بسم الله الرحمن الرحیم

 نام سوره: حجر

 معنی: نام سرزمین ثمود(بین مدینه وشام)

 علت نامگذاری: (آیه 80 الی 84)سوره حجر . که در باره اصحاب حجر(قوم صالح= قوم ثمود) ونابودی آنها سخن گفته . گرفته شده است.

 این سوره نام دیگری ندارد.

 محتوای سوره:

 * مبداء جهان آفرینش وایمان به خدا از طریق مطالعه در اسرار آفرینش.

 *معاد وکیفر بد کاران.

 * اهمیت وعظمت قر آن.

 * داستان آفرینش آدم وسرکشی ابلیس وپایان کار او .هشداری برای همه انسانها.

 * سر گذشت اقوامی مانند لوط وصالح وشعیب.

 * انذار وبشارت واندرزهای موثر وتهدیدهای کوبنده وتشویقهای جالب.

 * دعوت پیامبر به مقاومت ودلداری او در برابر توطئه های مخالفان که در محیط مکه زیاد بودند.

 ترتیب سوره: به ترتیب جمع آوری: پانزدهمین سوره است وبه ترتیب نزول پنجاه وسومین سوره است که بعد از سوره (یوسف) وقبل از سوره (انعام) نازل شده است.

 سوره حجر:(15)سوره در قرآن است. مکی است ودارای (99 آیه) و(654 کلمه) و(2760 کلمه)میباشد.

 بلند ترین کلمه قرآن(فاسقینکموه) (آیه 22) در این سوره میباشد.

 داستانهای سوره: ابراهیم: 51 الی 57 . لوط: 57 الی 79 . اصحاب الایکه: 78 . اصحاب الحجر:80 .

 آغاز سوره:(الر تلک آیات الکتاب وقرآن مبین)

 پایان سوره:(واعبد ربک حتی یاتیک الیقین)

 فضیلت سوره: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که سوره حجر را تلاوت کند به تعداد هر مهاجر وانصار حسنه به اواجر عطا خواهد شد.

                                                                   التماس دعا

/ 0 نظر / 14 بازدید