سوره مبارکه ی فاطر

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره :فاطر

 معنی :شکافنده وپدید آورنده«آفریننده»

نامهای دیگر: ملائکه

محتوای سوره:

·       نشانه های عظمت خداوند در عالم هستی ودلایل توحید.

·       ربوبیت پروردگار وتدبیر او نسبت به عموم  جهان  مخصوصا انسان.

·       خالقیت ورزاقیت او و آفرینش انسان از خاک ومراحل تکامل.

·       معاد ، نتایج اعمال در آخرت ،  رحمت گسترده الهی در این جهان وسنت تخلف نا پذیر او در باره مستکبران .

·       مساله رهبری پیامبران ومبارزه پی گیر ومستمرشان با دشمنان لجوج وسر سخت ودلداری پیامبر (ص) در این زمینه .

·        بیان پندها واندرزهای الهی در زمینه های مختلف.

·       خلقت انسان وتسخیر ماه وآفتاب وآمدن شب وروز وآبها وماهیها هم در جهت شکر انسان انسان وشناحت خدا و اطاعت اوست.

ترتیب سوره :به ترتیب جمع آوری ، سی وپنجمین سوره است وبه ترتیب نزول ، چهل ودومین سوره است که بعد از سوره «فرقان» وقبل از سوره « مریم » نازل شده است.

 این سوره مکی هست و از نظر کتابت (35 سوره) در قرآن کریم میباشد که دارای (45 آیه) و(797 کلمه ) و( 3130 حرف ) می باشد.

آغاز  وپایان سوره:

 اغاز سوره:( الحمدلله فاطر السموات والارض جاعل الملا ئکه رسلا اولی اجنحه).

پایان سوره:( یوخرهم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا).

 فضیلت سوره:

پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره فاطر را بخواند در روز قیامت سه در از درهای بهشت او را به سوی خود دعوت میکند که از هر کدام میخواهی وارد شو

/ 0 نظر / 124 بازدید