سوره اعراف

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: اعراف*

معنی:جایی میان بهشت وجهنم

علت نامگذاری:(آیه46 الی 51)سوره اعراف میباشد.چون از اصحاب اعراف سخن گفته شده است آنجا که مردمی به سر خواهند برد که حسنات و سئیات واعمال نیک وبد آنها با هم برابر است .

نامهای دیگر سوره: المص

محتوای سوره:

* اشاره ی کوتاه و محکم به مساله مبدا ومعاد.

* شرح داستان با اهمیت آدم برای احیای شخصیت انسان

*موضوع عرش * میزان * عالم ذر

* اعراف و محلی که اصحاب اعراف با اهل بهشت گفتگو دارند(آیه45 الی 48)

* بر شمردن پیمانهای خدا با فرزندان آدم در مسیر هدایت و صلاح.

* سر گذشت بسیاری از اقوام و پیامبران پیشین مانند: نوح . لوط . موسی . هود . صالح . شعیب . بنی اسرائیل ومبارزه موسی با فرعون برای نشان دادن شکست ناکامی اقوامی که از مسیر توحید وعدالت .پرهیزگاری منحرف شوند وهم برای نشان دادن پیروزی مومنان راستین.

* خطاب بنی آدم در این سوره (5) بار با لحن هشداردهنده.

* داستان روی آوردن قوم موسی به سوی گوساله پرستی (148)

داستانهای سوره:

آدم:11الی24 . نوح:59الی 64. لوط وقومش: 80 . هود:65 الی 72 . صالح: 73 الی 84 . شعیب: 85 الی 93 . قوم ثمود: 73 . قوم عاد 65 . قوم فرعون 109 . و موسی 103 الی 168 .

* سوره اعراف:

* جز سوره هایی هست که سجده مستحب دارد.(آیه 206) آخرین آیه.

*(7سوره) در قرآن کریم است.

*از سوره های مکی است.

*دارای(206 آیه) و(3825 کلمه)و (13877 حرف ) میباشد.

آغازسوره :(المص .کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه)

پایان سوره:(عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون)

فضیلت سوره: امام صادق (ع) فرمودند:هر کسی سوره اعراف را هر ماه بخواند در روز قیامت از کسانی خواهد بود که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی دارند. واگر در هر جمعه بخواند در روز قیامت از کسانی می باشد که بدون حساب به بهشت میروند.

(تفسر برهان-جلد 2)

منابع:کتاب آشنایی با سوره های قرآن آقای جعفر شیخ الاسلامی وکتاب گلستان سوره های آقای محمد حسین جعفری

التماس دعا

تر تیب سوره: به ترتیب جمع آوری هفتمین سوره وبه ترتیب نزول. سی و ششمین سوره قرآن است که بعد از سوره (صاد) وقبل از سوره(جن) نازل شده است.

/ 0 نظر / 135 بازدید