سوره حمد

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدایی که هم رحمتی عام دارد وهم رحمتی خاص به نیکان.

نام سوره: فاتحه الکتاب

معنی : گشاینده

علت نامگذاری: چون آغاز گر قرآن است به این نام نامیده شده است واین سوره در زمان خود رسول الله(ص) نیز همین نام را داشته وبه خاطر حمد وستایشی که از خداوند به عمل آمده نام دیگر سوره(حمد) است(آیه 1 حمد).

نامهای دیگر سوره: حمد.وافیه. شکر.سبع الثانی. نور. ام الکتاب. اساس.کافیه. الکنز. ام القرآن. مناجات. شفاء. دعا. صلوه. محتوای سوره:

*نعمت ها وتربیت همه موجودات از ذات مقدس خدا سرچشمه میگیرد.

*اساس خلقت وتربیت وحاکمیت خدا بر پایه رحمت ورحمانیت است.

* توجه به معاد وسرای پاداش اعمال وحاکمیت خدا برآن دادگاه.

*بیانگر توحید در عبادت وتکیه گاه انسان به خدا.

* بیان نیاز وعشق بندگان به هدایت الهی .

* توضیح صراط مستقیم که از راه مغضوبین و گمراهان جدا است.

* اولش ستایش. وسطش اخلاص وآخرش نیایش است

سوره حمد: اولین سوره ی قرآن است.- تنها سوره ای است که از زبان بندگان خداست.

تنها سوره ای است که خواندش در نمازها واجب است و هر مسلمانی حداقل روزانه ده بار باید آن را بخواند.

یک جا نازل شده است مکی است. (گفته شده است به ترتیب نزول یک بار در مکه نازل شده ویکبار در مدینه.

دارای 7آیه و29 کلمه و 142حرف میباشد

این سوره به عدد حروف ابجد حمد با بسم الله الرحمن الرحیم(10580 _ ده هزارو پانصد و هشتاد) می باشد.

منخصصان فن سوره های قرآن را به چهار قسمت تقسیم کرده اند اما (فاتحه الکتاب) که در حقیقت عصاره و

خلاصه قرآن وبه منزله فهرست آن است خارج از این تقسیم به حال خود باقی مانده است.

آغاز سوره:( الحمد لله رب العالمین)

پایان سوره:(غیر المغضوب علیهم ولا الضالین)

فضیلت سوره: پیا مبر اسلام(ص)فرمودند: هر مسلمانی سوره حمد را بخواند.پاداش او به اندازه کسی است که

دو سوم قرآن را خوانده باشد.

از علی (ع) نقل شده که پیامبر (ص) فرمودند: خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره ی حمد برمن منت نهاده و

آنرادر برابر قرآن عظیم قرار داده وسوره حمد با ارزشترین ذخایر عرش خداست.

تفسیر برهان- جلد1

مجمع البیان آغاز سوره حمد

منابع مطلب:آشنایی با سوره های قرآن -آقای جعفر شیخ الاسلامی وگلستان سوره ها- آقای محمد حسین جعفری

/ 0 نظر / 316 بازدید