سوره مبارکه انبیا

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: انبیاء

معنی: پیامبران

علت نامگذاری: چون در این سوره داستان زندگی بسیاری از پیامبران مطرح شده است از میان 26 پیامبری که نامشان در سراسر قرآن ذکر شده در این سوره داستان تعداد 17 نفر از  پیامبران آمده است بدین جهت وبرای تجلیل وبزرگداشت مقام پیامبران به این نام نامیده شده است.

محتوای سوره:

 *  ذکر فرازهایی از حالات و برنامه های 17 نفر از پیامبران : موسی. هارون. ادریس.ذاالکفل. ذاالنون(یونس).ابراهیم.نوح.یعقوب.لوط اسحاق. داود.سلیمان.ایوب.اسماعیل.زکریا و یحیی(ع)

* بحث پیرامون پیامبر اسلام(ص) وحضرت مسیح بدون ذکر نام آنها.

*عقاید دین:مبداء ومعاد.

*یگانگی پروردگار. آفرینش جهان براساس هدف و برنامه.

*وحدت قوانین حاکم برعالم.

* وحدت سر چشمه حیات وهستی و وحدت موجودات در برنامه فنا و مرگ.

*پیروزی حق بر باطل.

* توحید  بر شرک ولشکریان عدل بر جنود ابلیس.

* هشدارهای شدید نسبت به مردم غافل وبی خبر از حساب وکتاب.

ترتیب سوره:به ترتیب جمع آوری بیست ویکمین سوره است وبه ترتیب نزول هفتاد و دومین سوره است که بعد از سوره

(ابراهیم) وقبل از سوره (مومنون) نازل شده است.

داستانهای سوره:یونس در دریا (87 و88). ابراهیم(51الی 70) لوط:(71و74و75) .نوح:(76الی 77)داود وسلبمان:

(78الی82) ایوب:(83 الی84).

 این سوره:  (21) سوره در قرآن است. مکی هست. دارای(112 آیه) و (1168 کلمه)و(4890 حرف) میباشد.

(آیه 87و88)این سوره در نماز غفیله در رکعت اول بعد از حمد  خوانده میشود.و ذکر یونسیه در قسمتی از (آیه78)

 میباشد.

آغاز سوره:( اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون)

پایان سوره:( قال رب احکم بلحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون).

 فضیلت سوره: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره انبیاء را از روی عشق وعلاقه بخواهند با همه پیامبران در باغهای پر نعمت بهشت. رفیق  و همنشین میگردد ودر زندگی دنیا نیز در چشم مردم پر ابهت خواهد بود.

 

         التماس دعا

/ 0 نظر / 56 بازدید