سوره يونس

نام سوره: یونس

معنی: نام یکی از پیامبران

علت نامگذاری: چون (آیه 98) این سوره از یونس وایمان همگی مردم قریه وآبادی که یونس در آن به سر میبرد سخن گفته است.

محتوای سوره:

* مساله وحی ومقام پیامبر اسلام (ص).

* نشانه هایی از عظمت آفرینش که نشانه عظمت خداست.

* توجه دادن مردم به ناپایداری زندگی مادی ولزوم توجه به سرای آخرت.

* آماده کردن مردم برای جهان آخرت از طریق ایمان وعمل صالح .

* شرح زندگی بعضی از پیامبران بزرگ مثل نوح(ع) و موسی(ع) و یونس (ع).

* سر گذشت هلاکت بار فرعون و سپاه او وغرق شدن آنها.

* بیان لجاجت وسر سختی بت پرستان.

* حضور خدا در همه جا ومساله فطرت ویاد خدا در مشگلات.

* بشارت به نعمتهای بی پایان الهی برای صالحان.

* اندرز وبیم دادن طاغیان وگردنکشان.

ترتیب سوره: از نظر جمع آوری قرآنی . دهمین سوره واز نظر ترتیب نزول پنجاهمین سوره ای است که بعد از سوره (اسراء) وقبل از سوره (هود) نازل شده است.

داستانهای سوره: نوح:70 الی 73 . موسی: 74 الی 94 . یونس:98. فرعون وغرق شدن او وسپاهش: 74 الی 94 .

آغاز سوره:( الر تلک آیات الکتاب الحکیم)

پایان سوره:( و اتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم الله و هوخیر الحاکمین)

این سوره:(10 ) سوره در قران میباشد. مکی است.و دارای (109 آیه) و( 1832 کلمه)و(7567 حرف ) می باشد.

فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند: کسی که سوره یونس را در هر دو یا سه ماه بخواند بیم آن نمیرود که از جاهلان وبی خبران باشد.

و در روز قیامت از مقربان خواهد بود. ( نور الثقلین- جلد 2)

التماس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم

/ 0 نظر / 23 بازدید