سوره مبارکه ی یس

بسم الله الرحمن الرحیم

نام سوره:یس

معنی: یکی از حروف مقطع ویکی از نامهای پیامبر (ص).

علت نامگذاری: آبه اول میباشد که با پیامبر (ص) سخن گفته است وبا «یس» هم سروع سده است که هم حروف مقطعه است وهم از القاب ونامهای رسول خدا (ص) است.

 نامهای دیگر: قلب قرآن – ریحانة القران- دافعه « دفع کننده بدی ها وزشتی ها از زندگی انسان» - معممه « تمام خیر دنیا وآخرت در این سوره جمع است».

محتوای سوره:

·       رسالت پیامبر اسلام (ص) وقرآن مجید وهدف نزول این کتاب مقدس «تا ایه  11»

·       رسالت 3نفر از پیامبران الهی وچگونگی دعوت آنان به سوی توحید ومبارزه پی گیر وطاقت فرسای آنها با شرک که نوعی دلداری به پیامبر اسلام (ص) نیز هست.

·       از «آیه 33 تا 44» ایات ونشانه های عظمت پروردگار در عالم هستی وبحث توحید از جمله: رویش گیاه در زمین مرده، روییدن باغها ومیوه ها ،  زوجیت عمومی در مخلوقات ،  شب وروز وخورشید وحرکت کشتی ها در دریاها و.........

·       معاد ودلایل گونا گون آن وچگونگی حشر وسوال وجواب وروز قیامت وبهشت ودوزخ.

·        نکات تکان دهنده برای بیداری وهوشیاری غافلان وبی خبران.

·        صحنه های مختلفی از آفرینش ، ومرگ وزندگی ، قیامت.

·       سرانجام مجرمین ومتقین.

ترتیب سوره:

 به ترتیب جمع آوری ، سی وششمین سوره است وبه ترتیب نزول ، چهلمین سوره است که بعد از سوره «جن» وقبل از سوره «فرقان» نازل شده است.

این سوره از نظر کتابت  (36) سوره قرآن کریم هست و از سوره های مکی هست که دارای (83 آیه) و(729 کلمه ) و( 3000  حروف ) می باشد.

در روایت ها  از سوره «یس» به عنوان قلب قرآن نام برده  شده است.

 آغاز وپایان سوره:

 آغاز سوره:( یس والقرآن الحکیم)

پایان سوره:( فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء والیه ترجعون).

فضیلت سوره:

 امام صادق (ع) فرمودند : هر کس که سوره یس را در روز پیش از آنکه غروب شود بخواند در تمام روز محفوظ وپر روزی خواهد بود ، هر کس آن را پیش از خوابیدن بخواند خداوند هزار فرشته را برای او مامور میکند که او را از هر شیطان رجیم وهر آفتی حفظ کنند.

/ 0 نظر / 33 بازدید