سوره نساء

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره:نساء

معنی: زنان

علت نامگذاری:چون این سوره مشتمل برحقوق و احکام زنان است و حقوق آنان را حفظ کرده وار وراد کردن هر گونه ضرر وآسیب به آنها جلوگیری پیشگیری نموده است. به این نام نامیده شده است.

نامهای دیگر:النساء الکبری

محتوای سوره:

دعوت به ایمان وعدالت وقطع رابطه با دشمنان سرسخت.

قسمتی از سر گذشت پیشینیان برای آشنایی هر چه بیشتر جامعه های نا سالم و عبرت از آنان.

حمایت از نیازمندان مانند: یتیمان ودستورهای لازم نگهداری و مراقبت از حقوق آنان.

قانون ارث بر اساس یک روش طبیعی و عادلانه.

قوانین مزبوط به ازدواج وبرنامه هایی برای حفظ عفت عمومی.

قوانین کلی برای حفظ اموال عمومی.

کنترل ونگهداری وبهسازی نخستین واحد اجتماع یعنی محیط خانواده.

حقوق و وظایف متقابل افراد جامعه در بربر یکدیگر.

معرفی دشمنان جامعه اسلامی وبیدار باش به مسلمانان در برابر آنها. حکومت اسلامی و لزوم اطاعت از رهبرچنین حکومتی. تشویق مسلمانان به مبارزه وجهاد با دشمنان شناخته شده. اهمیت هجرت ولزوم آن به هنگام روبرو شدن با یک جامعه فاسد و غیر قابل نفوذ. بحث های دیگری در باره ارث و لزوم تقسیم ثروتهای متراکم شده در میانه ورثه. بعضی از احکام نماز

ترتیب سوره: از نظر جمع آوری چهارمین سوره به ترتیب نزول. نودو یکمین سوره است که در مدینه قبل از سوره (ممتحنه) وبعد از سوره (زلزال) نازل شده است.

این سوره(4) سوره در قرآن است. مدنی است ودارای(120آیه)و(3745کلمه)و(16030حرف ) میباشد.

آغاز سوره:( یا ایهاالناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها)

پایان سوره:(مثل حظ الانثیین یبین الله لکم ان تضلو والله بکل شیء علیم)

فضیلت سوره:پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هر کسی سوره نساء را بخواند گویا به اندازه هر مسلمانی که که طبق مفاد این سوره ارث میبرد . در راه خدا انفاق کرده است .

منابع: نفسیر نمونه.کتاب سوره های قران آقای جعفر شیخ الاسلامی

التماس دعا

/ 0 نظر / 10 بازدید