سوره بقره

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: بقره

معنی: گاو

علت نامگذاری: به خاطر داستانی درمورد گاو بنی اسرائیل که دستور ذبح آن به قوم بنی اسرائیل داده شد.(آیه67 الی73).

نامهای دیگر سوره:فسطاط القرآن. سنام القرآن. الم ذلک الکتاب.

محتوای سوره:

*توحید وخدا شناسی از طریق مطالعه اسرار.

*معاد وزندگی پس از مرگ همراه با مثالهای حسی مثل داستان ابراهیم وزنده شدن مرغها و داستان عزیر.

*اعجاز قرآن واهمیت این کتاب آسمانی.

* درباره یهود ومنافقان وموضع گیری آنان در برابر اسلام وقرآن وانواع کارشکنی های آنان.

*تاریخ زندگی پیامبران بزرگ مخصوصا ابراهیم(ع) وموسی(ع).

*بحث هایی در مورد احکام مختلف اسلامی از جمله: نماز . روزه. جهاد. حج وتغییر قبله. ارث. ازدواج وطلاق. احکام تجارت ودین. ربا. انفاق در را خدا. قصاص. تحریم گوشتهای حرام. قمار. شراب وبخشی از احکام وصیت.

*مومنین. مشرکین ومنافقین خلقت آدم ودستور سجده به فرشتگان در برابر آدم.

*تعلیم اسماء به آدم.

*سر پیچی ابلیس از سجده آدم.

*بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم ونعمتهای خدا.

*آیه الکرسی.225 این سوره وآمن الرسول 2 آیه آخر این سوره هستند.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری .دومین سوره وبه ترتیب نزول هشتاد و ششمین سوره ای است که بعد از سوره(مطففین)

وقبل از سوره (انفال) درمدینه نازل شده است ودر میان سوره های مدنی نیز اولین سوره است.

داستانهای سوره:حضرت آدم(30 الی 38) حضرت موسی(51 الی 73) حضرت ابراهیم (123 تا 133 و258 الی 260) حضرت داود( 246 الی 251) جنگ بدر(217 و 218) طالوت وجالوت(246الی 251) گاو بنی اسرائیل(68)

اصحاب السبت(65) مهاجرین(218) عزیر و مرگ 100 ساله او(259).

سوره بقره از سوره هایی هست که با حروف مقطعه شروع میشود. بزرگترین سوره قرآن است. وتقریبا 2/5 جز ء از 30 جزء قرآن را شامل میشود. وهمچنین طولانی ترین آیه قرآن در این سوره است (آیه282)و این سوره دارای(286آیه)

و(6221کلمه) و(25500 حرف) میباشد.

آغاز سوره( الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین).

پایان سوره:( فانصرنا علی قوم الکافرین).

فضیلت سوره: از رسول اکرم(ص) پرسیدند: کدامیک از سوره های قرآن از همه برتر است؟ فرمودند: سوره بقره. عرض کردند کدام ِه از آیات بقره افضل است؟فرمودند (آیه الکرسی).

فضیلت آیه الکرسی: سید قرآن آیه الکرسی است .قاریان آیه الکرسی از عذاب قبر ایمن هستند. حضرت باقر(ع) فرمودند:

هر کس در عقب وضو یک آیه الکرسی بخواند ثواب 40 سال عبادت خدا به او عطا فرماید.اگر 7 بار بخواند برمشت خاکی ودر قبر مرده ریزد آن مرده را کیفر نکنند وبه رحمت الهی برسد.

امن الرسول:2 آیه آخر سوره بقره که با(امن الرسول انزل...آغاز و با علی القوم الکافرین) تمام میشود.و به درستی که دو آیه آخر سوره بقره گنجی از گنجهای بهشت است که خداوند تبارک وتعالی بدست قدرت خودش آن را نوشته است. قبل از اینکه خلق فرمایدآسمانها وزمینها را. امن الرسول تحفه ای است که خدا به پیامبر(ص) عطا فرموده اند. روایت از

امیر المومنین(ع) فرمودند: هر کس قرائت کند 4سوره اول بقره و آیه الکرسی و3آیه بعد ازآیه الکرسی و2آیه اخر یعنی

امن الرسول را. در مال واهلش مکروهی نمی بیند وشیطان به او نزدیک نمیشود و هرگز قرآن را فراموش نکند.

منابع مطلب: کتاب آشنایی با سوره های قرآن آقای جعفر شیخ الاسلامی و

کتاب گلستان سوره ها-آقای محمد حسین جعفری

التماس دعا

/ 0 نظر / 29 بازدید