سوره ی مبارکه زمر

بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره:زمر

معنی: گروهها ودسته ها.جمع زمره

علت نامگذاری: از (آیه 71 و73 ) گرفته شده  که در روز قیامت مردم گروه گروه به سوی جایگاه خودشان سوق داده می شوند.

نامهای دیگر: غرف- العرب.

محتوای سوره:

·        دعوت به توحید خالص وتوصیه  در تمام ابعاد وشاخه هایش: توحید افعالی وتوحید عبادی ومخصوصا روی  مسا له  اخلاص در عبادت وبندگی ( برای جذب قلوب به سوی اخلاص).

·       معاد ودادگاه بزرگ عدالت.

·        مساله ثواب وجزا، غرفه های بهشتی وسایبانهای آتشین دوزخی.

·       مساله ترس ووحشت روز قیامت واشکار شده نتایج اعمال.

·       مساله سیاه شدن صورت دروغگویان وکسانی که بر خدا افترا بستند.

·       رانده شدن کافران به سوی جهنم، سرزنش فرشتگان عذاب نسبت به آنها.

·       دعوت بهشتیان به سوی بهشت وتبریک وتهنیت فرشتگان رحمت به انها.

·       ترسیم جالبی از قرآن واهمیت ان وتاثیر نیرومند در قلبها وجانها.

·       سرنوشت اقوام پیشین ومجازات دردناک نسبت به تکذیب ایات الهی.

·        توبه وباز بودن درهای بازگشت به سوی خدا، ذکر موثر ترین ایات توبه ورحمت.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری ، سی ونهمین سوره است  وبه ترتیب نزول، پنجاه وهشتمین سوره است که بعد از سوره (سبا) وقبل از سوره (مومن ) نازل شده است.

 این سوره از نظز کتابت (39 )سوره است مکی هست ودارای (75آیه) و(1192کلمه) و(4708 حرف) می باشد.

آغاز وپایان سوره:

آغازسوره:( تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم).

پایان سوره:( یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمدلله رب العالمین).

فضیلت سوره:

پیامبر اسلام (ص) فرمودند:کسی که سوره زمر را قرائت کند خداوند امیدش را از رحمت خود قطع نخواهد کرد وپاداش کسانی که از خدا می ترسند به او عطا می شود.

/ 0 نظر / 187 بازدید