) و مومنان.

* سر گذشت پیامبران پیشین مخصو صا .نوح(ع) وپیروزی آنها بر دشمنان (آیه 25 الی 45).

*سر گذشت صالح ولوط وشعیب وموسی(ع) ومبارزات آنها بر ضد شرک وکفر وانحراف.

* سر گذشت هود(ع) پیامبر قوم عاد (آیات 50 الی 60).

* ذکر این ماجراها مایه آرامش برای پیامبر در برابر مشگلات ودرس عبرت بود.

* قسمتی از اصول معارف اسلام مخصوصا مبارزه با شرک وبت پرستی.

* توجه به معاد وجهان پس از مرگ.

* صدق دعوت پیامبر(ص).

* تهدیدهای شدید نسبت به دشمنان .

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. یازدهمین سوره است که بعد از سوره (یونس) وقبل از سوره(یوسف) قرار دارد. وبه ترتیب نزول پنجاه ویکمین سوره است که بعد از سوره(یونس) وقبل از سوره(یوسف) عینا مطابق ترتیب جمع آوری نازل شده است.

داستانهای سوره: نوح:25 الی 49 . هود:50 الی 60 . صالح: 61 الی 68 . ابراهیم: 69 الی 76 .لوط: 70 الی 83 . شعیب: 84 الی 95 .موسی 96 الی 101 . قوم صالح: 89.

این سوره: ( 11)سوره در قرآن است . مکی است. دارای ( 123 آیه) و (1715 کلمه) و(7513 حرف ) میباشد.

سوره ای که که هنگام نزول پیامبر اسلام (ص) فرمودند این سوره مرا پیر کرد.

آغاز این سوره:( الر کتاب احکمت آیاته ثم من لدن حکیم خبیر)

پایان سوره:( یرجع الامر کله فاعبده وتوکل علیه وما ربک بغافل عما تعلمون)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که این سوره را بخواند . پاداش و ثوابی به تعداد کسانی که به هود(ع) وسایر پیامبران ایمان آوردند وکسانی که آنها را انکار نمودند خواهند داشت وروز قیامت در مقام شهیدان قرار می گیرند وحسابی آسان خواهد داشت.

(تفسیر برهان-جلد 2)

منبع-کتاب کتاب آشنایی با سوره های قرآن. آقای جعفر شیخ الاسلامی التماس دعا


 
 
سوره يونس
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

نام سوره: یونس

معنی: نام یکی از پیامبران

علت نامگذاری: چون (آیه 98) این سوره از یونس وایمان همگی مردم قریه وآبادی که یونس در آن به سر میبرد سخن گفته است.

محتوای سوره:

* مساله وحی ومقام پیامبر اسلام (ص).

* نشانه هایی از عظمت آفرینش که نشانه عظمت خداست.

* توجه دادن مردم به ناپایداری زندگی مادی ولزوم توجه به سرای آخرت.

* آماده کردن مردم برای جهان آخرت از طریق ایمان وعمل صالح .

* شرح زندگی بعضی از پیامبران بزرگ مثل نوح(ع) و موسی(ع) و یونس (ع).

* سر گذشت هلاکت بار فرعون و سپاه او وغرق شدن آنها.

* بیان لجاجت وسر سختی بت پرستان.

* حضور خدا در همه جا ومساله فطرت ویاد خدا در مشگلات.

* بشارت به نعمتهای بی پایان الهی برای صالحان.

* اندرز وبیم دادن طاغیان وگردنکشان.

ترتیب سوره: از نظر جمع آوری قرآنی . دهمین سوره واز نظر ترتیب نزول پنجاهمین سوره ای است که بعد از سوره (اسراء) وقبل از سوره (هود) نازل شده است.

داستانهای سوره: نوح:70 الی 73 . موسی: 74 الی 94 . یونس:98. فرعون وغرق شدن او وسپاهش: 74 الی 94 .

آغاز سوره:( الر تلک آیات الکتاب الحکیم)

پایان سوره:( و اتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم الله و هوخیر الحاکمین)

این سوره:(10 ) سوره در قران میباشد. مکی است.و دارای (109 آیه) و( 1832 کلمه)و(7567 حرف ) می باشد.

فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: کسی که سوره یونس را در هر دو یا سه ماه بخواند بیم آن نمیرود که از جاهلان وبی خبران باشد.

و در روز قیامت از مقربان خواهد بود. ( نور الثقلین- جلد 2)

التماس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم
 
 
سوره توبه
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: توبه

معنی: بازگشت

علت نامگذاری: شرح توبه متخلفین از جنگ تبوک در (آیه 118) ذکر شده وبه این نام نامیده شده است وهم در (آیه117) جریان پذیرفته شدن توبه یاران رسول خدا بیان شده است. ضمنا در این سوره (16آیه ) توبه وجود دارد.

نامهای دیگر سوره: برائت. فاضحه. العذاب. حافره. سیف. مخزیه. المنقره. المشقشقه.بحوث. مدمد مه.

محتوای سوره:

* مشرکان وبت پرستان وقطع رابطه با آنان والغای پیمان آنها با مسلمانان به خاطر نقض مکرر پیمانها.

* منافقان وسرنوشت آنان - نشانه های آنان.

* هشدار به مسلمانان نسبت به توطئه منافقان. ماجرای مسجد ضرار(آیه107).

* اهمیت جهاد در راه خدا.

*انحراف اهل کتاب (یهود ونصاری) از حقیقت توحید وانحراف دانشمندانشان از وظیفه رهبری وروشنفکری.

*دعوت مسلمانان به اتحاد وفشردگی صفوف آنها.

* سرزنش وملامت منخلفین وافرادسست وتنبلی که به بهانه های مختلف به جهاد نمیروند.

* مدح وستایش از مومنین راستین ومهاجرین نخستین.

* منافقین را رسوا کرده وبه این علت نام دیگرش (فاضحه) یعنی رسوا کننده است.

*دستور به دادن زکات وپرهیز از تراکم وکنز ثروت.

* بیان لزوم تحصیل علم وجوب تعلیم افراد نادان.

*داستان هجرت پیامبر (ص).

* مساله ماههای حرام که جنگ کردن در آن ممنوع است.

* گرفتن جزیه از اقلیتها.

*ترسیم خط مشی حکومت اسلامی با قبایل وگروهها وجناحهای مخالف.

ترتیب سوره: از نظر جمع آوری نهمین سوره واز نظر نزول صد وسیزدهمین سوره است که بعد از سوره (مائده) نازل شده است.

این سوره (9) سوره در قرآن است.مدنی است ودارای(129 آیه) و(4098کلمه)و(10488حرف ) میباشد.

داستانهای سوره: اصحاب الموتفکات(70) اصحاب مدین(70) قوم ابراهیم(70) انصار(100) عزیز(30) جنگ حنین(25) تبوک(41) مسجد ضرار(107).

آغاز سوره: (براءه من الله ورسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین).

پایان سوره( فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم).

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره برائت وانفال را در هر ماهی بخواند روح نفاق در او داخل نمیشود واز پیروان راستین علی (ع) خواهد بود.

تفسیر مجمع البیان

منبع: آشنایی با سوره های قرآن -آقای جعفر شیخ الاسلامی 
 
 
سوره انفال
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

نام سوره:انفال

معنی: ثروتها ومنابع عمومی طبیعی

علت نامگذاری:اولین آیه این سوره که از غنایم وکیفیت توزیع آن سخن گفته است وحکم ثروتهای عمومی واینکه از آن کیست ودر چه راهی باید مصرف شود.

نامهای دیگر سوره: بدر

محتوای سوره:

* مسائل مالی اسلام از جمله انفال وغنایم که پشتوانه بیت المال هستند.

*صفات وامتیازات مومنان واقعی.

* داستان جنگ بدر نخستین برخورد مسلحانه مسلمان با دشمنان وحوادث عبرت انگیز این جنگ.

* احکام جهاد و وظایف مسلمانان در برابر حملات پی گیر دشمن.

* جریان شب تاریخی هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه (لیله المبیت).

* وضع مشرکان وخرافات آنان قبل از اسلام

* چگونگی ضعف وناتوانی مسلمانان در آغاز کار وسپس تقویت آنان در پرتو اسلام.

* حکم خمس وچگونگی تقیسم آن.

* لزوم آمادگی رزمی و سیاسی و اجتماعی برای جهاد در هر زمان ومکان.

* برتری نیروهای معنوی مسلمانان بر دشمن علیرغم کمبودهای ظاهری نفرات آنان.

* حکم اسیران جنگی وطرز رفتار با آنها.مبارزه ودر گیری با منافقان وراه شناخت آنها.

*هجرت کنندگان وآنها که هجرت نکرده اند.

*مبارزه ودرگیری با منافقان وراه شناخت آنها.

* بیان یک سلسله مسائل اخلاقی واجتماعی سازنده.

* در سهایی از تاریخ پیامبران و پیروان آنها.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری . هشتمین سوره وبه ترتیب نزول هشتاد وهشتمین سوره است که بعد از سوره(بقره) وقبل از سوره (آل عمران) در مدینه نازل شده است.

داستانهای سوره: هجرت پیامبر (ص) 31 .جنگ بدر .5

سوره انفال:(8) سوره در قرآن کریم است.مدنی است.

دارای:(75آیه) و(1095 کلمه) و (5080حرف ) میباشد.

آغاز سوره:( یسئلونک عن الا انفال قل الا نفال لله والرسول......)

پایان سوره:( الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ان الله بکل شیء علیم)

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: کسی که سوره (انفال و برائت) را در هر ماه بخواند هرگز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد واز پیروان حقیقی امیر مومنان علی (ع) خواهد بود و در روز رستاخیز از مائده های بهشتی با آنها بهره می گیرد. تا مردم از حساب خویش فارغ شوند. وبه تعبیر امام باقر(ع) وامام صادق (ع) سوره انفال بریدن دماغ کفار است.

( تفسیر مجمع البیان)

التماس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 
سوره اعراف
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: اعراف*

معنی:جایی میان بهشت وجهنم

علت نامگذاری:(آیه46 الی 51)سوره اعراف میباشد.چون از اصحاب اعراف سخن گفته شده است آنجا که مردمی به سر خواهند برد که حسنات و سئیات واعمال نیک وبد آنها با هم برابر است .

نامهای دیگر سوره: المص

محتوای سوره:

* اشاره ی کوتاه و محکم به مساله مبدا ومعاد.

* شرح داستان با اهمیت آدم برای احیای شخصیت انسان

*موضوع عرش * میزان * عالم ذر

* اعراف و محلی که اصحاب اعراف با اهل بهشت گفتگو دارند(آیه45 الی 48)

* بر شمردن پیمانهای خدا با فرزندان آدم در مسیر هدایت و صلاح.

* سر گذشت بسیاری از اقوام و پیامبران پیشین مانند: نوح . لوط . موسی . هود . صالح . شعیب . بنی اسرائیل ومبارزه موسی با فرعون برای نشان دادن شکست ناکامی اقوامی که از مسیر توحید وعدالت .پرهیزگاری منحرف شوند وهم برای نشان دادن پیروزی مومنان راستین.

* خطاب بنی آدم در این سوره (5) بار با لحن هشداردهنده.

* داستان روی آوردن قوم موسی به سوی گوساله پرستی (148)

داستانهای سوره:

آدم:11الی24 . نوح:59الی 64. لوط وقومش: 80 . هود:65 الی 72 . صالح: 73 الی 84 . شعیب: 85 الی 93 . قوم ثمود: 73 . قوم عاد 65 . قوم فرعون 109 . و موسی 103 الی 168 .

* سوره اعراف:

* جز سوره هایی هست که سجده مستحب دارد.(آیه 206) آخرین آیه.

*(7سوره) در قرآن کریم است.

*از سوره های مکی است.

*دارای(206 آیه) و(3825 کلمه)و (13877 حرف ) میباشد.

آغازسوره :(المص .کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه)

پایان سوره:(عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون)

فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند:هر کسی سوره اعراف را هر ماه بخواند در روز قیامت از کسانی خواهد بود که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی دارند. واگر در هر جمعه بخواند در روز قیامت از کسانی می باشد که بدون حساب به بهشت میروند.

(تفسر برهان-جلد 2)

منابع:کتاب آشنایی با سوره های قرآن آقای جعفر شیخ الاسلامی وکتاب گلستان سوره های آقای محمد حسین جعفری

التماس دعا

تر تیب سوره: به ترتیب جمع آوری هفتمین سوره وبه ترتیب نزول. سی و ششمین سوره قرآن است که بعد از سوره (صاد) وقبل از سوره(جن) نازل شده است.
 
 
سوره انعام
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی سوره:چهار پایان و دامها

علت نامگذاری: درباره حکم حلال وحرام بودن بعضی حیوانات مطلبی مطرح شده وعلت نامگذاری(آیه 142الی 146) این سوره میباشد وانواع مهم چهار پایان از جمله شتر و گاو وگوسفند وبز یاد کرده است.

نامهای دیگر : ندارد

محتوای سوره:

دعوت به اصول سه گانه : توحید.نبوت ومعاد (اصول اعتقادات)

یگانه پرستی ومبارزه با شرک وبت پرستی.

بیان اعمال وکردار و بدعت های مشرکان.

بیان برخی از وظایف شرعی

ذکر عقاید ورسوم وسنت های جاهلی در باره گاو وگوسفند وشتر وبز و قربانی گوشت آن در (آیات 136 الی 144)

اصلاح عقاید انحرافی آنان در مورد این حیوانات.

ترتیب سوره:

به ترتیب جمع آوری ششمین سوره وبه ترتیب نزول پنجاه و چهارمین سوره است که بعد ازسوره(حجر)و قبل از سوره(صافات) نازل شده است.

داستانهای سوره:حضرت ابراهیم(آیات 74 الی82)

سوره انعام:

(6سوره ) در قرآن کریم است.(مکی هست) دارای(165 آیه ) و(3860کلمه)و(12254 حرف) میباشد.

*تنها سوره ای هست که نام خداوند(70 بار) در آن ذکر شده است .البته به غیر ازکلمه (الله)

*تنها سوره ای هست که هنگام نزول .هفتاد هزار فرشته آن رابدرقه کردند.

*تنها سوره ای است که اکثر آن مبارزه با انواع شرک وبت پرستی وبدعت است

نام سوره:انعام.

*از سوره هایی هست که بر رسول اکرم(ص)یکجا نازل شده است.

*(آیه163)سوره انعام (یک هفتم)کل آیه های قرآن هست

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هرکسی چهار رکعت نماز با دوسلام بخواند آنگاه این سوره وسپس دعایی را قرائت کند حاجتش بر آورده میشود

.

ختم سوره مبارک انعام:

روایت شده که هر که بخواهد روزی ورزق او فراخ ووسیع شود وحاجتش روا گردد.شب پنچشنبه یا روز جمعه یاشب جمعه روی به قبله.باوضودر مکانی خلوت نشسته اول سوره (حمد) را بخواند سپس شروع به خواندن انعام کند تا(آیه124)به(مثل ما اوتی رسل الله) که رسید بلافاصله برخیزد و دورکعت نماز به نیت حاجات بخواند وبه این صورت که در هر رکعت بعد از (سوره حمد)هفت بار(آیه الکرسی) را بخواند سپس هفت بار (سوره کوثر) را بخواند وبعد از نماز بلافاصله(سوره انعام) را از میان (آیه124)(الله اعلم حیث......)تا آخر بخواند وسپس سر به سجده بگذارد وهفتاد بار بگوید( لااله الاالله.محمد رسول الله) آنگاه حاجات خود را از خدا بخواهد که انشا ءالله برآورده است

(ختومات مقدم.ص156)


 
 
سوره مائده
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

نام سوره:مائده

معنی:سفره غذا

علت نامگذاری: این سوره به خاطر دعای حضرت عیسی(ع) برای نزول آسمانی که در آیات(112 تا 115) آمده است. به این نام نامیده شده است.

سوره مائده:(5) سوره در قران است.مدنی است.دارای (120آیه) و(2804 کلمه)و(11933 حرف ) می باشد.

نامهای دیگر سوره:عقود. المنقذه

محتوای سوره: یک سلسله معارف وعقاید اسلامی. بحثی از احکام و وظایف دینی.

مسئله ولایت ورهبری بعد از رسول خدا(ص).مسئله تثلیث مسیحیان ورد آن.

مسائل مربوط به قیامت ورستاخیز وباز خواست از انبیاء در مورد امتهاشون.

وفای به عهدو پیمان. عدالت اجتماعی. شهادت به عدل.تحریم نفس.

داستان فرزندان آدم وقتل هابیل به وسیله قابیل.

توضیح قسمتهایی از غذای حلال وحرام و احکام خوردینیها.

قسمتی از وضو وتیمم.

مطالب مربوط به غدیر خم در آیات(3 و67)

مبارزه با خرافات و شرکها

حرمت شراب وقماردر آیات(90 و91)

ترتیب سوره:از نظر جمع آوری 5سوره میباشد.ودر مورد نزول آن.در حدیثی آمده است که پیامبراکرم (ص) در خطبه حجه الودع فرمودند: سوره مائده آخرین سوره ای است که بر من نازل شده است. حلالش را حلال دارید حرامش را حرام. از برخی از روایات برمی آید که این سوره دو یا سه ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم (ص) نازل شده است

داستاهای سوره:

فرزندان آ دم: 27الی31.سرزمین تیه و سرگردانی بنی اسرائیل:20 الی 26 .حضزت عیسی(ع)110الی119

آغاز سوره: (یا ایها الذین امنوا اوفوابا لعقوداحلت لکم بهیمه الانعام.....)

پایان سوره:( لله ملک السموات والارض وما فیهن وهو علی کل شیء قدیر)

فضیلت سوره:پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره مائده را بخواند به عدد یهودی ها ونصرانی ها که نفس میکشند ده حسنه به او داده میشود و ده سیئه از او محو میشود و ده درجه به او افزوده میشود.0(مجمع البیان .جلد3)

از حضرت باقر (ع) نقل شده است: هر کس سوره مائده را در هر پنج شنبه بخواند ایمانش به ظلم آلوده نشود و هرگز به خدا شریک نگیرد.

التماس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 
سوره نساء
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره:نساء

معنی: زنان

علت نامگذاری:چون این سوره مشتمل برحقوق و احکام زنان است و حقوق آنان را حفظ کرده وار وراد کردن هر گونه ضرر وآسیب به آنها جلوگیری پیشگیری نموده است. به این نام نامیده شده است.

نامهای دیگر:النساء الکبری

محتوای سوره:

دعوت به ایمان وعدالت وقطع رابطه با دشمنان سرسخت.

قسمتی از سر گذشت پیشینیان برای آشنایی هر چه بیشتر جامعه های نا سالم و عبرت از آنان.

حمایت از نیازمندان مانند: یتیمان ودستورهای لازم نگهداری و مراقبت از حقوق آنان.

قانون ارث بر اساس یک روش طبیعی و عادلانه.

قوانین مزبوط به ازدواج وبرنامه هایی برای حفظ عفت عمومی.

قوانین کلی برای حفظ اموال عمومی.

کنترل ونگهداری وبهسازی نخستین واحد اجتماع یعنی محیط خانواده.

حقوق و وظایف متقابل افراد جامعه در بربر یکدیگر.

معرفی دشمنان جامعه اسلامی وبیدار باش به مسلمانان در برابر آنها. حکومت اسلامی و لزوم اطاعت از رهبرچنین حکومتی. تشویق مسلمانان به مبارزه وجهاد با دشمنان شناخته شده. اهمیت هجرت ولزوم آن به هنگام روبرو شدن با یک جامعه فاسد و غیر قابل نفوذ. بحث های دیگری در باره ارث و لزوم تقسیم ثروتهای متراکم شده در میانه ورثه. بعضی از احکام نماز

ترتیب سوره: از نظر جمع آوری چهارمین سوره به ترتیب نزول. نودو یکمین سوره است که در مدینه قبل از سوره (ممتحنه) وبعد از سوره (زلزال) نازل شده است.

این سوره(4) سوره در قرآن است. مدنی است ودارای(120آیه)و(3745کلمه)و(16030حرف ) میباشد.

آغاز سوره:( یا ایهاالناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها)

پایان سوره:(مثل حظ الانثیین یبین الله لکم ان تضلو والله بکل شیء علیم)

فضیلت سوره:پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هر کسی سوره نساء را بخواند گویا به اندازه هر مسلمانی که که طبق مفاد این سوره ارث میبرد . در راه خدا انفاق کرده است .

منابع: نفسیر نمونه.کتاب سوره های قران آقای جعفر شیخ الاسلامی

التماس دعا


 
 
آل عمران
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی:عمران ژدر حضرت حضرت میریم است

علت نامگذاری: به مناسبت ذکر داستان آل عمران در آیه33 به بعد.این سوره آل عمران نامیده شد.

نامهای دیگر سوره: طیبه

محتوای سوره:ایمان واسلام و استقامت در راه حمایت و گسترش اسلام

مبارزه منطقی با یهود و مسیحیان و مشرکان

درسهای تربیتی فراوان برای مسلمانان در مورد پیشرفت اسلام

نفی عقاید باطل.مقاومت در برابر دشمنان.مردم شناسی. جنگ بدر و احد وحمراءالاسد

نوع زندگی مسلمانها در فراز ونشیب جنگها

مباهله.مقام شهید و فضیلت شهادت.مقاومت وصبر

ولادت حضرت مریم(ع)وعیسی(ع)و یحیی(ع)

نصاری ومجادله با اهل کتاب. شیوه های عمل مخالفان و مخالفتهای یهودیان.

در مجموع بشارتی برای اصحاب.آیه شهد الله

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. سومین سوره و به ترتیب نزول. هشتاد و هشتمین سوره است

که بعد از سوره (انفال) وقبل از سوره (احزاب)است

داستانهای سوره:

حضرت زکریا وزن عمران وحضرت مریم وعیسی 33 تا 62

بعثت پیامبر(ص) 164.جنگ احد121. مباهله 60.شهد الله 18

آل عمران یکی از دوسوره قران است که تمام حروف عربی 28 حرف در آن جمع است (آیه 154) این سوره مدنی است. مشتمل بر (200) آیه (3480) کلمه (14525)حرف میباشد

آغاز سوره :( الم الله لا اله لا هوالحی القیوم )

پایان سوره :(اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون)

فضیلت سوره:پیامبر اسلام (ص) فرمودند. هر کس سوره آل عمران را تلاوت کند در برابر هر آیه امانی از جهنم به او داده میشود.

منابع:تفسیر نمونه. مجمع البیان.کتاب سوره های قرآن آقای جعفر شیخ الاسلامی و کتاب گلستان سوره های آقای محمد حسین جعفری

التماس دعا


 
 
سوره بقره
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: بقره

معنی: گاو

علت نامگذاری: به خاطر داستانی درمورد گاو بنی اسرائیل که دستور ذبح آن به قوم بنی اسرائیل داده شد.(آیه67 الی73).

نامهای دیگر سوره:فسطاط القرآن. سنام القرآن. الم ذلک الکتاب.

محتوای سوره:

*توحید وخدا شناسی از طریق مطالعه اسرار.

*معاد وزندگی پس از مرگ همراه با مثالهای حسی مثل داستان ابراهیم وزنده شدن مرغها و داستان عزیر.

*اعجاز قرآن واهمیت این کتاب آسمانی.

* درباره یهود ومنافقان وموضع گیری آنان در برابر اسلام وقرآن وانواع کارشکنی های آنان.

*تاریخ زندگی پیامبران بزرگ مخصوصا ابراهیم(ع) وموسی(ع).

*بحث هایی در مورد احکام مختلف اسلامی از جمله: نماز . روزه. جهاد. حج وتغییر قبله. ارث. ازدواج وطلاق. احکام تجارت ودین. ربا. انفاق در را خدا. قصاص. تحریم گوشتهای حرام. قمار. شراب وبخشی از احکام وصیت.

*مومنین. مشرکین ومنافقین خلقت آدم ودستور سجده به فرشتگان در برابر آدم.

*تعلیم اسماء به آدم.

*سر پیچی ابلیس از سجده آدم.

*بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم ونعمتهای خدا.

*آیه الکرسی.225 این سوره وآمن الرسول 2 آیه آخر این سوره هستند.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری .دومین سوره وبه ترتیب نزول هشتاد و ششمین سوره ای است که بعد از سوره(مطففین)

وقبل از سوره (انفال) درمدینه نازل شده است ودر میان سوره های مدنی نیز اولین سوره است.

داستانهای سوره:حضرت آدم(30 الی 38) حضرت موسی(51 الی 73) حضرت ابراهیم (123 تا 133 و258 الی 260) حضرت داود( 246 الی 251) جنگ بدر(217 و 218) طالوت وجالوت(246الی 251) گاو بنی اسرائیل(68)

اصحاب السبت(65) مهاجرین(218) عزیر و مرگ 100 ساله او(259).

سوره بقره از سوره هایی هست که با حروف مقطعه شروع میشود. بزرگترین سوره قرآن است. وتقریبا 2/5 جز ء از 30 جزء قرآن را شامل میشود. وهمچنین طولانی ترین آیه قرآن در این سوره است (آیه282)و این سوره دارای(286آیه)

و(6221کلمه) و(25500 حرف) میباشد.

آغاز سوره( الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین).

پایان سوره:( فانصرنا علی قوم الکافرین).

فضیلت سوره: از رسول اکرم(ص) پرسیدند: کدامیک از سوره های قرآن از همه برتر است؟ فرمودند: سوره بقره. عرض کردند کدام ِه از آیات بقره افضل است؟فرمودند (آیه الکرسی).

فضیلت آیه الکرسی: سید قرآن آیه الکرسی است .قاریان آیه الکرسی از عذاب قبر ایمن هستند. حضرت باقر(ع) فرمودند:

هر کس در عقب وضو یک آیه الکرسی بخواند ثواب 40 سال عبادت خدا به او عطا فرماید.اگر 7 بار بخواند برمشت خاکی ودر قبر مرده ریزد آن مرده را کیفر نکنند وبه رحمت الهی برسد.

امن الرسول:2 آیه آخر سوره بقره که با(امن الرسول انزل...آغاز و با علی القوم الکافرین) تمام میشود.و به درستی که دو آیه آخر سوره بقره گنجی از گنجهای بهشت است که خداوند تبارک وتعالی بدست قدرت خودش آن را نوشته است. قبل از اینکه خلق فرمایدآسمانها وزمینها را. امن الرسول تحفه ای است که خدا به پیامبر(ص) عطا فرموده اند. روایت از

امیر المومنین(ع) فرمودند: هر کس قرائت کند 4سوره اول بقره و آیه الکرسی و3آیه بعد ازآیه الکرسی و2آیه اخر یعنی

امن الرسول را. در مال واهلش مکروهی نمی بیند وشیطان به او نزدیک نمیشود و هرگز قرآن را فراموش نکند.

منابع مطلب: کتاب آشنایی با سوره های قرآن آقای جعفر شیخ الاسلامی و

کتاب گلستان سوره ها-آقای محمد حسین جعفری

التماس دعا


 
 
سوره حمد
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدایی که هم رحمتی عام دارد وهم رحمتی خاص به نیکان.

نام سوره: فاتحه الکتاب

معنی : گشاینده

علت نامگذاری: چون آغاز گر قرآن است به این نام نامیده شده است واین سوره در زمان خود رسول الله(ص) نیز همین نام را داشته وبه خاطر حمد وستایشی که از خداوند به عمل آمده نام دیگر سوره(حمد) است(آیه 1 حمد).

نامهای دیگر سوره: حمد.وافیه. شکر.سبع الثانی. نور. ام الکتاب. اساس.کافیه. الکنز. ام القرآن. مناجات. شفاء. دعا. صلوه. محتوای سوره:

*نعمت ها وتربیت همه موجودات از ذات مقدس خدا سرچشمه میگیرد.

*اساس خلقت وتربیت وحاکمیت خدا بر پایه رحمت ورحمانیت است.

* توجه به معاد وسرای پاداش اعمال وحاکمیت خدا برآن دادگاه.

*بیانگر توحید در عبادت وتکیه گاه انسان به خدا.

* بیان نیاز وعشق بندگان به هدایت الهی .

* توضیح صراط مستقیم که از راه مغضوبین و گمراهان جدا است.

* اولش ستایش. وسطش اخلاص وآخرش نیایش است

سوره حمد: اولین سوره ی قرآن است.- تنها سوره ای است که از زبان بندگان خداست.

تنها سوره ای است که خواندش در نمازها واجب است و هر مسلمانی حداقل روزانه ده بار باید آن را بخواند.

یک جا نازل شده است مکی است. (گفته شده است به ترتیب نزول یک بار در مکه نازل شده ویکبار در مدینه.

دارای 7آیه و29 کلمه و 142حرف میباشد

این سوره به عدد حروف ابجد حمد با بسم الله الرحمن الرحیم(10580 _ ده هزارو پانصد و هشتاد) می باشد.

منخصصان فن سوره های قرآن را به چهار قسمت تقسیم کرده اند اما (فاتحه الکتاب) که در حقیقت عصاره و

خلاصه قرآن وبه منزله فهرست آن است خارج از این تقسیم به حال خود باقی مانده است.

آغاز سوره:( الحمد لله رب العالمین)

پایان سوره:(غیر المغضوب علیهم ولا الضالین)

فضیلت سوره: پیا مبر اسلام(ص)فرمودند: هر مسلمانی سوره حمد را بخواند.پاداش او به اندازه کسی است که

دو سوم قرآن را خوانده باشد.

از علی (ع) نقل شده که پیامبر (ص) فرمودند: خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره ی حمد برمن منت نهاده و

آنرادر برابر قرآن عظیم قرار داده وسوره حمد با ارزشترین ذخایر عرش خداست.

تفسیر برهان- جلد1

مجمع البیان آغاز سوره حمد

منابع مطلب:آشنایی با سوره های قرآن -آقای جعفر شیخ الاسلامی وگلستان سوره ها- آقای محمد حسین جعفری


 
 
آشنایی با قرآن
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۱
 

161_2107.jpg161_2107.jpg161_2107.jpg161_2107.jpg161_2107.jpg

 

f_2m34mwzm_95bf82a.gif

 

       quraan.gif

 

قرآن کریم در 30 جزء - 114 سوره و66660 آیه و120 حزب در

 مدت 23 سال پیامبری حضرت محمد(ص) در

شهر های مکه ومدینه نازل گردید. که دوران نزول قرآن به

دوصورت است. 1- تدریجی 2- یکباره(در لیله القدر).

قرآن در واقع تکمیل کننده کتب آسمانی قبل از خود میباشد. به

این دلیل که این کتاب زندگی بشر را ازآغاز تا انتها

را بیان نموده است. خداوند اعلی در این مصحف شریف زندگی

پیامبران قبل از رسول اکرم (ص) وانسانهای ظالم

وسرنوشت آنها را نیز برای عبرت گرفتن آیندگان از آنها به زیبایی

هر چه تمامتر بیان نموده است. از ویژ گیهای

دیگر قرآن روان بودن کلام آن است به این معنا که هر انسان

حقیقت جویی که دنبال حقیقت باشد تحت تاثیر کلام

زیبای قرآن قرار میگیرد. جالب این که قرآن را اگر یک انسان

اندیشمند بخواند ویا یک انسان کم سواد نیز تلاوت

نماید هر دو از این تلاوت لذت میبرند چرا که قرآن کتابی است

 که کلمه به کلمه ی آن به دل می نشیند وانسان را متحول

میسازد.

این یکی از جالبت ترین نرم افزاردر مورد قران  هست خیلی عالیه حتما ببینید16.gif

واردآدرس زیر شوید وروی مانیتور، قرآن را ورق بزنید


http://www.quranflash.com/quranflash.html

 

http://www.subzeroblue.com/arabic/wp-content/quranflash.jpg

 

1386040301t.jpg          1386040301t.jpg          1386040301t.jpg           1386040301t.jpg            1386040301t.jpg