سوره مبارکه ی غافر

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره: غافر

معنی : بخشنده گناه – آمرزنده – خطاپوش ، واز اسامی خداند  است.

 علت نامگذاری: در آیه سوم با صفت غافر(غافر الذنب) از خداوند یاد شده است خداوند بخشنده گناه وخطاپوش و «مومن» نامیده شده  به علت شرح داستان آموزنده«مومن آل فرعون» در زمان حضرت موسی (ع).

 نامهای دیگر: مومن ، الطول (فضل ورحمت فراوان الهی) ، حم اولی.

محتوای سوره:

·       توجه به خدا وقسمتی از اسماء حسنی او مخصوصا آنچه خوف ورجا را درلها برمی انگیزد مانند «غافر الذنب وشدید العقاب».

·       تهدید کافران به عذابهای این جهان وعذابهای قیامت با ذکر خصویات وجزییات ان.

·        داستانهای حضرت موسی(ع) وفرعون ، در گیری هوادارن حق وباطل.

·       مجاهدتهای « مومن وآل فرعون» در بیش از  20 ایه «از ایه 27 به بعد» به عنوان سنگر مطمئن دفاع از حضرت موسی وآیینش ونجات حضرت موسی از مرگ به وسیله او.

·       صحنه هایی از قیامت برای بیدار کردن دل خفتگان وقدرت مطلقه خدا در روز قیامت.

·        توحید وشرک ونشانه های  توحید ودلایل بطلان شرک.

·       دعوت پیامبر (ص) به صبر وشکیبایی.

·       رمز سرنگونی قدرتهای باطل وجبار پیشین.

ترتیب سوره:

به ترتیب جمع آوری ، چهلمین سوره قرآن وبه ترتیب نزوپنجاه ونهمین سوره است که بعد از سوره «زمر» وقبل از سوره «سجده» نازل شده است.

این سوره از نظر کتابت (40 ) سوره است  مکی است وداردی (85 آیه) و(1199 کلمه) و(4960 خرف ) می باشد.

 داستانهای سوره: حضرت موسی(23 تا 30 و30 تا 54 ) ، مومن آل فرعون (27 به بعد).

آغاز وپایان سوره:

آغاز سوره:( حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم).

پایان سوره:( سنت الله التی قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون).

 فضیلت سوره:

پیامبر اسلام(ص) فرمودند : «سوره های  حامیم (سوره هایی است که با «حم» شروع میشود ویکی هم سوره غافر است) هفت سوره اند ودرهای جهنم نیر هفت  در است، هر یک از حامیم ها می آید ودر مقابل یکی از درها می ایستد ومی گوید خداوندا کسی که به من ایمان اورده ومرا خوانده از این در وارد مکن».

 

/ 0 نظر / 177 بازدید