سوره مبارکه ی حج

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:حج

معنی:قصد وآهنگ  -  نام یکی از عبادات اسلامی که جزء فروع دین است.

علت نامگذاری:آیات(25 الی 37) در 13 آیه از ساختن کعبه وفوائد وآثار این فریضه ی اجتماعی -

سیاسی - عبادی سخن گفته است و همچنین فرمان اعلان عمومی حج در لا بلای این آیات علت انتخاب این نام است.

محتوای سوره:

 * مبداء ومعاد ودلایل منطقی آن . قدرت مطلقه خدا در دنیا و آخرت.

* انذار مردم غافل از صحنه های قیامت.

* جلال بشارت به نعمتهای بی پایان الهی برای صالحان.

* دعوت مردم به بررسی سر نوشت عبرت  انگیز گذشتگان و عذابهای دردناک الهی که بر آنها نازل شده است.

*سرنوشت قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم ولوط وشعیب و موسی.

* مساله حج و ساختن کعبه وآثار وبرکات فریضه حج ومساله قربانی وطواف.

*پند و اندرز هایی در زمینه های مختلف زندگی .

* تشویق به نماز و زکات وامر به معروف ونهی از منکر وتوکل وتوجه به خداوند.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست و دومین سوره است وبه ترتیب نزول صد وسومین سوره است

که بعد از سوره(نور) وقبل از سوره (منافقون) نازل شده است.

این سوره (22)سوره در قرآن است. مدنی است و دارای (78آیه) و(1291 کلمه) و(5070 حرف)

میباشد.(آیه39) این سوره اولین آیه ای است که در باره جهاد نازل شده است. سوره ای که به نام یکی از فروع دین است.و دارای دوسجده مستحب (مندوبه  میباشد)(آیه18) و(آیه77).

آغاز سوره:( یا ایها الناس اتقو ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم)

پایان سوره:(.... واعتصموا بالله هو مولیکم فنعم المولی ونعم النصیر)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره حج را بخواند پاداش حج و عمره را خدا به او

میدهد به  تمام کسانی که در گذشته وآینده حج عمره به جا آورده یا خواهند آورد.

 التماس دعا

 

/ 0 نظر / 33 بازدید