بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره: نحل

 معنی: زنبوز عسل

 علت نامگذاری: (آیه86 و 69) درباره زنبورعسل وخانه سازی آن وتهیه عسل از میوه ها وگلها وشفا بخش

 بودن عسل والهام خدایی به زنبور سخن گفته شده است که یکی از نشانه های زیبای توحید وقدرت و رحمت

 خداوند است.

 نامهای دیگر: نعم-(نعمتها)

 محتوای سوره:

 * تشریح ریزه کاریهای نعمتهای زمینی وآسمانی خداوند برای بیدار کردن حس شکرگزاری انسان واز این

  طریق نزدیک ساختن او به خدا.

 * تشریح نعمتهای: دریا. باران. نور آفتاب.انواع گیاهان.میوه هاو مواد غذایی. ماهیها. کشتی. جواهرات دریایی.

 روشنایی ستارگان. حیواناتی که خد متگزارانسان هستند. منافع وبرکاتی که از حیوانات به دست می آید.

 انواع وسایل زندگی.نعمت فرزند وهمسر وانواع طیبات.

 * ذکر دلایل توحید وعظمت خلقت خدا.وحی . بعثت ومعاد.

 * تهدید مشرکان ومجرمان. بدعتهای مشرکان با مثالهای حسی وجالب وسرزنش آنان.

 * برحذر داشتن انسان از وسوسه های شیطان.

 * قسمتهایی از احکام اسلامی مانند:دستور به عدل.احسان.هجرت.جهاد.نهی از فحشاءو منکرو ظلم وستم      وپیمان  شکنی. دعوت به شکر گزاری از نعمتها. حرمت شراب. گوشت میت. گوشت خوک. خوردن خون و حیوانی که بدن ذبح سر بریده شده.

 * ذکر ابراهیم قهرمان توحید به عنوان یک بنده شکر گزار.

  ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. شانزدهمین سوره است وبه ترتیب نزول شصت ونهمین سوره است

 که بعد از سوره (کهف) وقبل از سوره (نوح) نازل شده است.ولی گفته شده است بخشی از این سوره مکی

  وبخشی مدنی میباشد.

 داستانهای این سوره: ابراهیم. (آیه120)

 این سوره از نظر جمع آوری وکتابت 16 سوره میباشد. ودارای (128 آیه) و(840کلمه)و(77707حرف)

  میباشد

  سجده مستحب(مندوبه) در آیه48  این سوره میباشد

 آغازسوره:(اتی امرالله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یشرکون)

 پایان سوره:ان الله مع الذین اتقو والذین محسنون)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: کسی که این سوره را بخواند خداوند اورا در برابر نعمتهایی که در این جهان به او بخشیده محاسبه نخواهد کرد

                                                         ( مجمع البیان- جلد 6)

         منابع: آشنایی با سوره های قرآن.آقای جعفر شیخ الاسلامی

 

                                                                                       التماس دعا

/ 0 نظر / 19 بازدید