سوره مبارکه مریم

بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره:مریم

 معنی:زن عبادت کننده . در این جا مادر حضرت عیسی(ع) دختران عمران

 علت نامگذاری: از (آیه16 الی 35) این سوره داستان مریم وولادت عیسی(ع) مطرح شده است.همان

 مریم زن باتقوا پاکدامن وشایسته واز برگزیدگان بود وهمینطور داستان تولد   حضرت عیسی(ع) به صورت

 مشروح ذکر شده است.

 نامهای دیگر:کهیعص

 محتوای سوره:

 *سرگذشت زکریا ومریم وحضرت عیسی(ع) ویحیی(ع)وابراهیم(ع)واسماعیل(ع) وادریس(ع) که هر کدام

 دارای نکات تربیتی خاصی است.

 * مسایل مربوط به قیامت وچگونگی رستاخیز وسر نوشت مجرمین وپاداش پرهیزگاران.

 * پندها واندرزهایی که مکمل بخشهای قبلی است.

 * قرآن . نفی فرزندان از خداوند. مساله شفاعت که برنامه موثری برای رساندن انسان به ایمان وپاکی و

 تقواست.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری نوزدهمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و سومین سوره است که بعد از سوره(فاطر)وقبل ازسوره (طه) نازل شده است.

 داستانهای سوره:ادریس:(آیه 57)و اسماعیل(آیه55)وزکری ویحیی:(2الی 15)وعیسی:(16الی36)

 وابراهیم:(41الی50)وموسی:(51الی55).

 این سوره از نظر جمع آوری(19) سوره میباشد مکی است. ودارای (98آیه) و(982کلمه)و(3802حرف) میباشد.

 این سوره(آیه58)دارای سجده مستحب (مندوبه)میباشد.

 آغاز سوره:(کهیعص ذکر رحمت ربک عبده زکری)

 پایان سوره:( وکم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا)

 فضیلت سوره:امام صادق(ع) فرمودند:هرکس به خواندن سوره مریم مداومت کند از دنیا نخواهد رفت مگر اینکه خدا به برکت این سوره اورا از نظر جان ومال وفرزند بی نیاز کند.

                                 (مجمع البیان  - آغاز سوره مریم)

                                                                        التماس دعا

 

/ 0 نظر / 22 بازدید