سوره توبه

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: توبه

معنی: بازگشت

علت نامگذاری: شرح توبه متخلفین از جنگ تبوک در (آیه 118) ذکر شده وبه این نام نامیده شده است وهم در (آیه117) جریان پذیرفته شدن توبه یاران رسول خدا بیان شده است. ضمنا در این سوره (16آیه ) توبه وجود دارد.

نامهای دیگر سوره: برائت. فاضحه. العذاب. حافره. سیف. مخزیه. المنقره. المشقشقه.بحوث. مدمد مه.

محتوای سوره:

* مشرکان وبت پرستان وقطع رابطه با آنان والغای پیمان آنها با مسلمانان به خاطر نقض مکرر پیمانها.

* منافقان وسرنوشت آنان - نشانه های آنان.

* هشدار به مسلمانان نسبت به توطئه منافقان. ماجرای مسجد ضرار(آیه107).

* اهمیت جهاد در راه خدا.

*انحراف اهل کتاب (یهود ونصاری) از حقیقت توحید وانحراف دانشمندانشان از وظیفه رهبری وروشنفکری.

*دعوت مسلمانان به اتحاد وفشردگی صفوف آنها.

* سرزنش وملامت منخلفین وافرادسست وتنبلی که به بهانه های مختلف به جهاد نمیروند.

* مدح وستایش از مومنین راستین ومهاجرین نخستین.

* منافقین را رسوا کرده وبه این علت نام دیگرش (فاضحه) یعنی رسوا کننده است.

*دستور به دادن زکات وپرهیز از تراکم وکنز ثروت.

* بیان لزوم تحصیل علم وجوب تعلیم افراد نادان.

*داستان هجرت پیامبر (ص).

* مساله ماههای حرام که جنگ کردن در آن ممنوع است.

* گرفتن جزیه از اقلیتها.

*ترسیم خط مشی حکومت اسلامی با قبایل وگروهها وجناحهای مخالف.

ترتیب سوره: از نظر جمع آوری نهمین سوره واز نظر نزول صد وسیزدهمین سوره است که بعد از سوره (مائده) نازل شده است.

این سوره (9) سوره در قرآن است.مدنی است ودارای(129 آیه) و(4098کلمه)و(10488حرف ) میباشد.

داستانهای سوره: اصحاب الموتفکات(70) اصحاب مدین(70) قوم ابراهیم(70) انصار(100) عزیز(30) جنگ حنین(25) تبوک(41) مسجد ضرار(107).

آغاز سوره: (براءه من الله ورسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین).

پایان سوره( فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم).

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره برائت وانفال را در هر ماهی بخواند روح نفاق در او داخل نمیشود واز پیروان راستین علی (ع) خواهد بود.

تفسیر مجمع البیان

منبع: آشنایی با سوره های قرآن -آقای جعفر شیخ الاسلامی 

/ 0 نظر / 69 بازدید