اسرا

    بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره:اسراء

 معنی: حرکت وسیر شبانه

 علت نامگذاری: آیه اول سوره که اشاره به حرکت وسیر شبانه پیامبر (ص) از مسجد الحرام به مسجد الاقصی وما بعد آن است که مقدمه معراج بزرگ پیامبر (ص) به آسمانها بود برای اکرام پیامبر(ص) ونشان دادن اسرار خلقت وتوحید وقدرت خداوند.

 نامهای دیگر: بنی اسرائیل- سبحان

 محتوای سوره:

 * باتسبیح خدا آغاز وباحمد وتکبیر او پایان می یابد.

 * دلائل نبوت. قرآن.معراج.خداشناسی.

 * معاد ومساله کیفر وپاداش ونامه اعمال ونتایج آن.

 * سر گذشت پرماجرای بنی اسرائیل وضعف وقوت وپیروزی وشکست آنان. مایه عبرت برای مسلمانان.

 *  مساله حساب و کتاب در زندگی این جهان به عنوان نمونه ای برای جهان دیگر.

 * حق شناسی در همه سطوح. به ویژه در باره خویشاوندان ومخصوصا پدر ومادر.

 * تحریم اسراف وتبذیر وبخل.فرزند کشی.زنا.خوردن مال یتیمان.کم فروشی.تکبرو خون ریزی.

 * مبارزه با هر گونه لجاجت در برابر حق وآثار زیانبار گناه.

 * شخصیت انسان وبرتری او بر اساس مخلوقات.

 * تاثیر قرآن برای بیماریهای اخلاقی واجتماعی.

 * اعجاز قرآن وناتوانی در مقابله با آن.

 * وسوسه های شیطان وهشدار مومنان نسبت به راههای نفوذ شیطان.

 *نکات اخلاقی(اخلاق خانواده واجتماع).

 * فرازهایی از تاریخ پیامبران به عنوان درسهای عبرتی برای همه انسانها.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری.هفدهمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و نهمین سوره است

 که بعد از سوره(قصص) وقبل از سوره(یونس) نازل شده است.

 داستانهای سوره: معراج پیامبر (ص)(آیه 1)و موسی:(آیه 101 الی 104).

 این سوره از نظر جمع آوری وکتابت (17 سوره) میباشد ودارای(111آیه)و(1533 کلمه) و)(6460حرف) میباشد. وتنها سوره ای است که بیشترین کاربرد کلمه قرآن را دارد وکلمه قرآن 11 بار در آن ذکر شده است.

 سجده مستحب(مندوبه) در آیه 107 این سوره میباشد.

 آغاز سوره:( سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی)

 پایان سوره:( له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا)

  فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند:کسی که سوره اسرا را بخواند وبه هنگامی که به توصیه های خداوند در ارتباط با پدر ومادر در این سوره میرسدعواطف او تحریک گردد واحساس محبت بیشتر نسبت به پدر ومادر کند.     

                          (   مجمع البیان-آغاز سوره) 

                         

                  منابع: کتاب آشنایی با سوره های قرآن -آقای جعفر شیخ الاسلامی وکتاب گلستان سوره ها -آقای محمد حسین جعفری

                    

                                                                            التماس دعا   

/ 0 نظر / 89 بازدید