سوره میارکه ی قصص

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:قصص

معنی: داستان .قصه وسرگذشت

علت نامگذاری: (آیه 25) این سوره وذکر داستان حضرت موسی (ع) از ولادت تا نبوت ومبارزه با فرعون ونجات بنی اسرائیل وزر اندوزی قارون وسرنوشت تلخ او میباشد.

نامهای دیگر سوره: موسی وفرعون.

محتوای سوره:

*تاریخچه ی پر معنی و آموزنده تولد موسی(ع)و افتادن به چنگال فرعون وحفظ او به خواست خدا در دامان دشمن.

*نوید حکومت حق وعدالت برای مستضعفین وبشارت در هم شکستن شوکت ظالمین وطاغوتها.

*آزاد ساختن بنی اسرائیل از چنگ فرعونیان.

* مبارزه بی امان موسی با فرعون ومبارزه دائمی حق وباطل وپیروزی نهایی حق.

*نا توانی ثروتمندان مکه وقدرتمندان مشرک وبازیگران سیاسی در برابر اراده الله.

* داستان دختران شعیب وکمک موسی به آنها در کشیدن آب از چاه برای گوسفندان شعیب و...........

*انتقاد از روش زر اندوزی وتکبرقارون وسرنوشت ذلت بار وفرو رفتن او در زمین.

*اهمیت قرآن. وضع حال مشرکان در قیامت .مساله هدایت وضلالت وپاسخ به بهانه جویی افراد ضعیف.

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیست و هشتمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل وهشتمین سوره است  که بعد از سوره (نمل) وقبل از سوره (اسراء) نازل شده است.

این سوره(28) سوره در قرآن است. مکی است ودارای(88آیه)و(1441کلمه) و(5800حرف ) میباشد.

داستانهای سوره: قارون(77) موسی وفرعون(3الی 50).

 آغاز سوره: (طسم تلک آیات الکتاب المبین).

پایان سوره:( لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم والیه ترجعون)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هر کس سوره قصص را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که موسی(ع) را تصدیق یا تکذیب کردند ده حسنه به او داده خواهد شد وفرشته ای در آسمانها وزمین نیست مگراینکه روز قیامت بر او صدق میدهد.

منبع فضیلت سوره:مجمع البیان

منبع مطالب: کتاب آقای شیخ الاسلامی

التماس دعا

/ 0 نظر / 147 بازدید