سوره انعام

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی سوره:چهار پایان و دامها

علت نامگذاری: درباره حکم حلال وحرام بودن بعضی حیوانات مطلبی مطرح شده وعلت نامگذاری(آیه 142الی 146) این سوره میباشد وانواع مهم چهار پایان از جمله شتر و گاو وگوسفند وبز یاد کرده است.

نامهای دیگر : ندارد

محتوای سوره:

دعوت به اصول سه گانه : توحید.نبوت ومعاد (اصول اعتقادات)

یگانه پرستی ومبارزه با شرک وبت پرستی.

بیان اعمال وکردار و بدعت های مشرکان.

بیان برخی از وظایف شرعی

ذکر عقاید ورسوم وسنت های جاهلی در باره گاو وگوسفند وشتر وبز و قربانی گوشت آن در (آیات 136 الی 144)

اصلاح عقاید انحرافی آنان در مورد این حیوانات.

ترتیب سوره:

به ترتیب جمع آوری ششمین سوره وبه ترتیب نزول پنجاه و چهارمین سوره است که بعد ازسوره(حجر)و قبل از سوره(صافات) نازل شده است.

داستانهای سوره:حضرت ابراهیم(آیات 74 الی82)

سوره انعام:

(6سوره ) در قرآن کریم است.(مکی هست) دارای(165 آیه ) و(3860کلمه)و(12254 حرف) میباشد.

*تنها سوره ای هست که نام خداوند(70 بار) در آن ذکر شده است .البته به غیر ازکلمه (الله)

*تنها سوره ای هست که هنگام نزول .هفتاد هزار فرشته آن رابدرقه کردند.

*تنها سوره ای است که اکثر آن مبارزه با انواع شرک وبت پرستی وبدعت است

نام سوره:انعام.

*از سوره هایی هست که بر رسول اکرم(ص)یکجا نازل شده است.

*(آیه163)سوره انعام (یک هفتم)کل آیه های قرآن هست

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هرکسی چهار رکعت نماز با دوسلام بخواند آنگاه این سوره وسپس دعایی را قرائت کند حاجتش بر آورده میشود

.

ختم سوره مبارک انعام:

روایت شده که هر که بخواهد روزی ورزق او فراخ ووسیع شود وحاجتش روا گردد.شب پنچشنبه یا روز جمعه یاشب جمعه روی به قبله.باوضودر مکانی خلوت نشسته اول سوره (حمد) را بخواند سپس شروع به خواندن انعام کند تا(آیه124)به(مثل ما اوتی رسل الله) که رسید بلافاصله برخیزد و دورکعت نماز به نیت حاجات بخواند وبه این صورت که در هر رکعت بعد از (سوره حمد)هفت بار(آیه الکرسی) را بخواند سپس هفت بار (سوره کوثر) را بخواند وبعد از نماز بلافاصله(سوره انعام) را از میان (آیه124)(الله اعلم حیث......)تا آخر بخواند وسپس سر به سجده بگذارد وهفتاد بار بگوید( لااله الاالله.محمد رسول الله) آنگاه حاجات خود را از خدا بخواهد که انشا ءالله برآورده است

(ختومات مقدم.ص156)

/ 0 نظر / 51 بازدید