سوره هود

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:هود

معنی: نام یکی از پیامبران

علت نامگذاری: (آیه 50 سوره هود) ورسالت وماموریت او در رابطه با قومش سخن گفته است. داستان زندگی هود در (آیه11 ) و (آیه 50 الی 60) به طور زیبا و مشروح بیان شده است ونام وی 3 بار در این آیات ذکرشده است.

این سوره نام دیگری ندارد.

محتوای سوره:

* دلداری وتسلی ودستور استقامت به پیامبر (ص) و مومنان.

* سر گذشت پیامبران پیشین مخصو صا .نوح(ع) وپیروزی آنها بر دشمنان (آیه 25 الی 45).

*سر گذشت صالح ولوط وشعیب وموسی(ع) ومبارزات آنها بر ضد شرک وکفر وانحراف.

* سر گذشت هود(ع) پیامبر قوم عاد (آیات 50 الی 60).

* ذکر این ماجراها مایه آرامش برای پیامبر در برابر مشگلات ودرس عبرت بود.

* قسمتی از اصول معارف اسلام مخصوصا مبارزه با شرک وبت پرستی.

* توجه به معاد وجهان پس از مرگ.

* صدق دعوت پیامبر(ص).

* تهدیدهای شدید نسبت به دشمنان .

ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری. یازدهمین سوره است که بعد از سوره (یونس) وقبل از سوره(یوسف) قرار دارد. وبه ترتیب نزول پنجاه ویکمین سوره است که بعد از سوره(یونس) وقبل از سوره(یوسف) عینا مطابق ترتیب جمع آوری نازل شده است.

داستانهای سوره: نوح:25 الی 49 . هود:50 الی 60 . صالح: 61 الی 68 . ابراهیم: 69 الی 76 .لوط: 70 الی 83 . شعیب: 84 الی 95 .موسی 96 الی 101 . قوم صالح: 89.

این سوره: ( 11)سوره در قرآن است . مکی است. دارای ( 123 آیه) و (1715 کلمه) و(7513 حرف ) میباشد.

سوره ای که که هنگام نزول پیامبر اسلام (ص) فرمودند این سوره مرا پیر کرد.

آغاز این سوره:( الر کتاب احکمت آیاته ثم من لدن حکیم خبیر)

پایان سوره:( یرجع الامر کله فاعبده وتوکل علیه وما ربک بغافل عما تعلمون)

فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که این سوره را بخواند . پاداش و ثوابی به تعداد کسانی که به هود(ع) وسایر پیامبران ایمان آوردند وکسانی که آنها را انکار نمودند خواهند داشت وروز قیامت در مقام شهیدان قرار می گیرند وحسابی آسان خواهد داشت.

(تفسیر برهان-جلد 2)

منبع-کتاب کتاب آشنایی با سوره های قرآن. آقای جعفر شیخ الاسلامی التماس دعا

/ 0 نظر / 179 بازدید