بسم الله الرحمن الرحیم

آل عمران معنی: عمران پدر حضرت مریم است

علت نامگذاری: به مناسبت ذکر داستان آل عمران در آیه33 به بعد.این سوره آل عمران نامیده شد.

نامهای دیگر سوره: طیبه

محتوای سوره:ایمان واسلام و استقامت در راه حمایت و گسترش اسلام                                                

مبارزه منطقی با یهود و مسیحیان و مشرکان

درسهای تربیتی فراوان برای مسلمانان در مورد پیشرفت اسلام

نفی عقاید باطل.مقاومت در برابر دشمنان.مردم شناسی. جنگ بدر و احد وحمراءالاسد

نوع زندگی مسلمانها در فراز ونشیب جنگها

مباهله.مقام شهید و فضیلت شهادت.مقاومت وصبر

ولادت حضرت مریم(ع)وعیسی(ع)و یحیی(ع)

نصاری ومجادله با اهل کتاب. شیوه های عمل مخالفان و مخالفتهای یهودیان.

در مجموع بشارتی برای اصحاب.آیه شهد الله

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. سومین سورهو به ترتیب نزول. هشتاد و هشتمین سوره است

که بعد از سوره (انفال) وقبل از سوره (احزاب)است

 داستانهای سوره:

حضرت زکریا وزن عمران وحضرت مریم وعیسی 33 تا 62

بعثت پیامبر(ص) 164.جنگ احد121. مباهله 60.شهد الله 18

آل عمران یکی از دوسوره قران است که تمام حروف عربی 28 حرف در آن جمع است (آیه 154) این سوره مدنی است. مشتمل بر (200) آیه (3480) کلمه (14525)حرف میباشد

غاز سوره :( الم الله لا اله لا هوالحی القیوم )

پایان سوره :(اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون)

 فضیلت سوره:پیامبر اسلام (ص) فرمودند. هر کس سوره آل عمران را تلاوت کند در برابر هر آیه امانی از جهنم به او داده میشود.

 

منابع:تفسیر نمونه. مجمع البیان.کتاب سوره های قرآن آقای جعفر شیخ الاسلامی و  کتاب گلستان سوره های آقای محمد حسین جعفری

                                 التماس دعا

/ 0 نظر / 22 بازدید