سوره مبارکه طه

بسم الله الرحمن الرحیم

  نام سوره: طه

 معنی: یکی از حروف مقطعه ویکی از نامهای پبامبر(ص)

 علت نامگذاری:اولین آیه این سوره میباشد که خطاب به پیامبر(ص)است همان کسی که قران بر او نازل شده است واین خطاب پیام خاصی را برای پیامبر (ص) در بر دارد.

 نامهای دیگر: حکیم -کلیم

 محتوای سوره:

 * اشاره ی کوتاهی به عظمت قرآن وبخشی از صفات جلال وجمال پروردگار.

 * داستان موسی(ع) ومبارزه با فرعون وجادوگران وشیوه انحرافی سامری در تلاشش برای کشاندن جامعه

 به شرک وگوساله پرستی ونجات فرعونیان از چنگ نظام فرعونی ورهایی موسی وهارون ومومنان وغرق

 شدن فرعون ویارانش در دریا.

 * معاد وبخشی از خصوصیات رستاخیز.

 * قرآن وعظمت آن.

 * سر گذشت آدم وحوا در بهشت وماجرای وسوسه ابلیس وهبوط آنها در زمین.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری بیستمین سوره است وبه ترتیب نزول چهل و چهارمین سوره است که بعد سوره(مریم) وقبل از سوره (واقعه) نازل شده است.

 داستانهای سوره: موسی:(آیه6الی99) و آدم:(آیه116الی 123)

 این سوره از نظر جمع آوری(20سوره) میباشد.مکی است. ودارای (135آیه) و(1341کلمه) و(5242حرف ) میباشد.

 آغاز سوره:( طه ما انزلنا علیک القران لتشقی)

 پابان سوره( فستعلمون من اصحاب الصراط  السوی و من اهتدی)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: هر کس سوره طه را بخواند در روز رستاخیز ثواب مهاجران وانصار نصیبش میشود.

                                            مجمع البیان- جلد 7

                                                                            التماس دعا

/ 0 نظر / 35 بازدید