سوره مبارکه شعرا

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:شعراء

معنی: شاعران

علت نامگذاری: در(آیه224) به بعد این سوره(4آیه)آخر از شاعران بیهوده گوی وبی تعهد وعمل سخن گفته شده است وهمینطور ستایش از شاعران مومن.

نامهای دیگر سوره: جامعه - طلسم.

 محتوای سوره:

*عظمت مقام قرآنی وتسلی خاطرپیامبر(ص) در برابر خیره سری مشرکان.

*بعضی از نشانه های توحید وصفات خدا.

* فرازهایی از سرگذشت هفت پیامبر بزرگ ومبارزات آنها با قومشان: موسی وفرعون. ابراهیم. نوح. هود.صالح. لوط وشعیب.

*منطق ضعیف وتعصب آمیز مشرکان در هر زمان در برابر پیامبران الهی وشباهت آنها با زمان پیامبر اسلام(ص).

*عذاب دردناک این قوم وبلاهای وحشتناکی که بر آنها فرود آمد.

*اسلام وپیامبر(ص) وعظمت قرآن دستورهایی در زمینه روش دعوت وچگونگی  برخورد با مومنان.

* بشارت به مومنان صالح وتهدید شدید ستمگران.

*سرزنش شاعران بی هدف وبیهوده گو وستایش از شاعران مومن وعاقل واستفاده از سنگر شعر در راه تعهد وایمان در آیات آخر.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری بیست وششمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل وششمین سوره است که بعد از سوره (واقعه) وقبل از سوره(نمل) نازل شده است.

داستانهای سوره:موسی(10الی 66)  ابراهیم(69 الی 104) نوح(105الی121) هود(123الی139)

صالح(141الی158) لوط (167الی174)شعیب(176الی189).

این سوره(26)سوره قران است . مکی هست ودارای(227آیه)و(1297کلمه) و(5522حرف ) میباشد.

آغاز سوره:(طسم تلک آیات الکتاب المبین).

پایان سوره:(من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: کسی که سوره شعرا را بخواند به عدد هر کسی نوح را تصدیق یا تکذیب کرده ده حسنه برای او خواهد بود همچنین هود. شعیب.صالح. وابراهیم وبه عدد تمام کسانی که تکذیب عیسی(ع) وتصدیق محمد(ص) را کرده اند.

منبع:کتاب آشنایی با سوره های قرآن-آقای جعفر شیخ الاسلامی

التماس دعا

/ 0 نظر / 105 بازدید