قرآن سفره ی آسمانی برای زمینیان

سوره مبارکه فصلت
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:فصلت

معنی:بخش بخش وفصل فصل شده، شرح داده شده.

علت نامگذاری: آیه سوم می باشد که می فرماید ایات قران ، بخش بخش نازل شده است.

نامهای دیگر: مصابیح – حم سجده.

 محتوای سوره:

·        اهمیت قرآن ، بقای حاکمیت قرآن وتسلط آن در تمام ادوار (ایه 41 و 42 :کتابی است شکست ناپذیر که باطل هرگز به ان غلبه نخواهد کرد).

·       عدم تحریف قرآن در طول تاریخ

·        موضعگیری های سر سختانه دشمنان در مقابل این کتاب آسمانی تا جاییکه مردم را از شنیدن آیات قرآن نهی میکردند

·       آفرینش اسمان وزمین ،آ غاز آفرینش جهان از ماده گازی شکل «دخان»، مراحل پیدایش کره زمین وکوهها وگیاهان وحیوانات.

·        آراستن اسمان توسط ستاره ها که چراغهای آسمان هستند.(آیه 12 مصابیح)

·       سر گذشت اقوام مغرور سرکش از جمله قوم عاد وثمود وسرنوشت دردناک انها ، واشاره ای به داستان حضرت موسی (ع).

·       انذار وتهدید مشرکان وکافران،با ذکر آیات تکان دهنده درباره قیامت  وگواهی اعضای بدن  حتی پوست تن انسان وتوبیخ شدید پروردگار نسبت به آنها به هنگام عذاب الهی.

·       دلایل رستاخیز وقیامت وویژگیهای آن.

·       مواعظ واندرزها ، دعوت به استقامت در راه حق وروش برخورد با دشمنان وطرز راهنمایی آنها به آیین خداوند.

·       آیاتآفاقی وانفسی پروردگار.

 ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع اوری، چهل ویکمین سوره است وبه ترتییب نزول،هفتاد وچهارمین سوره است که بعد از سوره «مومنون» وقبل از سوره « طور» نازل شده است.

·       این سوره از نظر کتابت (41 ) سوره است مکی هست ودارای (54آیه ) و(796 کلمه) و( 3350 حرف) میباشد واز سوره هایی هست که سجده وا جب دارد (ایه 37).

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره:( حم تنزیل من الرحمن الرحیم)

پایان سوره:( الا انهم فی مریه من لقاء ربهم الا انه بکل شی ء محیط).

 فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: کسی که سوره فصلت را تلاوت کند این سوره  در قیامت نوری در برابر او میشود تا انجا که چشمش کار میکند ومایه سرور وخوشحالی او خواهد بود.


 
 
سوره مبارکه ی غافر
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: غافر

معنی : بخشنده گناه – آمرزنده – خطاپوش ، واز اسامی خداند  است.

 علت نامگذاری: در آیه سوم با صفت غافر(غافر الذنب) از خداوند یاد شده است خداوند بخشنده گناه وخطاپوش و «مومن» نامیده شده  به علت شرح داستان آموزنده«مومن آل فرعون» در زمان حضرت موسی (ع).

 نامهای دیگر: مومن ، الطول (فضل ورحمت فراوان الهی) ، حم اولی.

محتوای سوره:

·       توجه به خدا وقسمتی از اسماء حسنی او مخصوصا آنچه خوف ورجا را درلها برمی انگیزد مانند «غافر الذنب وشدید العقاب».

·       تهدید کافران به عذابهای این جهان وعذابهای قیامت با ذکر خصویات وجزییات ان.

·        داستانهای حضرت موسی(ع) وفرعون ، در گیری هوادارن حق وباطل.

·       مجاهدتهای « مومن وآل فرعون» در بیش از  20 ایه «از ایه 27 به بعد» به عنوان سنگر مطمئن دفاع از حضرت موسی وآیینش ونجات حضرت موسی از مرگ به وسیله او.

·       صحنه هایی از قیامت برای بیدار کردن دل خفتگان وقدرت مطلقه خدا در روز قیامت.

·        توحید وشرک ونشانه های  توحید ودلایل بطلان شرک.

·       دعوت پیامبر (ص) به صبر وشکیبایی.

·       رمز سرنگونی قدرتهای باطل وجبار پیشین.

ترتیب سوره:

به ترتیب جمع آوری ، چهلمین سوره قرآن وبه ترتیب نزوپنجاه ونهمین سوره است که بعد از سوره «زمر» وقبل از سوره «سجده» نازل شده است.

این سوره از نظر کتابت (40 ) سوره است  مکی است وداردی (85 آیه) و(1199 کلمه) و(4960 خرف ) می باشد.

 داستانهای سوره: حضرت موسی(23 تا 30 و30 تا 54 ) ، مومن آل فرعون (27 به بعد).

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره:( حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم).

پایان سوره:( سنت الله التی قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون).

 فضیلت سوره:

پیامبر اسلام(ص) فرمودند : «سوره های  حامیم (سوره هایی است که با «حم» شروع میشود ویکی هم سوره غافر است) هفت سوره اند ودرهای جهنم نیر هفت  در است، هر یک از حامیم ها می آید ودر مقابل یکی از درها می ایستد ومی گوید خداوندا کسی که به من ایمان اورده ومرا خوانده از این در وارد مکن».

 


 
 
سوره ی مبارکه زمر
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره:زمر

معنی: گروهها ودسته ها.جمع زمره

علت نامگذاری: از (آیه 71 و73 ) گرفته شده  که در روز قیامت مردم گروه گروه به سوی جایگاه خودشان سوق داده می شوند.

نامهای دیگر: غرف- العرب.

محتوای سوره:

·        دعوت به توحید خالص وتوصیه  در تمام ابعاد وشاخه هایش: توحید افعالی وتوحید عبادی ومخصوصا روی  مسا له  اخلاص در عبادت وبندگی ( برای جذب قلوب به سوی اخلاص).

·       معاد ودادگاه بزرگ عدالت.

·        مساله ثواب وجزا، غرفه های بهشتی وسایبانهای آتشین دوزخی.

·       مساله ترس ووحشت روز قیامت واشکار شده نتایج اعمال.

·       مساله سیاه شدن صورت دروغگویان وکسانی که بر خدا افترا بستند.

·       رانده شدن کافران به سوی جهنم، سرزنش فرشتگان عذاب نسبت به آنها.

·       دعوت بهشتیان به سوی بهشت وتبریک وتهنیت فرشتگان رحمت به انها.

·       ترسیم جالبی از قرآن واهمیت ان وتاثیر نیرومند در قلبها وجانها.

·       سرنوشت اقوام پیشین ومجازات دردناک نسبت به تکذیب ایات الهی.

·        توبه وباز بودن درهای بازگشت به سوی خدا، ذکر موثر ترین ایات توبه ورحمت.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری ، سی ونهمین سوره است  وبه ترتیب نزول، پنجاه وهشتمین سوره است که بعد از سوره (سبا) وقبل از سوره (مومن ) نازل شده است.

 این سوره از نظز کتابت (39 )سوره است مکی هست ودارای (75آیه) و(1192کلمه) و(4708 حرف) می باشد.

آغاز وپایان سوره:

آغازسوره:( تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم).

پایان سوره:( یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمدلله رب العالمین).

فضیلت سوره:

پیامبر اسلام (ص) فرمودند:کسی که سوره زمر را قرائت کند خداوند امیدش را از رحمت خود قطع نخواهد کرد وپاداش کسانی که از خدا می ترسند به او عطا می شود.


 
 
سوره مبارکه ی ص
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره:ص

معنی : از حروف مقطعه

علت نامگذاری:اولین آبه این سوره میباشد که با حروف مقطعه«ص» آغاز می سود

 نامهای دیگر: ندارد

محتوای سوره:

·        توحید ومبارزه با شرک.

·       مساله نبوت پیامبر (ص) وسر سختی ولجاجت دشمنان مشرک(بیان موضوع مخالفین وموافقین ورویا رویی جبهه حق علیه باطل وسر انجام هر دو گروه).

·       تاریخ زندگی ورسالت نه نفر از پیامبران الهی از جمله: حضرت داوود(ع)،  حضرت سلیمان (ع) وحضرت ایوب(ع) وبیان مشکلات آنها در زندگی و رسالت ومشکلات آنها در زندگی ودعوت به سوی خدا به عنوان درسی آموزنده برای مومنان در سختی ها.

·       سرنوشت کفار طغیانگر در قیامت وجنگ وجدال آنها در دوزخ.

·       تذکر به افراد بی ایمان ومشرک در مورد پایان کارشان.

·       آفرینش انسان ومقام والای او در سحده کردن فرشتگان به آدم، دشمنی های ابلیس با بنی آدم در جهت گمراه کردن واینکه فقط مخلصین از دام شیطان رها میشوند.

·       تهدید دشمنان لجوج تسلی برای پیامبر (ص) واینکه تو در دعوت خودش هیچ اجر ومزدی نمیخواهد.

ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع آوری ، سی و هشتمین سوره است وبه ترتیب نزول ، سی وهفتمین سوره است که بعد از سوره«قمر» وقبل از سوره « اعراف » نازل شده است.

 داستانهای سوره: داوود«17 تا 26» ، سلیمان«30 تا 40» ، ایوب « 41 تا 44» ، طالوت وجالوت«21 تا 26» .

  این سو ره از نظر کتابت (38 9 سوره در قرآن کریم هست واز سوزه های مکی هست ودارای (88آیه) و ( 722 کلمه) و(3029 حرف) میباشد

 از جمله سوره هایی هست که دارای سجده مستحب (مندوبه)  است. «ایه 24».

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره: ( ص والقران ذی الذکر)

پایان سوره: ( ولتعلمن نباه بعد حین).

 فضیلت سوره:

 امام محمد باقر(ع) فرمودند: کسی که سوره ص را در شب جمعه بخواند از خیردنیا وآخرت  انقدر از سوی خداوند به او بخشیده میشود که به هیچ کس داده نشده است.

 


 
 
سوره مبارکه ی صافات
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره: صافات

معنی: به صف کشیده ها( فرشتگان صف کشیده

علت نامگذاری: آیه اول سوره میباشد که خداوند به فرشتگان صف کشیده یا (صفوف منظم پیکار گران ویا صفوف نمازگزاران) سوگند یاد کرده است.

نامهای دیگر: ندارد

 محتوای سوره:

·       کفار وانکار نبوت ومعاد وعاقبت کار آنها در قیامت .

·       بحث کفار با یکدیگر در قیامت وانداختن گناه به گردن هم وگرفتاری تمام آنها در چنگال عذاب الهی.

·       نعمتهای مهم بهشتی ولذات وزیباییها وشادی بهشتیان.

·       تاریخ پیامبران بزرگی مانند: نوح (ع) ، ابراهیم (ع) ،   اسحاق (ع) ،  موسی (ع) ، هارون (ع) ، الیاس (ع) ،  لوط (ع)  ویونس (ع) به صورت فشرده وبسیار موثر.

·       شرح مراحل مختلف رسالت حضرت ابراهیم(ع) به صورت مشروح وامتحان او در فرمان ذبح اسماعیل.

·        کوبیدن ونکوهش بدترین شرک یهنی اعتقاد به رابطه خویشاوندی میان خدا وجن وخدا وفرشتگان.

·       پیروزی لشکر کفر حق  بر لشکر شرک ونفاق وگرفتار شدن آنها در چنگال عذاب الهی.

·       تنزیه وتقدیس پروردگار از نسبتهای ناروا

ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع آوری ، سی وهفتمین سوره است وبه ترتیب نزول ،  پنجاه وپنجمین سوره است که بعد از سوره« انعام» وقبل از سوره «لقمان» نازل شده است.

 داستانهای سوره:

 نوح «75 تا 82» ،  ابراهیم  واسحاق« 83 تا 119»، الیاس « 123 تا129» ، لوط« 133 تا 138» ،  یونس « 139 تا 149» .

 این سوره از نظر  کتابت (37) سوره قرآن کریم هست واز سوره های مکی هست ودارای ( 182آیه) و (820 کلمه) و( 3823 حرف) میباشد.

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره: (والصافات صفا)

پایان سوره:( والحمدولله رب العالمین).

فضیلت سوره:

امام صادق (ع) فرمودند:کسی که سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر افتی محفوظ می ماند، وهربلایی در زندگی دنیا از او دفع می گردد، خداوند وسیعترین روزی را در اختیارش میگذارد واو را در مال وفرزندان وبدن گرفتار شیطان رجیم وگردنکشان نمی سازد واگر  در آن روز وشب از دنیا برود خداوند او را شهید مبعوث میکند واو را در بهشت با شهدا هم درجه می سازد.


 
 
سوره مبارکه ی یس
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:یس

معنی: یکی از حروف مقطع ویکی از نامهای پیامبر (ص).

علت نامگذاری: آبه اول میباشد که با پیامبر (ص) سخن گفته است وبا «یس» هم سروع سده است که هم حروف مقطعه است وهم از القاب ونامهای رسول خدا (ص) است.

 نامهای دیگر: قلب قرآن – ریحانة القران- دافعه « دفع کننده بدی ها وزشتی ها از زندگی انسان» - معممه « تمام خیر دنیا وآخرت در این سوره جمع است».

محتوای سوره:

·       رسالت پیامبر اسلام (ص) وقرآن مجید وهدف نزول این کتاب مقدس «تا ایه  11»

·       رسالت 3نفر از پیامبران الهی وچگونگی دعوت آنان به سوی توحید ومبارزه پی گیر وطاقت فرسای آنها با شرک که نوعی دلداری به پیامبر اسلام (ص) نیز هست.

·       از «آیه 33 تا 44» ایات ونشانه های عظمت پروردگار در عالم هستی وبحث توحید از جمله: رویش گیاه در زمین مرده، روییدن باغها ومیوه ها ،  زوجیت عمومی در مخلوقات ،  شب وروز وخورشید وحرکت کشتی ها در دریاها و.........

·       معاد ودلایل گونا گون آن وچگونگی حشر وسوال وجواب وروز قیامت وبهشت ودوزخ.

·        نکات تکان دهنده برای بیداری وهوشیاری غافلان وبی خبران.

·        صحنه های مختلفی از آفرینش ، ومرگ وزندگی ، قیامت.

·       سرانجام مجرمین ومتقین.

ترتیب سوره:

 به ترتیب جمع آوری ، سی وششمین سوره است وبه ترتیب نزول ، چهلمین سوره است که بعد از سوره «جن» وقبل از سوره «فرقان» نازل شده است.

این سوره از نظر کتابت  (36) سوره قرآن کریم هست و از سوره های مکی هست که دارای (83 آیه) و(729 کلمه ) و( 3000  حروف ) می باشد.

در روایت ها  از سوره «یس» به عنوان قلب قرآن نام برده  شده است.

 آغاز وپایان سوره:

 آغاز سوره:( یس والقرآن الحکیم)

پایان سوره:( فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء والیه ترجعون).

فضیلت سوره:

 امام صادق (ع) فرمودند : هر کس که سوره یس را در روز پیش از آنکه غروب شود بخواند در تمام روز محفوظ وپر روزی خواهد بود ، هر کس آن را پیش از خوابیدن بخواند خداوند هزار فرشته را برای او مامور میکند که او را از هر شیطان رجیم وهر آفتی حفظ کنند.


 
 
سوره مبارکه ی فاطر
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره :فاطر

 معنی :شکافنده وپدید آورنده«آفریننده»

نامهای دیگر: ملائکه

محتوای سوره:

·       نشانه های عظمت خداوند در عالم هستی ودلایل توحید.

·       ربوبیت پروردگار وتدبیر او نسبت به عموم  جهان  مخصوصا انسان.

·       خالقیت ورزاقیت او و آفرینش انسان از خاک ومراحل تکامل.

·       معاد ، نتایج اعمال در آخرت ،  رحمت گسترده الهی در این جهان وسنت تخلف نا پذیر او در باره مستکبران .

·       مساله رهبری پیامبران ومبارزه پی گیر ومستمرشان با دشمنان لجوج وسر سخت ودلداری پیامبر (ص) در این زمینه .

·        بیان پندها واندرزهای الهی در زمینه های مختلف.

·       خلقت انسان وتسخیر ماه وآفتاب وآمدن شب وروز وآبها وماهیها هم در جهت شکر انسان انسان وشناحت خدا و اطاعت اوست.

ترتیب سوره :به ترتیب جمع آوری ، سی وپنجمین سوره است وبه ترتیب نزول ، چهل ودومین سوره است که بعد از سوره «فرقان» وقبل از سوره « مریم » نازل شده است.

 این سوره مکی هست و از نظر کتابت (35 سوره) در قرآن کریم میباشد که دارای (45 آیه) و(797 کلمه ) و( 3130 حرف ) می باشد.

آغاز  وپایان سوره:

 اغاز سوره:( الحمدلله فاطر السموات والارض جاعل الملا ئکه رسلا اولی اجنحه).

پایان سوره:( یوخرهم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا).

 فضیلت سوره:

پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره فاطر را بخواند در روز قیامت سه در از درهای بهشت او را به سوی خود دعوت میکند که از هر کدام میخواهی وارد شو


 
 
سوره ی مبارکه سبا
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:سبا

 معنی:نام قومی که درزمان حضرت سلیمان (ع) می زیستندوحاکمشان زنی به نام بلقیس بود.

علت نامگذاری: (آیه 15 ) این سوره میباشد که بخشی از داستان قوم سبا را در رابطه با سلیمان نقل میکند هملن قومی که حاکمشان زنی به نام «بلقیش » بود قوم سبا خورشید  پرست بودند. شهر سبا که قوم بسیار د ر آن می زیستند ،شهر بسیار زیبا وسر سبزی بود اما قوم سبا به خاطر ناسپاسی وطغیان از نعمتهای اللهی سوء استفاده کردند وخدا نیز سیل ویرانگری معروف به «سیل عرم» بر آنان فرستاد ونابودشان کرد.

نام دیگر: داوود.

محتوای سوره:

·        توحید وبخشی از نشانه های خدا در هستی ، وصفات او

·       معاد وبحثهای متنوع در این زمینه.

·    مساله نبوت پیامبران پیشین ومخصوصا پیامبر اسلام (ص) ورسالت جهانی ایشان در «ایه 28 » وپاسخ به بهانه جویی های دشمنان درباره او.

·       نمونه ای از معجزات پیامبران پیشین.

·        حمایت از رسول خدا حضرت محمد (ص) در دعوت الهی اش .

·       بیان نعمتهای بزرگ خدا وسرنوشت شکر گزاران وکفران کنندگان.

·   شرح گوشه ای از زندگی سلیمان وقوم سباء که بر اثر کفران نعمتهای بی حساب الهی زندگی شان در هم کوبیده شد.

·       دعوت به تفکر واندیشه وایمان وعمل صالح وتاثیر این عوامل در سعادت بشر .

·       طرح برنامه جامع برای تربیت پیروان حق.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری ، سی وچهارمین سوره است وبه ترتیب نزول ، پنجاه وهفتمین سوره است که بعد از سوره «لقمان» وقبل از سوره «زمر » نازل شده است.

 داستانهای سوره:  معجزات حضرت داوود « 10» ، سیل عرم وسد مارب «15 تا 20» .

 این سوره از نظر کتابت  «34 سوره » در قران کریم   می باشد. مکی هست ودارای  «54 ایه » و «883 کلمه » و «1512 حرف» می باشد.

آغاز سوره ( الحمد لله الذی له ما فی السموات وما فی الارض وله الحمد.......).

پایان سوره:( وبین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل انهم  کانو فی شک مریب».

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره سبا را بخواند در تمام پیامبران ورسولان رفیق وهمنشین او خواهند بود

 


 
 
سوره مبازکه احزاب
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: احزاب

معنی: حزبها وگرو ها.

علت نامگذ اری:بر اساس (آبه 20 ) لشکریان کفار مکه ودیگر قبایل عرب که برای جنگ با مسلمین به مدینه آمدند علت نامگذاری این سوره  میباشد.(ماجرای جنگ احزاب یا خندق).

نامهای دیگر : ندارد.

محتوای سوره:

·       دعوت پیامبر به اطاعت خدا وترک پیروی  از کافران وپیشنهاد های منافقین

·       قول حمایت خداوند از پیامبر (ص) در برابر کار شکنی های مخالفان.

·   خرافات زمان جاهلیت مانند (ظهار) که ان را وسیله طلاق وجدایی زن ومرد میدانستند. ومساله پسر خواندگی وخط بطلان بر همه خرافات.

·   جنگ احزاب( خندق) وخوادث تکان دهنده ونقش تخریبی  (یهودی داخل مدینه) وپیروزی اعجاز آمیز مسلملن بر کفار.

·       نکات اخلاقی وتربیتی.

·       دربازه همسران پیامبر (ص) که باید در همه چیز الگو برای زنان مسلمان باشند.

·        داستان  (زینب) دختر (جحش) وپاسخ قرآن به بهانه جویان.

·       مساله رعایت حجاب به زنان با ایمان .

·        معاد وراه نجات در آن عرصه عظیم.

·       امانت داری بزرگ انسان یعنی مسئله تعهد وتکلیف ومسئولیت.

·       افشاگری منافقین ورسواییهای مردان وزنان قریش.

·       خاتم الانبیاء بودن حضرت محمد (ص).

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری،سی وسومین سوره است وبه ترتیب نزول ، هشتاد ونهمین سوره است که بعد از سوره (آل عمران) وقبل از سوره(ممتحنه) نازل شده است.

 داستانهای سوره:حضزت داوود 10 تا 11 ، حضرت سلیمان 12 تا 14 ، نبرد احزاب  10 .

 این سوره (32 )سوره ا ز نظر کتابت در قران هست. مدنی هست. ودارای (73 آیه) و (1280 کلمه ) و (5796 حرف)  می باشد.

 (33 آیه) این سوره به آیه تطهیر معروف هست.

آغاز سوره:« یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما»

پایان سوره:« ویتوب  الله علی مومنین والمومنات وکان الله غفورا رحیما»

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره احزاب را تلاوت کند وبه خانواده خود تعلیم دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود.

 


 
 
سوره مبارکه ی سجده
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: سحده

معنی: سجده کردن(پیشانی بر زمین نهادن برای عبادت خدا)

علت نامگذاری: (آیه 15 این سوره که دستور سجده در برابر خدا را داده است . از نشانه های مومن  این است که هنگام یاد اوری آیات ونشانه های خدا به علامت تعظیم وسپاس به خاک افتاده ودربرابر او سجده میکند وخدا را می ستاید.

نامهای دیگر: مضاجع ، الم سجده ، الم تنزیل ، سجده لقمان ، جزر .

محتوای سوره :

·        عظمت قرآن ونزول آن از سوی خداوند ونفی اتهامات دشمنان از آن .

·        نشانه های خدا در آسمان وزمین وتدبیر جهان.

·        آفرینش انسان از خاک وآب نطفه وروح الهی واعطای وسایل فراگیری علم ودانش یعنی چشم وگوش وهوش از سوی خداوند به انسان.

·        رستاخیز وحوادث قبل ار آن یعنی مرگ وبعد از آن یعنی سوال وجواب.

·        بشارت مومنین به بهشت وانذار فاسقان به عذاب آتش.

·         اشاره  به تاریخ بنی  اسرائیل وسر گذشت موسی (ع) وپیروزی امت  او.

·        توحید ونشانه های عظمت خداوند.

·        تهدید دشمنان لجوج.

·        سر گذشت امتهای پیشین وسر نوشت دردناک آنها.

 

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری ، سی و دومین سوره است وبه ترتیب نزول شصتمین سوره است که بعد از سوره (غافر= مومن) وقبل از سوره (شوری) نازل شده است.

این سوره (32)سوره ار نظر کتابت در قرآن است  مکی هست ودارای (30 آیه ) و (380 کلمه ) و(1500 حرف ) میباشد. و سحده  (واجب ) در (آیه 15 ) این سوره می باشد.

آغازسوره: (الم تنزیل الکتا ب  لا ریب فیه من رب العالمین).

پایان سوره:( فاعرض عنهم وانتظر انهم و منتظرون).

 فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند خداوند نامه اعمال او را به دست راست او میدهد وگذشته او را می بخشد واز دوستان محمد(ص) واهل بیت او (ع) خواهد بود.


 
 
سوره مبارکه ی لقمان
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: لقمان حکیم نام یکی از حکیمان بزرگ اللهی هست

علت نامگذاری: آیه 12 به بعد این سوره پندهای لقمان حکیم به فرزندش را مطرح کرده است که یکی از شاهکارهای هنری این سوره در ضمن 8 ایه  میباشد که به صورت زیبا وسبک جالبی اندرزهای لقمان را به تصویر کشیده است.

نامهای دیگر: ندارد

محتوای سوره:

·        عظمت قرآن وهدایت ورحمت بودن آن برای مومنان

·        نکوهش کسانی که در برابر ایات سر سختی ولجاجت نشان می دهند وبا ایجاد سرگرمی های ناسالم،دیگران را از قرآن منحرف میکنند.

·        نشانه های خدا در آفرینش آسمان وبر پا داشتن آن بدون ستون، آفرینش کوهها در زمین،جنبندگان مختلف ، نزول باران وپرورش گیاهان .

·        سخنان حکمت آمیز لقمان به فرزندش  از جمله: توحید ومبارزه با شرک، توصیه به نیکی پدر ومادر ، نماز ، امر به معروف ونهی از منکر ،  شکیبایی در برابر حوادث سخت ، خوشرویی با مردم ،  تواضع وفروتنی واعتدال در امور

·        ،  دلایل توحید با سخن از تسخیر آسمان وزمین ، نعمتهای فراوان پروردگار.

·        نکوهش از منطق بت پرستانی که تنها بر اثر تقلید از نیاکان به گمراهی افتادند.

·        علم گسترده وبی پایان خدا با ذکر مثال روشن.

·        آیات آفاقی ، توحید فطری  و گرقتار شدن  انسان در میان  امواج بلا وروی دل به سوی خدا اوردن.

·        صحنه تکان دهنده ی قیامت  وزندگی پس از مرگ وهشدار به انسان  که مغرور زندگی دنیا نشود وبه فکر آن جهان باشد.

·        علم غیب پروردگار وآگاهی او از همه چیز در رابطه با انسان و...........

ترتیب سوره:

 به ترتیب جمع آ وری،سی ویکمین سوره است وبه ترتیب نزول، پنجاه وششمین سوره است که بعد از سوره (صافات) وقبل از سوره  (سبا) نازل شده است.

داستانهای سوره:

 لقمان حکیم وپندهای او به فرزندش 15 الی 19.

این سوره از نظز جمع آوری (31 سوره) میباشد مکی است ودارای(34 آیه) و(542 کلمه ) و (2110 حرف) میباشد.

آغاز سوره: ( الم تلک ایات الکتاب الحکیم)

پایان سوره:( ....وما تدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم  خبیر)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کسی که سوره لقمان را بخواند لقمان در قیامت رفیق ودوست او است وبه عدد کسانی که که کار نیک یابد.انجام داد ند(به حکم امر به معروف ونهی از منکر در برابر آنها) ده حسنه به او داده میشود.


 
 
سوره مبارکه ی روم
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:روم

معنی: نام شهری است ونام امپراطوری بزرگی در گذشته.

علت نامگذاری:آیه دوم این سوره که بیانگر پیروزی روم پس از شکست خوردنش از ایران به عنوان پیشگویی قرآن است(نوید پیروزی است برای مسلمانان پس ازشکست دو ابر قدرت آنروز)

محتوای سوره:

*پیشگویی از پیروزی رومیان بر ایرانیان.

*طرز فکر چگونگی حالات افراد بی ایمان وتهدید هایی نسبت به آنها در مورد عذاب وکیفر در روز رستاخیز.

*آیات عظمت خداوند در آسمان وزمین ودر وجود انسانها از قبیل: خروج حیات از مرگ.مرگ از حیات.خلقت انسان از خاک.نظام زوجیت وآفرینش همسران برای انسانها ورابطه مودت ودوستی در میان آنان. آفرینش آسمان وزمین.اختلاف زبانها. نعمت خواب در شب.جنبش در روز. ظهور رعد وبرق وباران. حیات زمین بعد از مرگ وتدبیر امر آسمان وزمین به امر خدا.

*توحید فطری بعد از بیان دلایل آفاقی وانفسی برای شناخت خدا.

*شرح وتبیین حالات افراد بی ایمان وکنهکار وظهور فساد در زمین براثر گناهان.

*مساله مالکیت. حق خویشاوندان(ذی القربی)ونکوهش ربا خواری.

* دلایل توحید ونشانه های حق ومسایل مربوط به معاد.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری سی ومین سوره است وبه ترتیب نزول هشتادو سومین سوره است که بعد از سوره (انشقاق) وقبل از سوره (عنکبوت) نازل شده است.

این سوره(30)سوره در قرآن است. مکی است ودارای (60آیه) و(819کلمه)و(3534حرف است).

آغاز سوره:(الم غلبت الروم)

پایان سوره:(فاصبر ان وعدالله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون).

فضیلت سوره:امام صادق (ع)فرمودند: هر کس سوره عنکبوت وروم را در ماه رمضان در شب بیست وسوم بخواند به خدا سوگند اهل بهشت است.......واین دو سوره موقعیت مهمی نزد پرودگار دارد.

التماس دعا


 
 
سوره مبارکه ی عنکبوت
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: عنکبوت

معنی سوره: حشره معروف

علت نامگذاری: (آیه 41) سوره که اندیشه های الحادی کافران به عنکبوت که سست ترین خانه ها را دارد تشبیه شده است .

محتوای سوره:

*مساله امتحان. وضع منافقان(ارتباط این دو مساله با هم. زیرا شناخت منافقان جز در طوفانهای امتحانات وآزمونها ممکن نیست).

*گوشه هایی از سرنوشت پیامبران بزرگی همچون نوح وابراهیم ولوط وشعیب که در برابر گردنکشانی همچون نمرود و ثروتمندان خود خواه قرار داشتند وکیفیت این مبارزه وپایان آن برای دلداری پیامبر اسلام(ص) ومومنان اندک نخستین.

*توحید.نشانه های خدا در عالم آفرینش ومبارزه با شرک.

*ضعف وتوانایی معبودهای ساختگی وپیروان عنکبوت صفت آنان.

*عظمت قرآن ودلایل حقانیت پیامبر اسلام(ص) ولجاجت مخالفان.

 ترتیب سوره: به تر تیب  جمع آوری بیست ونهمین سوره است وبه ترتیب نزول هشتاد وچهارمین سوره است که بعد از سوره (روم) وبعد از سوره(مطففین) نازل شده است.

داستانهای سوره:نوح(14الی15)ابراهیم(16الی17و31)لوط (28الی30و32الی35) شعیب(36الی38) موسی(39) اصحاب السفینه(15).

این سوره(29)سوره در قرآن است. مکی است و دارای (69آیه)و(1981کلمه)و(4195حرف ) می باشد.

آغاز سوره:(الم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا امنا وهم لا یفتنون)

پایان سوره:(والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین)

فضیلت سوره:امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره عنکبوت وروم را در ماه رمضان تلاوت کند به خدا سوگند اهل بهشت است.توجه: اگرفقط از نخستین آیه این سوره الهام بگیریم وخود را آماده سازیم اهل بهشت خواهیم بود.

التماس دعا


 
 
سوره میارکه ی قصص
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:قصص

معنی: داستان .قصه وسرگذشت

علت نامگذاری: (آیه 25) این سوره وذکر داستان حضرت موسی (ع) از ولادت تا نبوت ومبارزه با فرعون ونجات بنی اسرائیل وزر اندوزی قارون وسرنوشت تلخ او میباشد.

نامهای دیگر سوره: موسی وفرعون.

محتوای سوره:

*تاریخچه ی پر معنی و آموزنده تولد موسی(ع)و افتادن به چنگال فرعون وحفظ او به خواست خدا در دامان دشمن.

*نوید حکومت حق وعدالت برای مستضعفین وبشارت در هم شکستن شوکت ظالمین وطاغوتها.

*آزاد ساختن بنی اسرائیل از چنگ فرعونیان.

* مبارزه بی امان موسی با فرعون ومبارزه دائمی حق وباطل وپیروزی نهایی حق.

*نا توانی ثروتمندان مکه وقدرتمندان مشرک وبازیگران سیاسی در برابر اراده الله.

* داستان دختران شعیب وکمک موسی به آنها در کشیدن آب از چاه برای گوسفندان شعیب و...........

*انتقاد از روش زر اندوزی وتکبرقارون وسرنوشت ذلت بار وفرو رفتن او در زمین.

*اهمیت قرآن. وضع حال مشرکان در قیامت .مساله هدایت وضلالت وپاسخ به بهانه جویی افراد ضعیف.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست و هشتمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل وهشتمین سوره است  که بعد از سوره (نمل) وقبل از سوره (اسراء) نازل شده است.

این سوره(28) سوره در قرآن است. مکی است ودارای(88آیه)و(1441کلمه) و(5800حرف ) میباشد.

داستانهای سوره: قارون(77) موسی وفرعون(3الی 50).

 آغاز سوره: (طسم تلک آیات الکتاب المبین).

پایان سوره:( لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم والیه ترجعون)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هر کس سوره قصص را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که موسی(ع) را تصدیق یا تکذیب کردند ده حسنه به او داده خواهد شد وفرشته ای در آسمانها وزمین نیست مگراینکه روز قیامت بر او صدق میدهد.

منبع فضیلت سوره:مجمع البیان

منبع مطالب: کتاب آقای شیخ الاسلامی

التماس دعا


 
 
سوره مبارکه نمل
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: نمل

 معنی:مورچه

علت نامگذاری: (آیه18) این سوره بیانگر واقعه برخورد  لشکر سلیمان به همراه سپاه جن وانس وپرندگان که مسخر فرمان او بودند با مورچگان میباشد(در بیابانی معروف به وادی نمل).

نامهای دیگر سوره: سلیمان - طس.

 محتوای سوره:

*مبداء ومعاد. قرآن و وحی ونشانه های خدا در عالم آفرینش.

*سرگذشت پنج پیامبر بزرگ الهی(موسی - داود - سلیمان - صالح - لوط ) ومبارزات آنها با اقوام منحرف.

*داستان سلیمان وملکه ی سبا وچگونگی ایمان آوردن او به توحید وسخن گفتن پرندگانی همچون هد هد وحشراتی همچون مورچه با سلیمان وتوجه دادن مردم به عظمت آفرینش.

*تدبر وعبرت از تاریخ. موضعگیری مشرکان مکه ومشرکان سابق در امتهای گذشته.

* تصویر فرجام کار مومنان ومخالفان.

*علم بی پایان پروردگار ونظارت او برهمه چیز وحاکمیت او در میان بندگان.

* با بشارت شروع وبا تهدید پایان می یابد.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست و هفتمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و هفتمین سوره است که بعد از سوره(شعراء) وقبل از سوره(قصص) نازل شده است.

 داستانهای سوره: موسی(7الی 14) سلیمان(15 الی 44)صالح(45 الی 52) لوط (54 الی 58).

 این سوره(27)سوره در قرآن است مکی است ودارای(93آیه)و(1149کلمه)و(4799حرف) می باشد.

تنها سوره ای است در قرآن که  دوبار (بسم الله الرحمن الرحیم) در آن آمده است.

وسجده مستحب(مندوبه)در (آیه25) این سوره میباشد.

آغاز سوره:(طسم تلک آیات القران وکتاب مبین)

پایان سوره:(و قل الحمد لله سیریکم ایاته فتعرفونها و ما ربک بغافل عما تعملون).

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره شعراء قصص و نمل را درشب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود ودر جوار او وسایه رحمتش قرار میگیرد

التماس دعا

 


 
 
سوره مبارکه شعرا
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:شعراء

معنی: شاعران

علت نامگذاری: در(آیه224) به بعد این سوره(4آیه)آخر از شاعران بیهوده گوی وبی تعهد وعمل سخن گفته شده است وهمینطور ستایش از شاعران مومن.

نامهای دیگر سوره: جامعه - طلسم.

 محتوای سوره:

*عظمت مقام قرآنی وتسلی خاطرپیامبر(ص) در برابر خیره سری مشرکان.

*بعضی از نشانه های توحید وصفات خدا.

* فرازهایی از سرگذشت هفت پیامبر بزرگ ومبارزات آنها با قومشان: موسی وفرعون. ابراهیم. نوح. هود.صالح. لوط وشعیب.

*منطق ضعیف وتعصب آمیز مشرکان در هر زمان در برابر پیامبران الهی وشباهت آنها با زمان پیامبر اسلام(ص).

*عذاب دردناک این قوم وبلاهای وحشتناکی که بر آنها فرود آمد.

*اسلام وپیامبر(ص) وعظمت قرآن دستورهایی در زمینه روش دعوت وچگونگی  برخورد با مومنان.

* بشارت به مومنان صالح وتهدید شدید ستمگران.

*سرزنش شاعران بی هدف وبیهوده گو وستایش از شاعران مومن وعاقل واستفاده از سنگر شعر در راه تعهد وایمان در آیات آخر.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری بیست وششمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل وششمین سوره است که بعد از سوره (واقعه) وقبل از سوره(نمل) نازل شده است.

داستانهای سوره:موسی(10الی 66)  ابراهیم(69 الی 104) نوح(105الی121) هود(123الی139)

صالح(141الی158) لوط (167الی174)شعیب(176الی189).

این سوره(26)سوره قران است . مکی هست ودارای(227آیه)و(1297کلمه) و(5522حرف ) میباشد.

آغاز سوره:(طسم تلک آیات الکتاب المبین).

پایان سوره:(من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: کسی که سوره شعرا را بخواند به عدد هر کسی نوح را تصدیق یا تکذیب کرده ده حسنه برای او خواهد بود همچنین هود. شعیب.صالح. وابراهیم وبه عدد تمام کسانی که تکذیب عیسی(ع) وتصدیق محمد(ص) را کرده اند.

منبع:کتاب آشنایی با سوره های قرآن-آقای جعفر شیخ الاسلامی

التماس دعا


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:فرقان

معنی: جدا کننده

علت نامگذاری: آیه اول این سوره که ازنامهای قرآن میباشد وجدا کننده حق از باطل است به علت اینکه قرآن معیار سنجش ومیزان تشخیص حق از باطل است.

نام دیگر این سوره: تبارک(چون این سوره با کلمه (تبارک)آغاز میشود ودر این سوره سه بار تکرار شده است.

محتوای سوره:

*تقویت روحی پیامبر اسلام(ص) در تبلیغ مکتب واستقامت در رویارویی با مشرکان.

*در هم کوبیدن شدید منطق مشرکان.

*طرح بهانه جویی آنها وپاسخ به آنها وبیم دادن از عذاب خداومجازاتهای دردناک.

*سرگذشت اقوام پیشین بر اثر مخالفت با دعوت پیامبران که گرفتار سخت ترین بلا ها شدند.

*قیا مت وحسرت های مردم در آن روزبرای بیدار کردن وجدان بشری از غفلت.

*دلایل توحید ونشانه های عظمت خدا در جهان آفرینش ازجمله: روشنایی آفتاب.ظلمت وتاریکی شب. وزش بادها.زنده شدن زمیینهای مرده. دریا.آفرینش آسمانها وزمین در شش روز.سیر منظم خورشید وماه و.....

*صفات مومنان راستین (عباد الرحمان) به صورت جامع وجالب از (آیه63) به بعد و (مجموعه ای از اعتقادات. عمل صالح. مبارزه با شهوات. داشتن آگاهی کافی. تعهد واحساس مسئو لیت اجتماعی).

*مقایسه مومنین با کفار وبیان موضوع هر دو گروه.

ترتیب سوره: به ترتیبجمع آوری بیست و پنجمین سوره است ویه ترتیب نزول چهل و یکمین سوره است که بعد از سوره(یس) وقبل از سوره (فاطر) نازل شده است.

داستانهای سوره:اصحاب الرس(آیه38)

این سوره(25)سوره در قرآن میباشد. مکی هست و دارای(77آیه) و(892کلمه)و(3733حرف میباشد.و دارای سجده مستحب(مندوبه) در (آیه60) میباشد.

آغاز سوره:(تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا).

پایان سوره:( قل ما یعبوا بکم ربی لولا دعاوکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما).

فضیلت سوره: امام موسی بن جعفر(ع) فرمودند: تلاوت سوره تبارک(فرقان) را ترک مکن چرا که هر کسی آن را در هر شب بخواند خداوند اورا هرگز عذاب نمیکند واو را مورد حساب قرار نمیدهد وجا یگاهش در بهشت برین است. توضیح: در این سوره آنچنان صفات بند گان خالص خدا تشریح شده است که هر کس براستی آن را از جان ودل بخواند وصفات واعمال خود را بر ان منطبق سازد جایگاهش فردوس اعلی میباشد.

منبع:ثواب الاعمال شیخ صدوق مطابق نقل نور الثقلین- جلد4-صفحه 2

و منبع کل مطالب:از کتاب آشنایی با سوره های قران -آقای جعفر شیخ الاسلامی

التماس دعا

 


 
 
سورره مبارکه ی نور
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:نور

معنی: نور - روشنی.

علت نامگذاری: (آیه35) این سوره:(الله نور السموات والارض....) معروف به آیه نور.(خداوند نور آسمانها وزمین وتجلی بخش هستی میباشد) در این سوره است(در حقیقت می توان این سوره را سوره پاکدامنی وعفت ومبارزه با آلودگیهای اخلاقی دانست) .

محتوای سوره: *حکم مجازات شدید زن و مرد زنا کار.

*حدیث معروف(افک) وتهمتی که به یکی از همسران پیامبر(ص) زدند.

*گناه سنگین شایعه سازی درباره افراد پاک.

*دستور نهی ازچشم چرانی زن ومرد نسبت به همدیگر وکنترل چشم از گناه.

*حجاب زنان مسلمان.رعایت عفت وترک خودآرایی وخودنمایی زنان در خارج از خانه ها.

*نکوهش بی حجابی.

* ازدواج راهی برای جلوگیری از انحرافات وحفظ عفت جامعه.

*آداب ومعاشرت واصول تربیت فرزندان.

*آداب زندگی خانوادگی و ورود به خانه ها.

* توحید ومبداء ومعاد وتسلیم بودن در برابر فرمان پیامبر(ص) که پشتوانه همه برنامه های عملی واخلاقی است(گردن نهادن به دین خدا واطاعت از فرستاده او).

*حکومت جهانی مومنان صالح.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری بیست وچهارمین سوره است وبه ترتیب نزول صد و دومین سوره است که قبل از سوره (حج) وبعد از سوره (نصر) نازل شده است.

داستانهای سوره: موسی(35 الی 36) داستان افک(11الی 21).

این سوره(24) سوره در قرآن است.مدنی است ودارای(64آیه)و(1316 کلمه) و(5680 حرف میباشد.

کلمه (نور) در قرآن (43) بار به کار رفته که(7) بار آن تنها در این سوره و(5) بار آن در (آیه نور) آمده است.

آغازسوره:(سوره انزلنا ها و فرضنا ها وانزلنا فیها ایات بینات لعلکم تذکرون).

پایان سوره:( انتم علیه ویوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملو والله بکل شیء علیم).

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: اموال خود را از تلف شدن ودامان را از ننگ بی عفتی حفظ کنید به وسیله تلاوت  سوره نور و زنانتان را در پرتو دستوراتش از انحرافات مصون دارید که هر کس قرائت این سوره را در شبانه روز ادامه دهد کسی از خانواده  او هرگز تا پایان عمر گرفتار عمل منافی نخواهد شد.

تفسیر مجمع البیان- کتاب ثواب الاعمال

التماس دعا

 


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                                          سوره: نام سوره :مومنون

 معنی: ایمان آورندگان

علت نامگذاری: به علت ذکر اوصاف مومنین وآثار ونشانه های ایمان در آیه اول سوره به این نام معروف  ونامیده شده است.

 محتوای سوره:

*ذکر صفات وویژگیهای مومنین وصفاتی که مایه رستگاری است از جمله : خشوع در نماز.اعراض ازلغو.

 پرداخت زکات. حفظ عفت وامانتداری.

*نشانه های خداشناسی وآیات آفاقی و انفیسی. آفرینش انسان ونعمتهای خدا.

* سرگذشت عبرت انگیز نوح. هود . موسی وعیسی(ع).

*عکس العمل اقوام در برابر دعوت پیامبران.

* هشدارهای تند وکوبنده به مستکبران با دلایل منطقی برای بازگشت به سوی خدا.

*بحث های فشرده دنیا ومعاد. حساب وجزا و پاداش نیکو کاران وکیفر بدکاران.

* حاکمیت خدا برعالم هستی ونفوذ فرمانش در همه جهان.

*هدف آفرینش انسان.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست وسومین سوره است و یه ترتیب نزول هفتاد وسومین سوره است که بعد از سوره(انبیاء) وقبل از سوره (فصلت) نازل شده است.

این سوره (23) سوره در قرآن است. مکی هست.و دارای (118آیه) و(1840کلمه)و(4802 حرف) میباشد. داستانهای سوره: نوح(23 الی 29) و موسی(45الی49).

آغاز سوره:( قد افلح المومنون)

پایان سوره:( وقل اب اغفر و ارحم وانت خیر الراحمین)

فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: هر کسی سوره مومنون را بخواندودر هر جمعه آن راادامه دهد خداوندپایان زندگی او راباسعادت قرار می دهد و جایگاه او فردوس اعلی(بهشت برین) است همراه  با بیامبران  ورسولان.

تفسیر مجمع البیان - جلد 7

 التماس دعا


 
 
سوره مبارکه ی حج
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:حج

معنی:قصد وآهنگ  -  نام یکی از عبادات اسلامی که جزء فروع دین است.

علت نامگذاری:آیات(25 الی 37) در 13 آیه از ساختن کعبه وفوائد وآثار این فریضه ی اجتماعی -

سیاسی - عبادی سخن گفته است و همچنین فرمان اعلان عمومی حج در لا بلای این آیات علت انتخاب این نام است.

محتوای سوره:

 * مبداء ومعاد ودلایل منطقی آن . قدرت مطلقه خدا در دنیا و آخرت.

* انذار مردم غافل از صحنه های قیامت.

* جلال بشارت به نعمتهای بی پایان الهی برای صالحان.

* دعوت مردم به بررسی سر نوشت عبرت  انگیز گذشتگان و عذابهای دردناک الهی که بر آنها نازل شده است.

*سرنوشت قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم ولوط وشعیب و موسی.

* مساله حج و ساختن کعبه وآثار وبرکات فریضه حج ومساله قربانی وطواف.

*پند و اندرز هایی در زمینه های مختلف زندگی .

* تشویق به نماز و زکات وامر به معروف ونهی از منکر وتوکل وتوجه به خداوند.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست و دومین سوره است وبه ترتیب نزول صد وسومین سوره است

که بعد از سوره(نور) وقبل از سوره (منافقون) نازل شده است.

این سوره (22)سوره در قرآن است. مدنی است و دارای (78آیه) و(1291 کلمه) و(5070 حرف)

میباشد.(آیه39) این سوره اولین آیه ای است که در باره جهاد نازل شده است. سوره ای که به نام یکی از فروع دین است.و دارای دوسجده مستحب (مندوبه  میباشد)(آیه18) و(آیه77).

آغاز سوره:( یا ایها الناس اتقو ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم)

پایان سوره:(.... واعتصموا بالله هو مولیکم فنعم المولی ونعم النصیر)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره حج را بخواند پاداش حج و عمره را خدا به او

میدهد به  تمام کسانی که در گذشته وآینده حج عمره به جا آورده یا خواهند آورد.

 التماس دعا

 


 
 
سوره مبارکه انبیا
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: انبیاء

معنی: پیامبران

علت نامگذاری: چون در این سوره داستان زندگی بسیاری از پیامبران مطرح شده است از میان 26 پیامبری که نامشان در سراسر قرآن ذکر شده در این سوره داستان تعداد 17 نفر از  پیامبران آمده است بدین جهت وبرای تجلیل وبزرگداشت مقام پیامبران به این نام نامیده شده است.

محتوای سوره:

 *  ذکر فرازهایی از حالات و برنامه های 17 نفر از پیامبران : موسی. هارون. ادریس.ذاالکفل. ذاالنون(یونس).ابراهیم.نوح.یعقوب.لوط اسحاق. داود.سلیمان.ایوب.اسماعیل.زکریا و یحیی(ع)

* بحث پیرامون پیامبر اسلام(ص) وحضرت مسیح بدون ذکر نام آنها.

*عقاید دین:مبداء ومعاد.

*یگانگی پروردگار. آفرینش جهان براساس هدف و برنامه.

*وحدت قوانین حاکم برعالم.

* وحدت سر چشمه حیات وهستی و وحدت موجودات در برنامه فنا و مرگ.

*پیروزی حق بر باطل.

* توحید  بر شرک ولشکریان عدل بر جنود ابلیس.

* هشدارهای شدید نسبت به مردم غافل وبی خبر از حساب وکتاب.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری بیست ویکمین سوره است وبه ترتیب نزول هفتاد و دومین سوره است که بعد از سوره

(ابراهیم) وقبل از سوره (مومنون) نازل شده است.

داستانهای سوره:یونس در دریا (87 و88). ابراهیم(51الی 70) لوط:(71و74و75) .نوح:(76الی 77)داود وسلبمان:

(78الی82) ایوب:(83 الی84).

 این سوره:  (21) سوره در قرآن است. مکی هست. دارای(112 آیه) و (1168 کلمه)و(4890 حرف) میباشد.

(آیه 87و88)این سوره در نماز غفیله در رکعت اول بعد از حمد  خوانده میشود.و ذکر یونسیه در قسمتی از (آیه78)

 میباشد.

آغاز سوره:( اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون)

پایان سوره:( قال رب احکم بلحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون).

 فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره انبیاء را از روی عشق وعلاقه بخواهند با همه پیامبران در باغهای پر نعمت بهشت. رفیق  و همنشین میگردد ودر زندگی دنیا نیز در چشم مردم پر ابهت خواهد بود.

 

         التماس دعا


 
 
سوره مبارکه طه
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره: طه

 معنی: یکی از حروف مقطعه ویکی از نامهای پبامبر(ص)

 علت نامگذاری:اولین آیه این سوره میباشد که خطاب به پیامبر(ص)است همان کسی که قران بر او نازل شده است واین خطاب پیام خاصی را برای پیامبر (ص) در بر دارد.

 نامهای دیگر: حکیم -کلیم

 محتوای سوره:

 * اشاره ی کوتاهی به عظمت قرآن وبخشی از صفات جلال وجمال پروردگار.

 * داستان موسی(ع) ومبارزه با فرعون وجادوگران وشیوه انحرافی سامری در تلاشش برای کشاندن جامعه

 به شرک وگوساله پرستی ونجات فرعونیان از چنگ نظام فرعونی ورهایی موسی وهارون ومومنان وغرق

 شدن فرعون ویارانش در دریا.

 * معاد وبخشی از خصوصیات رستاخیز.

 * قرآن وعظمت آن.

 * سر گذشت آدم وحوا در بهشت وماجرای وسوسه ابلیس وهبوط آنها در زمین.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیستمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و چهارمین سوره است که بعد سوره(مریم) وقبل از سوره (واقعه) نازل شده است.

 داستانهای سوره: موسی:(آیه6الی99) و آدم:(آیه116الی 123)

 این سوره از نظر جمع آوری(20سوره) میباشد.مکی است. ودارای (135آیه) و(1341کلمه) و(5242حرف ) میباشد.

 آغاز سوره:( طه ما انزلنا علیک القران لتشقی)

 پابان سوره( فستعلمون من اصحاب الصراط  السوی و من اهتدی)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره طه را بخواند در روز رستاخیز ثواب مهاجران وانصار نصیبش میشود.

                                            مجمع البیان- جلد 7

                                                                            التماس دعا


 
 
سوره مبارکه مریم
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره:مریم

 معنی:زن عبادت کننده . در این جا مادر حضرت عیسی(ع) دختران عمران

 علت نامگذاری: از (آیه16 الی 35) این سوره داستان مریم وولادت عیسی(ع) مطرح شده است.همان

 مریم زن باتقوا پاکدامن وشایسته واز برگزیدگان بود وهمینطور داستان تولد   حضرت عیسی(ع) به صورت

 مشروح ذکر شده است.

 نامهای دیگر:کهیعص

 محتوای سوره:

 *سرگذشت زکریا ومریم وحضرت عیسی(ع) ویحیی(ع)وابراهیم(ع)واسماعیل(ع) وادریس(ع) که هر کدام

 دارای نکات تربیتی خاصی است.

 * مسایل مربوط به قیامت وچگونگی رستاخیز وسر نوشت مجرمین وپاداش پرهیزگاران.

 * پندها واندرزهایی که مکمل بخشهای قبلی است.

 * قرآن . نفی فرزندان از خداوند. مساله شفاعت که برنامه موثری برای رساندن انسان به ایمان وپاکی و

 تقواست.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری نوزدهمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و سومین سوره است که بعد از سوره(فاطر)وقبل ازسوره (طه) نازل شده است.

 داستانهای سوره:ادریس:(آیه 57)و اسماعیل(آیه55)وزکری ویحیی:(2الی 15)وعیسی:(16الی36)

 وابراهیم:(41الی50)وموسی:(51الی55).

 این سوره از نظر جمع آوری(19) سوره میباشد مکی است. ودارای (98آیه) و(982کلمه)و(3802حرف) میباشد.

 این سوره(آیه58)دارای سجده مستحب (مندوبه)میباشد.

 آغاز سوره:(کهیعص ذکر رحمت ربک عبده زکری)

 پایان سوره:( وکم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا)

 فضیلت سوره:امام صادق(ع) فرمودند:هرکس به خواندن سوره مریم مداومت کند از دنیا نخواهد رفت مگر اینکه خدا به برکت این سوره اورا از نظر جان ومال وفرزند بی نیاز کند.

                                 (مجمع البیان  - آغاز سوره مریم)

                                                                        التماس دعا

 


 
 
سوره مبارکه کهف
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

    بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره:کهف

 معنی: غار.شکاف کوه(غار اصحاب کهف)

 علت نامگذاری: بر اساس(آیه9تا76) این سوره میباشد که داستان اصحاب کهف- آن غار نشینان

  یکتا پرست - را مطرح کرده است.

 نامهای دیگر: اصحاب الکهف -حائله

  محتوای سوره:

 * با حمد وستایش خدا آغاز وبا توحید وایمان وعمل صالح پایان مییابد.

 * مبداءو معاد وبشارت واندرز وهجرت.

 * بیان این نکته که مسلمانان هر چند تعداشان کم باشد نباید در برابر اکثریت مخالف تسلیم گردند ونباید در  فساد محیط حل شوند بلکه مثل گروه کوچک اصحاب کهف بر علیه آنان قیام کنند.

 * شرح داستان اصحاب کهف آن یکتا پرستانی که از نظام شرک آلود(دقیانوس) به غار پناه بردند وبعد از 309 سال خواب. خداوند آنان را بیدار کرد.

 * داستان حضرت خضر وموسی.

 * جلب توجه انسانها به اینکه نباید تنها به ظواهر حوادث بنگرند.

 * داستان ذوالقرنین که شرق وغرب عالم را پیمود وبه مقابله با توطئه(یاجوج وماجوج) برخاست وسدی

 آهنین درست کرد.

 * تباهی کار کافران وپاداش  بزرگ صالحان در بهشت.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری هجدهمین سوره است وبه ترتیب نزول شصت وهشتمین است که بعد از سوره (غاشیه) وقبل از سوره(نحل)نازل شده است.

 داستانهای سوره: اصحاب کهف- موسی وخضر:60الی 82. یاجوج وماجوج 83 الی 98 .

 این سوره از نظر جمع آوری (18سوره ) میباشد .مکی است.ودارای(110آیه)و(1579کلمه)و(6360حرف) میباشد.

 (آیه74) این سوره درست وسط قرآن است. یعنی با اتمام آن جزء پانزدهم قرآن تمام میشود ونیمه نخست

 قرآن پایان میابد.(آیه57) این سوره ابتدای جزءشانزدهم وهمچنین ابتدای نیمه قرآن است.

 آغاز سوره:(الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا)

 پایان سوره:(یرجو القاءربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباده ربه احد)

 فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: کسی که در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند شهید از دنیا

 میرود وبا شهدا برانگیخته میشود. وهرکس آیه آخر این سوره را هنگام خواب بخواند در هر ساعتی

 بخواهد بیدار میشود.           

                      (  مجمع البیان-تفسیر برهان-جلد 2)

    

                  منابع: کتاب آشنایی با سوره های قرآن-آقای جعفر شیخ الاسلامی و کتاب گلستان سوره ها-آقای محمد حسین جعفری


 
 
اسرا
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

    بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره: اسراء

 معنی: حرکت وسیر شبانه

 علت نامگذاری: آیه اول سوره که اشاره به حرکت وسیر شبانه پیامبر (ص) از مسجد الحرام به مسجد الاقصی وما بعد آن است که مقدمه معراج بزرگ پیامبر (ص) به آسمانها بود برای اکرام پیامبر(ص) ونشان دادن اسرار خلقت وتوحید وقدرت خداوند.

 نامهای دیگر: بنی اسرائیل- سبحان

 محتوای سوره:

 * باتسبیح خدا آغاز وباحمد وتکبیر او پایان می یابد.

 * دلائل نبوت. قرآن.معراج.خداشناسی.

 * معاد ومساله کیفر وپاداش ونامه اعمال ونتایج آن.

 * سر گذشت پرماجرای بنی اسرائیل وضعف وقوت وپیروزی وشکست آنان. مایه عبرت برای مسلمانان.

 *  مساله حساب و کتاب در زندگی این جهان به عنوان نمونه ای برای جهان دیگر.

 * حق شناسی در همه سطوح. به ویژه در باره خویشاوندان ومخصوصا پدر ومادر.

 * تحریم اسراف وتبذیر وبخل.فرزند کشی.زنا.خوردن مال یتیمان.کم فروشی.تکبرو خون ریزی.

 * مبارزه با هر گونه لجاجت در برابر حق وآثار زیانبار گناه.

 * شخصیت انسان وبرتری او بر اساس مخلوقات.

 * تاثیر قرآن برای بیماریهای اخلاقی واجتماعی.

 * اعجاز قرآن وناتوانی در مقابله با آن.

 * وسوسه های شیطان وهشدار مومنان نسبت به راههای نفوذ شیطان.

 *نکات اخلاقی(اخلاق خانواده واجتماع).

 * فرازهایی از تاریخ پیامبران به عنوان درسهای عبرتی برای همه انسانها.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری.هفدهمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و نهمین سوره است

 که بعد از سوره(قصص) وقبل از سوره(یونس) نازل شده است.

 داستانهای سوره: معراج پیامبر (ص)(آیه 1)و موسی:(آیه 101 الی 104).

 این سوره از نظر جمع آوری وکتابت (17 سوره) میباشد ودارای(111آیه)و(1533 کلمه) و)(6460حرف) میباشد. وتنها سوره ای است که بیشترین کاربرد کلمه قرآن را دارد وکلمه قرآن 11 بار در آن ذکر شده است.

 سجده مستحب(مندوبه) در آیه 107 این سوره میباشد.

 آغاز سوره:( سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی)

 پایان سوره:( له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا)

  فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند:کسی که سوره اسرا را بخواند وبه هنگامی که به توصیه های خداوند در ارتباط با پدر ومادر در این سوره میرسدعواطف او تحریک گردد واحساس محبت بیشتر نسبت به پدر ومادر کند.     

                          (   مجمع البیان-آغاز سوره) 

                         

                  منابع: کتاب آشنایی با سوره های قرآن -آقای جعفر شیخ الاسلامی وکتاب گلستان سوره ها -آقای محمد حسین جعفری

                    

                                                                            التماس دعا   


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

     بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره: نحل

 معنی: زنبوز عسل

 علت نامگذاری: (آیه86 و 69) درباره زنبورعسل وخانه سازی آن وتهیه عسل از میوه ها وگلها وشفا بخش

 بودن عسل والهام خدایی به زنبور سخن گفته شده است که یکی از نشانه های زیبای توحید وقدرت و رحمت

 خداوند است.

 نامهای دیگر: نعم-(نعمتها)

 محتوای سوره:

 * تشریح ریزه کاریهای نعمتهای زمینی وآسمانی خداوند برای بیدار کردن حس شکرگزاری انسان واز این

  طریق نزدیک ساختن او به خدا.

 * تشریح نعمتهای: دریا. باران. نور آفتاب.انواع گیاهان.میوه هاو مواد غذایی. ماهیها. کشتی. جواهرات دریایی.

 روشنایی ستارگان. حیواناتی که خد متگزارانسان هستند. منافع وبرکاتی که از حیوانات به دست می آید.

 انواع وسایل زندگی.نعمت فرزند وهمسر وانواع طیبات.

 * ذکر دلایل توحید وعظمت خلقت خدا.وحی . بعثت ومعاد.

 * تهدید مشرکان ومجرمان. بدعتهای مشرکان با مثالهای حسی وجالب وسرزنش آنان.

 * برحذر داشتن انسان از وسوسه های شیطان.

 * قسمتهایی از احکام اسلامی مانند:دستور به عدل.احسان.هجرت.جهاد.نهی از فحشاءو منکرو ظلم وستم      وپیمان  شکنی. دعوت به شکر گزاری از نعمتها. حرمت شراب. گوشت میت. گوشت خوک. خوردن خون و حیوانی که بدن ذبح سر بریده شده.

 * ذکر ابراهیم قهرمان توحید به عنوان یک بنده شکر گزار.

  ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. شانزدهمین سوره است وبه ترتیب نزول شصت ونهمین سوره است

 که بعد از سوره (کهف) وقبل از سوره (نوح) نازل شده است.ولی گفته شده است بخشی از این سوره مکی

  وبخشی مدنی میباشد.

 داستانهای این سوره: ابراهیم. (آیه120)

 این سوره از نظر جمع آوری وکتابت 16 سوره میباشد. ودارای (128 آیه) و(840کلمه)و(77707حرف)

  میباشد

  سجده مستحب(مندوبه) در آیه48  این سوره میباشد

 آغازسوره:(اتی امرالله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یشرکون)

 پایان سوره:ان الله مع الذین اتقو والذین محسنون)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: کسی که این سوره را بخواند خداوند اورا در برابر نعمتهایی که در این جهان به او بخشیده محاسبه نخواهد کرد

                                                         ( مجمع البیان- جلد 6)

         منابع: آشنایی با سوره های قرآن.آقای جعفر شیخ الاسلامی

 

                                                                                       التماس دعا


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

  

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره: حجر

 معنی: نام سرزمین ثمود(بین مدینه وشام)

 علت نامگذاری: (آیه 80 الی 84)سوره حجر . که در باره اصحاب حجر(قوم صالح= قوم ثمود) ونابودی آنها سخن گفته . گرفته شده است.

 این سوره نام دیگری ندارد.

 محتوای سوره:

 * مبداء جهان آفرینش وایمان به خدا از طریق مطالعه در اسرار آفرینش.

 *معاد وکیفر بد کاران.

 * اهمیت وعظمت قر آن.

 * داستان آفرینش آدم وسرکشی ابلیس وپایان کار او .هشداری برای همه انسانها.

 * سر گذشت اقوامی مانند لوط وصالح وشعیب.

 * انذار وبشارت واندرزهای موثر وتهدیدهای کوبنده وتشویقهای جالب.

 * دعوت پیامبر به مقاومت ودلداری او در برابر توطئه های مخالفان که در محیط مکه زیاد بودند.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری: پانزدهمین سوره است وبه ترتیب نزول پنجاه وسومین سوره است که بعد از سوره (یوسف) وقبل از سوره (انعام) نازل شده است.

 سوره حجر:(15)سوره در قرآن است. مکی است ودارای (99 آیه) و(654 کلمه) و(2760 کلمه)میباشد.

 بلند ترین کلمه قرآن(فاسقینکموه) (آیه 22) در این سوره میباشد.

 داستانهای سوره: ابراهیم: 51 الی 57 . لوط: 57 الی 79 . اصحاب الایکه: 78 . اصحاب الحجر:80 .

 آغاز سوره:(الر تلک آیات الکتاب وقرآن مبین)

 پایان سوره:(واعبد ربک حتی یاتیک الیقین)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره حجر را تلاوت کند به تعداد هر مهاجر وانصار حسنه به اواجر عطا خواهد شد.

                                                                   التماس دعا


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره: ابراهیم

 معنی : نام یکی از پیامبران

 علت نامگذاری:(آیه 35 الی 41) ابن سوره از ابراهیم ودعوت ودعاهای این بنیانگذار توحید - ابراهیم بت شکن. یاد شده است. علاوه بر

 این جریان مهم تاریخی حرکت ابراهیم وفرزند وهمسرش از فلسطین به سرزمین مکه وآباد کده وساختن بنای کعبه در آن شهر مطرح

 شده است.

 این سوره نام دیگری ندارد.

 محتوای سوره:

 * زندگی قهرمان توحید. ابراهیم بت شکن(بخش نیایشهای او).

 * تاریخ پبامبران پیشین مانند نوح.موسی وقوم عاد وثمود ودرسهای عبرت انگیز.

 * بحث های متنوعی در زمینه موعظه ها واندرز وبشارت وانذار.

 * بحث از مبداء ومعاد که با ایمان به آنها قلب وروح وجان وگفتار وکردارنور وروشنایی پیدا می کند و در مسیر حق وخدا قرار میگیرد.

 * مجموعه ای از اعتقادات وموعظه ها وسر گذشتهای عبرت انگیز اقوام پیشین وبیان هدف رسالت پیامبران ونزول کتب آسمانی.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری چهاردهمین سوره است  وبه ترتیب نزول . هفتاد ویکمین سوره است که بعد از سوره سوره(نوح) وبعد از سوره (انبیا) نازل شده است.

 داستانهای سوره: موسی:5 الی 8 . هود وصالح : 9 الی 16 . ابراهیم: 35 الی 41 .

 سوره ابراهیم(14 سوره) در قرآن است و  مکی است ودارای (52 آیه) و(831 کلمه) و(3434حرف ) می باشد.

 آغاز سوره: ( الر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم)

 پایان سوره:( للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر الوا الباب)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره ابراهیم وحجر را بخواند خداوند به تعدادهر یک از آنها که بت می پرستیدند وآنها که بت نمی پرستیدند ده حسنه به او میبخشد.

                                                         (تفسیر مجمع البیان و نورالثقلین)

                                                                                                     التماس دعا


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

 بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم

 نام سوره:رعد

 معنی: غرش آسمان وابر

 علت نامگذاری:(آیه 13) سوره رعد میباشد که سخنانی در باره رعد وبرق وصاعقه آمده و این پدیده های طبیعی وعلمی به عنوان مظهری از قدرت ورحمت خدا معرفی شده است.

 ابن سوره نام دیگری ندارد.

 محتوای سوره:

 * حقانیت وعظمت قرآن.

 * توحید واسرار آفرینش به عنوان نشانه های خدا.

 * بر افراشتن آسمانهای بی ستون.

 * تسخیر خورشید وماه به فرمان خدا.

 * گسترش زمین وآفرینش کوهها ونهرها ودرختان ومیوه ها.

 * پرده های آرام بخش شب که روز را می پوشاند.

 * باغهای انگور ونخلستان وزراعتها وشگفتیهای آنها.

 * معاد وزندگی نوین انسان ودادگاه عدل پروردگار.

 * مسئو لیتهای مردم و وظایفشان.

 * تغییر سرنوشت به دست خود انسان.

 * توحید. تسبیح رعد ووحشت آدمیان از برق صاعقه.

 *سجده آسمانیان وزمینی ها در برابر عظمت پروردگار.

 * بی خاصیت بودن بت ها. شرح سر گذشت اقوام یاغی وسرکش گذشته وتهدید کفار با تعبیرات تکان دهنده.

 * دعوت به اندیشه وتفکر برای شناختن حق وباطل ومثالهایی زنده ومحسوس در این زمینه.

 * وفای به عهد.صله ارحام واستقامت. دستور به انفاق در پنهان وآشکار.

 * ترک انتقامجویی. نتایج خوب حق پذیری.

 * نا پایداری دنیا واطمینان وآرامش فقط در سایه ایمان به خدا.

 * این سوره از عقاید وایمان شروع وبه اعمال وبرنامه  های انسان سازی پایان میابد.

 سوره رعد:( 13سوره) در قرآن است. ودر جزء سیزدهم قرآن واقع شده وآیه ای که کلمه رعد در آن ذکر شده.آیه 13 این سوره میباشد.

 دارای(43آیه) و (855کلمه)و(3506 حرف ) میباشد.

 به گفته بعضی از مفسران مکی وبرخی دیگر  مدنی میباشد.

 از سوره هایی هست که سجده مستحب (مندوبه) دارد.(آیه15 رعد).

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. سیزدهمین سوره است. وبه ترتیب نزول نود وپنجمین سوره است که بعد از سوره(محمد (ص)) وقبل از سوره( الرحمن ) است.

 آغاز سوره:( المر تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق........)

 پایان سوره:( قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم و من عنده علم الکتاب)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره رعد را تلاوت کند به تعداد هر ابری که تا قیامت خواهد آمد ده حسنه به او خواهند داد وروز قیامت از آنهایی خواهد بود که به عهد خدا وفا کرده اند.

                                                                                    (مجمع البیان)

  منبع:آشنایی با سوره های قرآن.آقای جعفر شیخ الاسلامی.گلستان سوره ها.آقای محمد حسین جعفری

                                                                                                                       التماس دعا


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

آل عمران معنی: عمران پدر حضرت مریم است

علت نامگذاری: به مناسبت ذکر داستان آل عمران در آیه33 به بعد.این سوره آل عمران نامیده شد.

نامهای دیگر سوره: طیبه

محتوای سوره:ایمان واسلام و استقامت در راه حمایت و گسترش اسلام                                                

مبارزه منطقی با یهود و مسیحیان و مشرکان

درسهای تربیتی فراوان برای مسلمانان در مورد پیشرفت اسلام

نفی عقاید باطل.مقاومت در برابر دشمنان.مردم شناسی. جنگ بدر و احد وحمراءالاسد

نوع زندگی مسلمانها در فراز ونشیب جنگها

مباهله.مقام شهید و فضیلت شهادت.مقاومت وصبر

ولادت حضرت مریم(ع)وعیسی(ع)و یحیی(ع)

نصاری ومجادله با اهل کتاب. شیوه های عمل مخالفان و مخالفتهای یهودیان.

در مجموع بشارتی برای اصحاب.آیه شهد الله

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. سومین سورهو به ترتیب نزول. هشتاد و هشتمین سوره است

که بعد از سوره (انفال) وقبل از سوره (احزاب)است

 داستانهای سوره:

حضرت زکریا وزن عمران وحضرت مریم وعیسی 33 تا 62

بعثت پیامبر(ص) 164.جنگ احد121. مباهله 60.شهد الله 18

آل عمران یکی از دوسوره قران است که تمام حروف عربی 28 حرف در آن جمع است (آیه 154) این سوره مدنی است. مشتمل بر (200) آیه (3480) کلمه (14525)حرف میباشد

غاز سوره :( الم الله لا اله لا هوالحی القیوم )

پایان سوره :(اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون)

 فضیلت سوره:پیامبر اسلام (ص) فرمودند. هر کس سوره آل عمران را تلاوت کند در برابر هر آیه امانی از جهنم به او داده میشود.

 

منابع:تفسیر نمونه. مجمع البیان.کتاب سوره های قرآن آقای جعفر شیخ الاسلامی و  کتاب گلستان سوره های آقای محمد حسین جعفری

                                 التماس دعا


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:بقره

 معنی: گاو

علت نامگذاری: به خاطر داستانی  در مورد گاو بنی اسرائیل که دستور ذبح آن  به قوم بنی اسرا ئیل داده شد.آیه های 67  الی 73 .

 نامهای دیگر سوره: الم ذلک الکتاب،سنام القران، فسطاط.

 محتوای سوره:

توحید وخدا شناسی از طریق مطالعه اسرار افرینش

 معاد وزندگی پس از مرگ همراه با مثالهای حسی مثل داستان حضرت ابراهیم وزنده شدن مرغها وداستان عزیرپیامبر

 اعجاز قرآن واهمیت این کتاب آسمانی.

 درباره یهود ومنافقان وموضع گیری آنان در برابر اسلام وقرآن وانواع کار شکنی آنان.

تاریخ زندگی پیامبران بزرگ مخصوصا براهیم(ع) وموسی (ع)

بحث هایی در مورد احکام مختلف اسلامی از جمله :نماز ، روزه، جهاد ، حج، وتغییر قبله، ارث، ازدواج و

 طلاق،احکام تجارت ودین، ربا ، انفاق در راه خدا، قصاص ف تحریم گوشتهای حرام ، قمار، شراب و بخشی  احکام وصیت.

مومنین، مشرکین ومنافقین خلقت آدم ودستور سجده به فرشتگان در برابر آدم.

تعلیم اسما به آدم.

 سر پیچی ابلیس از سجده به آدم.

بنای کعبه توسط ابراهیم ونعمتهای خدا.

 آیه الکرسی  وآمن الرسول

ترتیب سوره ها:

به ترتیب جمع آوری، دومین سوره وبه ترتیب نزول هشتاد وششمین سوره ای هست که بعد از سوره

( مطففین) وقبل از سوره( انفال) در مدینه نازل شده است. ودر میان سوره های مدنی نیز آولین سوره است.

 داستانهای سوره:

 حضرت آدم. 30 تا 38- حضرت موسی.51 تا 73 - حضرت ابراهیم. 123 تا 133 و258 تا 260.

 حضرت داود. 246 تا 251 -  جنگ بدر 217 و 218 -  طالوت وجالوت 246 تا 251-

 گاو بنی اسرائیل68 - اصحاب السبت. 56 - مهاجرین. 218- عزیر ومرگ 100 ساله او. 259.

سوره بقره از سوره هایی هست که با حروف مقطعه شروع میشود.

بزرگترین سوره قرآن است.وتقریبا2/5 جزء از 30 جزء قرآن را شامل میشود.

 طولانی ترین آیه 282 در این سوره است که به سوره وام معروف است.

دارای 268 ایه،62221 کلمه و25000 حرف  میباشد.

 ودر مدینه بر رسول اکرم (ص) نازل شده است.

آغاز سوره:( الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین).

پایان سوره: (فانصر نا علی القوم الکافرین)

فضیلت سوره: از رسول اکرم (ص) پرسیدند : کدامیک از سوره های قرآن از همه برتر است؟ فرمودند: سوره بقره..عرض کردند: کدام آیه از آیات سوره بقره افضل است؟ فرمودند: آیت الکرسی.

منابع مطلب: قرآن کریم،

کتاب آشنایی با سوره های قرآن- آقای شیخ الاسلامی

 کتاب گلستان سوره ها- آقای محمد حسین جعفری

 

 


 
 
 
نویسنده : اسوه طاها - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٥
 

بسم الله الرحمن الرحیم

رحمتی خاص به نیکان به نام خدائی که هم رحمتی عام دارد و هم
نام سوره: فاتحه الکتاب.

معنی: کشاینده

علت نامگذاری: چون آغازگر قرآن است به این نام نامگذاری شده است واین سوره در زمان خود رسول الله(ص) نیز همین نام را داشته وبه خاطر

 حمد وستایشی که از خداوند به عمل آمده است.

نامهای دیگر سوره:حمد، وافیه ،  شکر،سبع الثانی، نور، ام الکتاب ، اساس ،کافیه ، الکنز ، ام القرآن ، مناجات ف شفا، دعا، صلوه .

 محتوای سوره:

نعمت ها وتربیت همه ی موجودات از ذات مقدس خدا سر چشمه میگیرد.

اساس خلقت وتربیت وحاکمیت خدا برپایه رحمت ورحمانیت هست.

توجه به معاد وسرای پاداش اعمال وحاکمیت خدادر دادگاه.

بیانگر توحید در عبادات وتکیه گاه انسان به خدا.

بیان نیاز وعشق بندگان به هدایت الهی .

توضیح صراط مستقیم که از راه مغضوبین وگمراهان جدا است.

اولش ستایش ، وسطش اخلاص وآخرش نیایش است.

سوره  حمد اولین سوره قران است.

تنها سوره ای است که از زبان بندگان خداست.

تنها سوره ای که خواندنش در نمازها واجب است وهر مسلمانی حداقل روزانه ده بار باید آن را بخواند.

 دارای 7 ایه می باشد ودر یک جا  بر پیامبر (ص) نازل شده است.

گفته شده است به ترتیب نزول یک بار در  مکه ویک بار در مدینه نازل شده است.

متخصصان فن، سوره قرآن را به چهار قسمت تقسیم کرده اند، اما فاتحه الکتاب که در حقیقت عصاره وخلاصه قرآن وبه منزله فهرست

آن است خارج  از این تقسیم به حال خود باقی مانده است.

به عدد حروف ابجد سوره حمد با بسم الله الرحمن الرحیم،ده هزار وپانصد وهشتاد   10580  میباشد.

آغاز سوره: بسم الله الرحمن الرحیم

پایان سوره: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هر مسلمانی سوره حمد را بخواند پاداش او به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده است.

از علی(ع) نقل شده که پیامبر(ص ) فرمودند: خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره حمدبر من منت نهاده وآن را برابر قرآن عظیم قرار

داده وسوره  حمد با ارزش ترین ذخایر عرش خداست.
خواندن 70 بار حمد برای هر دردی نافع است.
 

 
قرآن کتاب زندگی است و شفاست: خواندن 70
بار حمد برای هر دردی نافع است
به جهت برامدن حاجات هر که روزی یکصد(100)
مرتبه سوره (حمد) را به این شکل بخواند
جمیع حوائج جزئی وکلی او را خداوند رو
فرماید. البته از روز پنجشنبه شروع کند
ودر دوجا حاجت را از ذهن بگذراند. یکی در
(الرحمن الرحیم) ویکی در (ایک نعبد و ایاک
نستعین) بعد از نماز صبح بیست ویک
مرتبه(21) بعد از نماز ظهر بیست و دو
مرتبه(22) و بعد از نماز عصر بیست وسه
مرتبه(23) و بعد از نماز مغرب بیست وچهار
مرتبه(24) و بعد از نماز عشاء ده مرتبه(10)
که جمعا صد (100) مرتبه میشود اگر در هفته
اول ادا شدن حاجات تاخیر واقع شود نا
امید نشوید وهفته دوم هم بخوانید که
تجربه شده و آزمایش گردیده است (ختومات
مقدم: ص 133)
التماس دعا