سوره ی مبارکه سبا

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:سبا

 معنی:نام قومی که درزمان حضرت سلیمان (ع) می زیستندوحاکمشان زنی به نام بلقیس بود.

علت نامگذاری: (آیه 15 ) این سوره میباشد که بخشی از داستان قوم سبا را در رابطه با سلیمان نقل میکند هملن قومی که حاکمشان زنی به نام «بلقیش » بود قوم سبا خورشید  پرست بودند. شهر سبا که قوم بسیار د ر آن می زیستند ،شهر بسیار زیبا وسر سبزی بود اما قوم سبا به خاطر ناسپاسی وطغیان از نعمتهای اللهی سوء استفاده کردند وخدا نیز سیل ویرانگری معروف به «سیل عرم» بر آنان فرستاد ونابودشان کرد.

نام دیگر: داوود.

محتوای سوره:

·        توحید وبخشی از نشانه های خدا در هستی ، وصفات او

·       معاد وبحثهای متنوع در این زمینه.

·    مساله نبوت پیامبران پیشین ومخصوصا پیامبر اسلام (ص) ورسالت جهانی ایشان در «ایه 28 » وپاسخ به بهانه جویی های دشمنان درباره او.

·       نمونه ای از معجزات پیامبران پیشین.

·        حمایت از رسول خدا حضرت محمد (ص) در دعوت الهی اش .

·       بیان نعمتهای بزرگ خدا وسرنوشت شکر گزاران وکفران کنندگان.

·   شرح گوشه ای از زندگی سلیمان وقوم سباء که بر اثر کفران نعمتهای بی حساب الهی زندگی شان در هم کوبیده شد.

·       دعوت به تفکر واندیشه وایمان وعمل صالح وتاثیر این عوامل در سعادت بشر .

·       طرح برنامه جامع برای تربیت پیروان حق.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری ، سی وچهارمین سوره است وبه ترتیب نزول ، پنجاه وهفتمین سوره است که بعد از سوره «لقمان» وقبل از سوره «زمر » نازل شده است.

 داستانهای سوره:  معجزات حضرت داوود « 10» ، سیل عرم وسد مارب «15 تا 20» .

 این سوره از نظر کتابت  «34 سوره » در قران کریم   می باشد. مکی هست ودارای  «54 ایه » و «883 کلمه » و «1512 حرف» می باشد.

آغاز سوره ( الحمد لله الذی له ما فی السموات وما فی الارض وله الحمد.......).

پایان سوره:( وبین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل انهم  کانو فی شک مریب».

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره سبا را بخواند در تمام پیامبران ورسولان رفیق وهمنشین او خواهند بود

 

/ 0 نظر / 805 بازدید