سوره انفال

نام سوره:انفال

معنی: ثروتها ومنابع عمومی طبیعی

علت نامگذاری:اولین آیه این سوره که از غنایم وکیفیت توزیع آن سخن گفته است وحکم ثروتهای عمومی واینکه از آن کیست ودر چه راهی باید مصرف شود.

نامهای دیگر سوره: بدر

محتوای سوره:

* مسائل مالی اسلام از جمله انفال وغنایم که پشتوانه بیت المال هستند.

*صفات وامتیازات مومنان واقعی.

* داستان جنگ بدر نخستین برخورد مسلحانه مسلمان با دشمنان وحوادث عبرت انگیز این جنگ.

* احکام جهاد و وظایف مسلمانان در برابر حملات پی گیر دشمن.

* جریان شب تاریخی هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه (لیله المبیت).

* وضع مشرکان وخرافات آنان قبل از اسلام

* چگونگی ضعف وناتوانی مسلمانان در آغاز کار وسپس تقویت آنان در پرتو اسلام.

* حکم خمس وچگونگی تقیسم آن.

* لزوم آمادگی رزمی و سیاسی و اجتماعی برای جهاد در هر زمان ومکان.

* برتری نیروهای معنوی مسلمانان بر دشمن علیرغم کمبودهای ظاهری نفرات آنان.

* حکم اسیران جنگی وطرز رفتار با آنها.مبارزه ودر گیری با منافقان وراه شناخت آنها.

*هجرت کنندگان وآنها که هجرت نکرده اند.

*مبارزه ودرگیری با منافقان وراه شناخت آنها.

* بیان یک سلسله مسائل اخلاقی واجتماعی سازنده.

* در سهایی از تاریخ پیامبران و پیروان آنها.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری . هشتمین سوره وبه ترتیب نزول هشتاد وهشتمین سوره است که بعد از سوره(بقره) وقبل از سوره (آل عمران) در مدینه نازل شده است.

داستانهای سوره: هجرت پیامبر (ص) 31 .جنگ بدر .5

سوره انفال:(8) سوره در قرآن کریم است.مدنی است.

دارای:(75آیه) و(1095 کلمه) و (5080حرف ) میباشد.

آغاز سوره:( یسئلونک عن الا انفال قل الا نفال لله والرسول......)

پایان سوره:( الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ان الله بکل شیء علیم)

فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: کسی که سوره (انفال و برائت) را در هر ماه بخواند هرگز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد واز پیروان حقیقی امیر مومنان علی (ع) خواهد بود و در روز رستاخیز از مائده های بهشتی با آنها بهره می گیرد. تا مردم از حساب خویش فارغ شوند. وبه تعبیر امام باقر(ع) وامام صادق (ع) سوره انفال بریدن دماغ کفار است.

( تفسیر مجمع البیان)

التماس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم

/ 0 نظر / 35 بازدید