سوره مبارکه ی لقمان

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: لقمان حکیم نام یکی از حکیمان بزرگ اللهی هست

علت نامگذاری: آیه 12 به بعد این سوره پندهای لقمان حکیم به فرزندش را مطرح کرده است که یکی از شاهکارهای هنری این سوره در ضمن 8 ایه  میباشد که به صورت زیبا وسبک جالبی اندرزهای لقمان را به تصویر کشیده است.

نامهای دیگر: ندارد

محتوای سوره:

·        عظمت قرآن وهدایت ورحمت بودن آن برای مومنان

·        نکوهش کسانی که در برابر ایات سر سختی ولجاجت نشان می دهند وبا ایجاد سرگرمی های ناسالم،دیگران را از قرآن منحرف میکنند.

·        نشانه های خدا در آفرینش آسمان وبر پا داشتن آن بدون ستون، آفرینش کوهها در زمین،جنبندگان مختلف ، نزول باران وپرورش گیاهان .

·        سخنان حکمت آمیز لقمان به فرزندش  از جمله: توحید ومبارزه با شرک، توصیه به نیکی پدر ومادر ، نماز ، امر به معروف ونهی از منکر ،  شکیبایی در برابر حوادث سخت ، خوشرویی با مردم ،  تواضع وفروتنی واعتدال در امور

·        ،  دلایل توحید با سخن از تسخیر آسمان وزمین ، نعمتهای فراوان پروردگار.

·        نکوهش از منطق بت پرستانی که تنها بر اثر تقلید از نیاکان به گمراهی افتادند.

·        علم گسترده وبی پایان خدا با ذکر مثال روشن.

·        آیات آفاقی ، توحید فطری  و گرقتار شدن  انسان در میان  امواج بلا وروی دل به سوی خدا اوردن.

·        صحنه تکان دهنده ی قیامت  وزندگی پس از مرگ وهشدار به انسان  که مغرور زندگی دنیا نشود وبه فکر آن جهان باشد.

·        علم غیب پروردگار وآگاهی او از همه چیز در رابطه با انسان و...........

ترتیب سوره:

 به ترتیب جمع آ وری،سی ویکمین سوره است وبه ترتیب نزول، پنجاه وششمین سوره است که بعد از سوره (صافات) وقبل از سوره  (سبا) نازل شده است.

داستانهای سوره:

 لقمان حکیم وپندهای او به فرزندش 15 الی 19.

این سوره از نظز جمع آوری (31 سوره) میباشد مکی است ودارای(34 آیه) و(542 کلمه ) و (2110 حرف) میباشد.

آغاز سوره: ( الم تلک ایات الکتاب الحکیم)

پایان سوره:( ....وما تدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم  خبیر)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کسی که سوره لقمان را بخواند لقمان در قیامت رفیق ودوست او است وبه عدد کسانی که که کار نیک یابد.انجام داد ند(به حکم امر به معروف ونهی از منکر در برابر آنها) ده حسنه به او داده میشود.

/ 0 نظر / 35 بازدید