بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:فرقان

معنی: جدا کننده

علت نامگذاری: آیه اول این سوره که ازنامهای قرآن میباشد وجدا کننده حق از باطل است به علت اینکه قرآن معیار سنجش ومیزان تشخیص حق از باطل است.

نام دیگر این سوره: تبارک(چون این سوره با کلمه (تبارک)آغاز میشود ودر این سوره سه بار تکرار شده است.

محتوای سوره:

*تقویت روحی پیامبر اسلام(ص) در تبلیغ مکتب واستقامت در رویارویی با مشرکان.

*در هم کوبیدن شدید منطق مشرکان.

*طرح بهانه جویی آنها وپاسخ به آنها وبیم دادن از عذاب خداومجازاتهای دردناک.

*سرگذشت اقوام پیشین بر اثر مخالفت با دعوت پیامبران که گرفتار سخت ترین بلا ها شدند.

*قیا مت وحسرت های مردم در آن روزبرای بیدار کردن وجدان بشری از غفلت.

*دلایل توحید ونشانه های عظمت خدا در جهان آفرینش ازجمله: روشنایی آفتاب.ظلمت وتاریکی شب. وزش بادها.زنده شدن زمیینهای مرده. دریا.آفرینش آسمانها وزمین در شش روز.سیر منظم خورشید وماه و.....

*صفات مومنان راستین (عباد الرحمان) به صورت جامع وجالب از (آیه63) به بعد و (مجموعه ای از اعتقادات. عمل صالح. مبارزه با شهوات. داشتن آگاهی کافی. تعهد واحساس مسئو لیت اجتماعی).

*مقایسه مومنین با کفار وبیان موضوع هر دو گروه.

ترتیب سوره: به ترتیبجمع آوری بیست و پنجمین سوره است ویه ترتیب نزول چهل و یکمین سوره است که بعد از سوره(یس) وقبل از سوره (فاطر) نازل شده است.

داستانهای سوره:اصحاب الرس(آیه38)

این سوره(25)سوره در قرآن میباشد. مکی هست و دارای(77آیه) و(892کلمه)و(3733حرف میباشد.و دارای سجده مستحب(مندوبه) در (آیه60) میباشد.

آغاز سوره:(تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا).

پایان سوره:( قل ما یعبوا بکم ربی لولا دعاوکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما).

فضیلت سوره: امام موسی بن جعفر(ع) فرمودند: تلاوت سوره تبارک(فرقان) را ترک مکن چرا که هر کسی آن را در هر شب بخواند خداوند اورا هرگز عذاب نمیکند واو را مورد حساب قرار نمیدهد وجا یگاهش در بهشت برین است. توضیح: در این سوره آنچنان صفات بند گان خالص خدا تشریح شده است که هر کس براستی آن را از جان ودل بخواند وصفات واعمال خود را بر ان منطبق سازد جایگاهش فردوس اعلی میباشد.

منبع:ثواب الاعمال شیخ صدوق مطابق نقل نور الثقلین- جلد4-صفحه 2

و منبع کل مطالب:از کتاب آشنایی با سوره های قران -آقای جعفر شیخ الاسلامی

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 18 بازدید