سوره مبارکه نمل

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: نمل

 معنی:مورچه

علت نامگذاری: (آیه18) این سوره بیانگر واقعه برخورد  لشکر سلیمان به همراه سپاه جن وانس وپرندگان که مسخر فرمان او بودند با مورچگان میباشد(در بیابانی معروف به وادی نمل).

نامهای دیگر سوره: سلیمان - طس.

 محتوای سوره:

*مبداء ومعاد. قرآن و وحی ونشانه های خدا در عالم آفرینش.

*سرگذشت پنج پیامبر بزرگ الهی(موسی - داود - سلیمان - صالح - لوط ) ومبارزات آنها با اقوام منحرف.

*داستان سلیمان وملکه ی سبا وچگونگی ایمان آوردن او به توحید وسخن گفتن پرندگانی همچون هد هد وحشراتی همچون مورچه با سلیمان وتوجه دادن مردم به عظمت آفرینش.

*تدبر وعبرت از تاریخ. موضعگیری مشرکان مکه ومشرکان سابق در امتهای گذشته.

* تصویر فرجام کار مومنان ومخالفان.

*علم بی پایان پروردگار ونظارت او برهمه چیز وحاکمیت او در میان بندگان.

* با بشارت شروع وبا تهدید پایان می یابد.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست و هفتمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و هفتمین سوره است که بعد از سوره(شعراء) وقبل از سوره(قصص) نازل شده است.

 داستانهای سوره: موسی(7الی 14) سلیمان(15 الی 44)صالح(45 الی 52) لوط (54 الی 58).

 این سوره(27)سوره در قرآن است مکی است ودارای(93آیه)و(1149کلمه)و(4799حرف) می باشد.

تنها سوره ای است در قرآن که  دوبار (بسم الله الرحمن الرحیم) در آن آمده است.

وسجده مستحب(مندوبه)در (آیه25) این سوره میباشد.

آغاز سوره:(طسم تلک آیات القران وکتاب مبین)

پایان سوره:(و قل الحمد لله سیریکم ایاته فتعرفونها و ما ربک بغافل عما تعملون).

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره شعراء قصص و نمل را درشب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود ودر جوار او وسایه رحمتش قرار میگیرد

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 383 بازدید